Melankolični muškarci Amerike

Zbirka priča Zorana Pilića 'Kad su Divovi hodali zemljom' je zabavno i idealizma lišeno ljubavno pismo Americi.

Treba da se čisti

Zbirku poezije 'Izlet u Dachau' Marka Pavlovskog možemo smatrati pjesničkim mračnim turizmom.

Kakav, ba, narod?

Ahmed Burić napisao je više nego solidan, duhovit i emotivno bremenit roman 'Tebi šega što se zovem Donald?'

Suptilna snaga umjetnosti

Zbirka priča 'O detektivima' Ivana Vladislavića rijetko je uspješan spoj eksperimentalnosti i emocionalnosti.

POVRATAK NA VRH STRANICE