BOOKSA.HR - VIJESTI vijesti, informacije o knjigama, program, biografije pisaca, nagradne igre. http://www.booksa.hr/ 'Sve počinje od estetskog šoka' <p> Razgovarali smo s jednim od vodećih europskih filozofa, francuskim misliocem Jacquesom Rancièreom</p> <p> <strong>Na vašem predavanju u Zagrebu govorili ste o temporalnosti i prikazali ste različite postupke trojice filmskih režisera iz različitih stilskih epoha. Među njima je i portugalski redatelj Pedro Costa koji vam je bio primjer lukavog i ambivalentnog korištenja brehtovske začudnosti. No je li začudnost, u brehtovskom smislu, uvijek ambivalentna?</strong><br /> <br /> Brechta ne treba nikada promatrati jednoznačno, jer je u pitanju praksa koja je po svojoj naravi ambivalentna. Ona mora s jedne strane igrati na socijalnu stvarnost, ali istovremeno ima i efekt direktne pomaknutosti, uznemirenosti pa i prekida. On se u slučaju koji mene zanima postiže uz pomoć vremena. Tu je gledatelj najviše na vjetrometini; kada ne znate kada ste, a ne znate zapravo ni gdje ste.<br /> <br /> Taj čudni, začudni efekt bi morao biti takav već zbog same činjenice da je takav kada ga autor odluči koristiti, kao i kada uznemiruje u senzornom smislu. Tu je i ideja da začudnost vodi nečemu, nekoj vrsti spoznaje ili znanja, i da ima svrhu unutar same akcije. Kod <strong>Pedra Coste </strong>zanimljivo je&nbsp;što ne postoji nikakav oblik iskaza koji bi se odnosio na samu začudnost. Interesantna je neka vrsta nevidljivosti efekta začudnosti, koji se postiže upravo vremenom. Vrijeme koje nije vrijeme, koje svakako nije vrijeme poput linearnog vremena, poništenje kronike. Imamo epizode života, no kakve su to epizode? Epizodnost podrazumijeva neku vrstu vremena, a vrijeme ne protječe kao vrijeme.<br /> <br /> Sama činjenica da osjećamo da vrijeme nije linearno automatski ima za učinak osjećaj da ni prostor nije 'normalan'. Kako onda gledatelj uopće može percipirati vrijeme i prostor koje ne poznaje? Samim time ne znamo gdje je naracija, jer bi ona negdje trebala voditi, a kontinuitet je izgubljen, jer on podrazumijeva neku vrstu kronike, koja ne mora biti isključivo linearna. Činjenica da vrijeme poništava prostor neminovno dovodi do paradoksa uključivanja druge vrste prostora ili konteksta – socijalnog konteksta. To je neka vrsta mitološkog prostora, mitološkog konteksta.<br /> <br /> Tako se stvara okružje pakla u kojem možemo spoznati ljude koji više nisu živi, žive mrtvace, ili možda bolje rečeno, <em>mrtve žive</em>. Također, važno je što Pedro Costa ne zauzima nikakav narativni stav, već isključivo konstrukcijom kadrova tvori malene scene koje nisu baš bliske teatru, ali koje nisu ni filmske upravo zbog snage svoje zbijenosti. Zbijanje, ili kondenziranost scena, stvara se&nbsp;na više različitih načina, no upravo je vrijeme ključno. A naravno, osim mjesta gdje se ti likovi nalaze, ključno je i ono što govore. To pokušavam naglasiti, to je začudnost koja mora djelovati sama, i to ne nužno toliko otvoreno kao kod <strong>Brechta</strong> kao putokaz percipiranja realnosti, socijalnih odnosa pa i smrti.<br /> <br /> <strong>Ukazujete i kako su režiseri u različitim epohama na različite načine izlazili na kraj s problemom predstavljanja vremena i prostora kao svojevrsnog pakla na zemlji. Kao primjer ste naveli Johna Forda i njegovu ekranizaciju Steinbeckovog romana <em>Plodovi gnjeva</em>. I tu je, dakako, ključno korištenje vremena i prostora, s posebno snažnom scenom silaska protagonista u mrak prema iznenadnom zvuku i izlasku paklene spodobe, olupine od čovjeka. Što se moglo s filmskim vremenom u Hollywoodu 30-ih godina, periodu kada su producenti imali visoku kontrolu estetskih obrazaca?</strong><br /> <br /> Mislim da je važno dovesti u pitanje onu klasičnu opoziciju između filma i teatra. Ali potrebno je i preispitati klasičan pogled na identificiranje u filmu, odnosno dijalektiku u filmu. Možda bi bilo poželjno riješiti se nekih predrasuda o holivudskom filmu, na primjer da je riječ o filmu naracije i identifikacije. Tu spada i diskurs o filmu kao filmu o drugome, drugom mjestu i vremenu. Istina je da smo ovdje na polju naracije koja kreira iluziju kod gledatelja, no smatram da je čak i taj holivudski film 20-ih, 30-ih i 40-ih godina zapravo film efekta začudnosti, poremećaja. Estetsko iskustvo je kreirano kao neka vrsta prekida, s uznemirenjem kao ključnim elementom. U <strong><em>Plodovima gnjeva</em> Johna Forda</strong> ta uznemirenost kreirana je također vremenom, jer vrijeme nije postavljeno kronološki, s pravilno raspoređenim epizodama. Postoje u najmanju ruku dva različita vremenska toka. Zanimljivo je da je filmsko vrijeme ovdje dvojako: imamo kontinuitet normalnog protoka vremena, a s druge strane imamo i vrijeme kao ponavljanje, kao stalnu repeticiju.<br /> <br /> <strong>Čini li vam se da ta druga vrsta temporalnosti počiva i na korištenju fotografije?</strong><br /> <br /> Bez sumnje je ona važna, iz više razloga. Vrijeme i prostor su povezani, baš kao što je i svjetlost povezana s obje komponente. Recimo, od velike važnosti u smislu ponavljanja su scene neprestane gradnje i razgradnje svjetla i sjene, svjetlosni efekti kojima se dobiva i stalno prisutna halucinantna atmosfera. Zbog konstantne uronjenosti u zbivanja na platnu, lako je smetnuti s uma da film nije nimalo jednostavna stvar, čak ni klasični narativni, iako se čini da je izravan i često jednoznačan.<br /> <br /> Ford koristi roman na način na koji se njemu čini važnim i potpuno se odvaja od predloška. Koristi nevjerojatnu snagu i beskrajne mogućnosti filma kako bi stvorio potpuno drukčije umjetničko djelo. Možemo govoriti o subverzivnosti ovdje, iako ona nije toliko važna.<br /> <br /> <strong>Uspoređujete Fordove <em>Plodove gnjeva </em>s Brechtovom <em>Majkom Hrabrost</em>, kao dva djela koja se bave snagom pojedinca u odnosu na kolektiv. No, koliko se ta djela razlikuju?</strong><br /> <br /> Ta djela su nastala u istom povijesnom trenutku, gdje je zaista utjecaj pojedinca na sudbinu skupine ključno pitanje. Tu je značajan i onaj čudan dijalektički komentar Brechta, o kojem je pisao i <strong>Barthes</strong>. No, u isto vrijeme imamo i drugi tip dijalektike, što je prisutno kod Forda, koja se zasniva upravo na diferencijaciji različitih linija temporalnosti.<br /> <br /> <strong>To je bila jedna u ključnih tema vašeg djela <em>La Fable cinématographique</em>. Koliko vam je Jean Epstein važan u tom smislu?</strong><br /> <br /> <strong>Epstein&nbsp;</strong>je iznio neke zanimljive teze o problemu fabule odnosno filmske naracije. Filmska naracija je zapravo složena od kontrastnih elemenata. Bez sumnje, kod Forda je to drukčije nego kod Coste, ali i kod njega je prisutan rez, u smislu pripovijedanja, samim time i vremena, ali riječ je o rezu iznutra, iz same naracije. Tako da i ovdje možemo govoriti o začudnosti, ali u drugom smislu. Mislim da je bilo važno odbaciti ideju važnosti ili nadmoći slike naspram naracije, što sam ja i učinio citirajući <strong>Godarda</strong>.<br /> <br /> <strong>Godard je postavio upravo Dzigu Vertova kao svojevrstan ideal u smislu filma kao oružja istine. No je li zapravo Godard od Vertova samo uzimao samo ono što mu je odgovaralo?</strong><br /> <br /> To je zanimljivo pitanje, i meni je to još uvijek enigma. Zašto Godard u jednom trenutku odabire <strong>Dzigu Vertova</strong> kao uzor političkog filma kojim se htio baviti? Naravno, postoje neke stvari koje su potpuno jasne i očito prihvaćene, poput fragmentacije koja se suprotstavlja narativnom kontinuitetu. No način kako je to činio Godard je potpuno drukčiji od Vertovljeva načina. Smatram da kod Vertova zapravo nema pedagogije slike, sama po sebi slika nema nikakvu vrijednost. Godard ima drukčiju strategiju od Vertova u smislu slikovne distribucije, s obzirom da multipliciranjem otvara beskrajan lanac asocijacija i veza. I Vertov to čini na neki način, no to nije multiplikacija različitih veza, već sve ide u jednom pravcu, prema jednom zadanom cilju. To je drukčije u odnosu na Vertova, a kao i kod Vertova, svi ti efekti se postižu prije svega montažom.<br /> <br /> Godard pokušava uvesti promjenu u film početkom 70-ih i pod utjecajem Brechta, te nastoji na neki način 'uposliti' sliku, koja mora otkriti nešto o stvarnosti. Naravno, slika ima ogroman potencijal da otkrije nešto o svijetu kojeg je dio.<br /> <br /> Kad ste već spomenuli Epsteina, mislim da je Godard zapravo mnogo bliži njemu nego Vertovu. Kod Godarda je i pomalo iznenađujuće što ne analizira sliku niti je suprotstavlja (ili supostavlja) vremenu. Kod njega je vrijeme sasvim sporedno, barem u odnosu na opoziciju slike i naracije. Čak dolazi i do fenomena približavanja naracije samoj slici i stvaranja svojevrsne singularnosti.<br /> <br /> <strong>Kada je riječ o analizi temporalnosti i značaja vremena u umjetnosti, najviše ste se bavili filmom, s obzirom da je riječ o mediju gdje upravo vrijeme najviše dolazi do izražaja. Koliko se to može primijeniti na druga umjetnička polja?</strong><br /> <br /> Mislim da je važno razmišljati o razlikama u promišljanju vremena, u korištenju različitih formi temporalnosti. Neminovno je razmišljati o vremenu, zbog čega sam i govorio o temporalnoj tripartitnosti, u smislu naracije, izvedbe i politike. Jasno da je film ovdje najpodatniji za analizu, no to ne isključuje druge umjetnosti. Vrijeme kao važan element u slikarstvo je ušlo prije više od stotinu godina.<br /> <br /> No tada političko nije bilo u središtu istraživanja tog fenomena. Zadaci angažiranih umjetnika bili su drukčiji, od angažiranih slikara se očekivalo predstavljanje bijede i siromaštva, dok samo pitanje vremena nije bilo u središtu njihovog formalnog interesa. Dobar primjer upravo je <strong>Käthe Kollwitz </strong>čija izložba se danas otvara u Zagrebu. I kada je u pitanju slikarstvo, možemo govoriti o slici odnosno naraciji, doduše, ne na isti način kao kad govorimo o filmu.<br /> <br /> <strong>Drugi umjetnici su u isto vrijeme istraživali vrijeme, i to u raznim formama, poput kolaža. Koliko je bio snažan politički potencijal šoka kao umjetničke strategije, i je li se to promijenilo s protokom vremena?</strong><br /> <br /> Mijenja se, ali šok uvijek ima snažan potencijal. Recimo, stanje čovjeka, <em>conditio humana</em>, nije bio u centru interesa većine slikara eksperimentatora tog vremena, no ipak su napadani zbog svojih istraživanja. Baš kao što je i Käthe Kollwitz bila napadana zbog estetiziranja grozomorne bijede. U tom smislu se stvari ne mijenjaju, s obzirom da se zbog iste stvari nedavno napadalo i Pedra Costu. Kod Käthe Kollwitz postoji trenutak u kojem dolazi do spajanja političke poruke i skulpturalne reprezentacije, i to preko snage ljudskog tijela.<br /> <br /> Kod <strong>Hanne Höch</strong> imamo drugu vrstu strategije, koja je svakako politička, gotovo u brehtovskom smislu. Prisutan je šok, odnosno začudnost u formalnom pogledu. To se uvijek najlakše postiže, a zbog čega je i efekt najsnažniji, supostavljanjem stvari koje ne idu zajedno, dakle začudnom estetskom redistribucijom. To je princip kolaža i fotomontaže. No kolaž uvijek ima ambivalentni element, to je njegov princip. On govori ili treba govoriti o nečemu što je skriveno, no istovremeno ništa nije skriveno. To je princip suočavanja s vremenom. U slikarstvu je to bilo mnogo teže postići, beskrajno teže nego na filmu koji za razliku od slikarstva u sebi sadrži vrijeme. Ljudi poput <strong>Gina Severinija </strong>su pokušavali nešto u tom smislu, pokušavajući stvoriti disocijaciju stvarnosti, odnosno sadašnjosti slikarskim medijem.<br /> <br /> <strong>Koliko je Eadweard Muybridge važan u kontekstu eksperimentiranja s temporalnošću u likovnim umjetnostima?</strong></p> <p> <strong>Muybridge</strong> se nalazi na raskršću umjetnosti i znanosti, a njegov rad kao glavno pitanje uvodi ono čime će se otad pa nadalje moderna umjetnost baviti; samim pitanjem reprezentacije u umjetnosti. Značaj Muybridgea ne treba umanjivati, no nije samo važan u smislu temporalnog promatranja slike. On stoji na početku istraživanja dekompozicije slike, do koje je došlo upravo preko uvođenja elementa vremena, pa ga tako možemo smatrati prethodnikom i autora kao što je&nbsp;<strong>Marcel Duchamp</strong>.<br /> <br /> No sam Muybridge je izuzetan iz više razloga, jer njegova istraživanja stoje kao baza iz koje će izrasti bezbroj eksperimenata, bilo da je riječ o filmu, plesu ili slikarstvu. To nije išlo lagano. Poznata je polemika Muybridgea i <strong>Rodina </strong>o Muybridgeovim konjima, koje je Rodin smatrao umjetničkom abominacijom. Rodin je tad rekao da je slikar taj koji ima pravo, dok je fotograf u zabludi. To je zanimljivo pitanje, zato što u priču uvodi 'stvarnost', a to je zapravo uvođenje elementa vremena. Mislim da je to fascinantna stvar, mnogo važnija od samoga Muybridgea. Zametak ideje da umjetnost može biti realnost, nešto što možemo zahvatiti; ljuštenje artificijelnog elementa. S druge strane, to umjetno, ono što stoji u samoj riječi umjetnost, ipak preostaje, ono nije nestalo.<br /> <br /> <strong>Snaga tog artificijelnosti je ogromna i strahovito djeluje na nas. Moj prvi susret sa slikarstvom bio je pod utjecajem upravo tog elementa. Kad mi je bilo pet ili šest godina, majka me odvela na izložbu Kazimira Maljeviča, gdje sam bio očaran Crvenom konjicom. Razlog zasigurno nije bila sama slika, koliko nepoznati kontekst, posvećen prostor, tišina i ozbiljnost u reprezentativnoj palači, nešto s čime se dotad nisam susreo. Koliko kontekst može biti presudan u doživljaju umjetnosti?</strong><br /> <br /> Naravno da može biti od ogromne važnosti. I mislim da to ne treba nužno odbaciti, kao što mnogi nastoje. Upravo tim pitanjem bavio sam se u svojoj knjizi <strong><em>Aisthesis</em></strong>. Naravno, postoje mjesta koja sugeriraju da su upravo ona posvećena mjesta, gdje trebamo doživjeti iskustvo. Zato razumijem i otpor prema takvim mjestima. Doduše, postoje i prostori koji odbijaju, odnosno blokiraju estetsko iskustvo.<br /> <br /> Moje prvo pravo iskustvo sa slikarstvom bilo je&nbsp;kad sam imao petnaestak godina. Bio sam u srednjoj školi na izletu u Milanu i Veneciji. Moram reći da kao klinac nisam baš&nbsp;volio slikarstvo. Bilo mi je strašno dosadno. Točno se sjećam kako sam šetao Venecijom i kako sam ugledao poster na ulici s velikim natpisom <em>Giorgione &amp; Giorgionesque</em>. Otišao sam na izložbu u Akademiju i po prvi put sam doživio slikarstvo. Preko<strong> Giorgionea</strong>. Bilo je to neobično iskustvo, svidjelo mi se. Otkrio sam cijeli svijet u koji sam mogao uroniti. I to mi je bio šok.<br /> <br /> <strong>Jednom sam bio s faksom u Akademiji, koja je taj dan bila zatvorena za javnost, no nekako su ipak pustili nas, tridesetak studenata iz Zagreba da bauljamo zgradom. S obzirom da je Akademija bila zatvorena, i nije bilo čuvara, svi su se previše približavali slikama. Svaki put kad bi se netko odviše približio, a to je bilo neprestano, upalio bi se užasno glasni alarm. Sve je nalikovalo čudnom psihološkom eksperimentu; dva sata uz Tiziana, Tintoretta i Veronesea uz neprestani zvuk alarma...&nbsp;</strong><br /> <br /> To je doslovno šokiranje slikarstvom! Ja sam doživio šok u Akademiji prije svega zato što je to bio početak nečeg novog. Osjetio sam što to znači ogroman estetski užitak.<br /> <br /> Da se vratimo na temu šoka, on se katkad dešava potpuno neočekivano i zna biti mnogo jači nego kada je u pitanju strategija šoka. Osjetio sam strahovit šok gledajući slike iz 16. stoljeća. Nisam znao tko je Giorgione i što to znači 'đorđoneskno'. To je na neki način bila moja odskočna daska za skok u estetsko. I o tome sam pokušao govoriti u knjizi <em>Aisthesis</em>, o važnosti postojanja takvih mjesta gdje smo okruženi svim tim slikama, što tvori specifičan kontekst, iako ne treba to dizati na pijedestal i reći 'Umjetnost!' Pa ipak, u pitanju je poseban trenutak: uranjamo u jedan novi svijet gdje čovjek pokušava locirati sebe, jer uvijek pripada i tom svijetu. Senzacije cirkuliraju prostorom muzeja, odbijaju se od zidova, žive među slikama. Mislim da je to jako važno. Baš kao i kad gledam film. I onda izađem potresen nakon senzacija filma ili slika i pitam se, 'odakle sad taj šok?' I tu sve počinje.</p> Fri, 09 Oct 2015 03:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/intervju/sve-pocinje-od-estetskog-soka http://www.booksa.hr/kolumne/intervju/sve-pocinje-od-estetskog-soka Happy Dahl <p> McDonald's će uz svoje hamburgere dijeliti knjige legendarnog autora za djecu Roalda Dahla.</p> <p> Na radost ili tugu djece diljem svijeta, posjetitelji <strong>McDonald'sa </strong>uskoro uz svoj <em>Happy Meal </em>neće više dobiti igračku, nego knjigu. Naime,&nbsp;<em>fast food </em>korporacija odlučila je u periodu od šest tjedana uz navedeni meni podijeliti 14 milijuna knjiga legendarnog dječjeg pisca <strong>Roalda Dahla, </strong>poznatog po klasicima kao što su&nbsp;<strong><em>Charlie i tvornica čokolade</em></strong>, <strong><em>Fantastični gospodin Lisac </em></strong>i <a href="http://booksa.hr/knjige/teen/matilda" target="_blank"><strong><em>Matilda</em></strong></a>.&nbsp;<br /> <br /> Ovu akciju podržala je i američka organizacija <strong>National Literacy Trust </strong>koja je izjavila da će "opsežna kampanja doprijeti do milijuna djece, od kojih mnogi nikad nisu imali knjigu, te ih potaknuti na čitanje i povećanje svojih životnih prilika."&nbsp;<br /> <br /> Na kraju ipak ostaje upitno koliko je ova akcija doista 'humanitarna' budući da siromašna djeca koja ne mogu priuštiti knjigu obično ne mogu priuštiti ni popularni 'hambić'.<br /> <br /> info: <a href="http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/roald-dahls-estate-team-up-with-mcdonalds-to-give-away-free-books-with-every-uk-happy-meal-10514057.html" target="_blank">The Independent</a></p> Fri, 09 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/happy-dahl http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/happy-dahl Da, navijali smo za Krasznahorkaija <p> Unatoč problemima oko otuđenog, pa vraćenog vlaka od strane Mađara - u kombinatu smo se nadali da će naš László pobrati Nobela.</p> <p> Jesen došla – i ostala, viroza poharala metropolićane, a u kombinatu kao na kirvaju. <strong>Martina</strong>, <strong>Mateja</strong> i <strong>Damjan</strong> srču grejp-cedevite na šanku. Na tisuće mladih prebiru po knjigama i kupuju ih po cijeni – 10 kuna komad.</p> <p> <strong>Ana</strong>, vrijedna kao pčelica, donosi još knjiga iz officea. <strong>Dr. Draguljče</strong> mota se naokolo. Neke cure pitaju može li im ona pomoći.</p> <p> "A što ne bi mogla", kaže Draguljče, "pa ja sam ovdje kao doma, ravnateljica sam ovog gore <em>Muzeja nezavisne kulture</em>, ali dosta o meni – što vas zanima?"</p> <p> Cure traže točno određene naslove: to, to, to, to i to.</p> <p> Dunja se okrene oko sebe, uzme snop dredova, pa ih u širokom luku prebaci na leđa: "Hmm… da, ne znam stvarno… imamo puno knjiga ovdje, potražite malo… eto… nema na čemu."</p> <p> Vani, na klupicama i ispred njih, vlada totalni kaos: hipsteri, obična mladež, psi s kul šarenim maramama, nečija omanja dječica šaraju kredama po pločniku, a podalje od svih namrštena lica i s električnom cigaretom u desnici Nadstojnik <strong>Luka</strong>, zli brat blizanac <strong>dr. Ostojića</strong>, promatra ovu gungulu. Listonoša se probija do njega vadeći iz goleme torbe bunt pisama: "Za Booksu", kaže, dodirne prstom obod službene šilterice i odlazi dalje – do Džamije, pa na Iblerov.</p> <p align="center"> ***</p> <p> Mnogo je vode proteklo Savom od dana kad je <a href="http://booksa.hr/kolumne/dr-ostojic-literoterapeut" target="_blank">dr. Ostojić</a> prihvatio slasnu ponudu iz inozemstva i zauvijek otišao iz kombinata. Pisma ljudi s raznoraznim literarnim boljeticama, međutim, nisu prestala stizati na adresu kombinata. Nadstojniku se to ne sviđa i već je na tisuće tih namirisanih pisama bacio u stroj za rezanje papira nadajući da će se puk s vremenom okrenuti nečemu zanimljivijem od književnosti.</p> <p> "K jarcu!", opsuje, pa se liftom spusti tri kata niže – do skučena ureda gdje već mjesecima rade Tuljani – tim knjiških eksperata koje je Nadstojnik osobno odabrao.</p> <p> Prije nekoliko mjeseci na ovom istom mjestu objavili smo njihov priručnik <a href="http://booksa.hr/kolumne/pisma-pukovniku/ma-budi-pisac-i-ti-prvi-dio" target="_blank"><em>Ma budi pisac i ti</em> - <em>Booksin besplatni ultimativni spisateljski tečaj ili Od prvog titraja pera do tiskane knjige u izlogu za 60 dana!</em></a></p> <p> "Na čemu god radili, od danas ćete morati odgovarati na neka od ovih pisama. Izboksat ću vam 19 eura po odgovoru, mislim da je to pošteno, a sad na posao!"</p> <p> Osokoljeni ekstra-zaradom Tuljani prionuše na posao. Nažalost, zbog kroničnih problema s nedostatkom prostora nismo u mogućnosti objavljivati i pitanja i odgovore, pa ćemo onda ići samo s odgovorima.</p> <p align="center"> <em>***</em></p> <p> Odgovor čitateljici iz Omiša:</p> <p> Draga <strong>Tina</strong>,</p> <p> Istina je, ponekad (možda i prečesto) otvoreno navijamo za neke autore. Također, istina je da smo u ovogodišnjoj utrci za književnog Nobela <a href="http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/munro-modiano-murakami" target="_blank">drukali za <strong>Krasnzahorkaija</strong></a>. Ne vidimo u tome ništa loše. Ljudski je navijati da taj i taj dobije nagradu, ljudski je – iako ne baš lijepo – zlurado navijati da ovaj drugi ne dobije. <strong>László</strong> je naš stari znanac. Bio čovjek kod nas, faktički nam je frend, a komad tapecirunga na kojem je sjedio uokvirili smo i okačili na uredski zid kao što neki kače diplome i slično.</p> <p> Na tvoje zlurado potpitanje – koliko uopće poznajemo njegov književni opus, ostali smo zatečeni. Pokušavaš li nas to uhvatiti u neobranom kukuruzištu!? Ako smo dobro shvatili, želiš znati jesmo li čitali njegove knjige?</p> <p> Većinom nismo, ali kaj onda? Isto tako mnogi od nas nikad nisu bili na koncertu Pipsa, pa svi rado pjevušimo "<em>a-dru-gi-nek-šu-ti-jer-šuuu-tljiva-je-rodbina"</em>, tak da, ono, spustimo malo loptu na zemlju. Izgleda da si još mlada, pa ne znaš neke stvari. Neke druge smo čitali, pa bolje da nismo. Najkorisnije da se svi skupa skuliramo i ne uzdižemo čitanje u nebesa. Pisca se može voljeti i da ga ne čitaš uzduž i poprijeko kao da mu tražiš dlaku u jajetu.</p> <p> Jedan od naših prijatelja, <strong>Petar M.</strong>, veliki je stručnjak za Krasnzahorkaija i uvjerava nas da tip super piše (pa ko da bi ga prevodili da nije dobar).</p> <p> Na koncu, pitaš nas kako uopće u ovakvoj situaciji možemo navijati za nekog iz Mađarske, a znamo da su nam ukrali onaj vlak i sve ostalo? Prvo i prvo nisu ga ukrali, već držali malo kod sebe, a drugo i drugo, eto – jučer ili prekjučer, vratili ga (hvala predsjednice!), čime je, budimo pošteni, izbijen i posljednji tvoj adut protiv nas i gospodina Krasnzahorkaija!</p> <p> Šah-mat, bejbe!</p> <p> Srdačan pozdrav iz kombinata.</p> <p> P.S. – Javljaju nam iz režije da nije šutljiva 'rodbina', nego 'sudbina'. Hm, koliko mi poznajemo Pipse – mislimo ipak da je rodbina, ali dobro. Možda je do nas.</p> <p> F.B., 9. listopada, Zagreb</p> Fri, 09 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/pisma-pukovniku/da-navijali-smo-za-krasznahorkaija http://www.booksa.hr/kolumne/pisma-pukovniku/da-navijali-smo-za-krasznahorkaija Nova knjižara u Zagrebu <p> Planetopija hrabro otvara novu poslovnicu u zagrebačkoj Ilici.</p> <div> U današnjim vremenima i samo otvaranje nove knjižare predstavlja značajnu i neočekivanu vijest. Stoga izvještavamo o novoj knjižari <strong>Planetopija </strong>u zagrebačkoj Ilici 68.<br /> <br /> Planetopija je ekološki orijentirana organizacija koja će uz brojnu ponudu knjiga nuditi i eko-proizvode.&nbsp;<br /> <br /> "Otvaranje knjižare hrabar je i poprilično odvažan korak u teškoj situaciji u kojoj se nalaze nakladništvo i knjižarstvo. Time Planetopija izriče svoj stav: knjiga ima budućnost jer knjižare su živa mjesta svakog grada, mjesta gdje ljudi uživaju, čitaju, kupuju i, ako to žele, mijenjaju svoj život", priopćili su iz Planetopije.</div> <div> <br /> info: <a href="http://www.tportal.hr/kultura/knjizevnost/399427/Dok-drugi-zatvaraju-Planetopija-otvorila-novu-i-vecu-knjizaru.html" target="_blank">tportal</a></div> Fri, 09 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/nova-knjizara-u-zagrebu-1444384098 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/nova-knjizara-u-zagrebu-1444384098 Svetlana Aleksijevič dobila Nobela <p> Švedska akademija odabrala je bjelorusku književnicu, novinarku i oštru kritičarku svakog režima.</p> <p> U 13 sati objavljeno je ime ovogodišnje dobitnice&nbsp;<strong>Nobelove nagrade za književnost</strong>. Nova nobelovka je bjeloruska književnica i novinarka&nbsp;<strong>Svetlana Aleksijevič</strong>.<br /> <br /> Uobičajeno šturo obrazloženje Akademije navodi da je Aleksijevič dobila nagradu "zbog polifonog pisanja, spomenika patnji i hrabrosti našeg vremena".&nbsp;<br /> <br /> Aleksijevič je rođena 1948. u ukrajinskom naselju Ivano-Frankivsk, a odrasla je u Bjelorusiji. U novinarskoj i književnoj karijeri iskazala se tekstovima i razgovorima sa svjedocima velikih ratova i katastrofa.&nbsp;U knjigama je kritički pisala o Drugom svjetskom ratu, sovjetskom režimu, no i katastrofalnim socijalnim posljedicama pada Sovjetskog Saveza. Zbog beskompromisnog bavljenja osjetljivim temama, nije bila u milosti nijednog režima pod kojim je živjela: nakon prve knjige izgubila je posao u novinama, nakon druge knjige završila je na sudu zbog "defamacije vojničke časti", a knjige su joj zabranjene u Bjelorusiji otkad je&nbsp;<strong>Lukašenko</strong>&nbsp;preuzeo vlast 1994. Iz Bjelorusije je naposljetku i pobjegla 2000.,&nbsp;no vratila se 2011.<br /> <br /> Njena najuspješnija djela su:<br /> <br /> - debitantska knjiga&nbsp;<strong><em>U vojny ne ženskoe lico&nbsp;</em></strong>(1985), temeljena na razgovorima sa stotinama sudionica Drugog svjetskog rata, ujedno i prvi dio ciklusa&nbsp;<strong><em>Glasovi Utopije&nbsp;</em></strong>o sudbinama pojedinaca u Sovjetskom Savezu<br /> <br /> -&nbsp;<em><strong>Černobyl’skaja molitva&nbsp;</strong></em>(1997) o posljedicama katastrofe u Černobilu</p> <div> -&nbsp;<strong><em>Vremja second chènd&nbsp;</em></strong>(2013) o staljinističkim sudskim procesima u današnjoj Bjelorusiji<br /> <br /> Djela su joj ponajviše prevođena na njemački, manji broj djela dostupan je na engleskom, a na hrvatski je tek lani&nbsp;prevedena jedna njena knjiga:&nbsp;<a href="http://booksa.hr/knjige/proza/rabljeno-doba-kraj-crvenog-covjeka" target="_blank"><strong><em>Rabljeno doba (Kraj crvenog čovjeka)</em></strong></a>&nbsp;u izdanju&nbsp;<strong>Edicija Božićević</strong>&nbsp;i prijevodu&nbsp;<strong>Fikreta Cacana</strong>.<br /> <br /> Zbog politički važnog pisanja, netipičnog autorskog stila i nedostupnosti ove autorice na našim jezicima - pozdravljamo ovu nagradu i veselimo se novim prijevodima!<br /> <br /> info: <a href="http://www.nobelprize.org/" target="_blank">Nobel Prize</a></div> Thu, 08 Oct 2015 02:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/svetlana-aleksijevic-dobila-nobela http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/svetlana-aleksijevic-dobila-nobela Stari balavci <p> Roman 'Hi-Fi' Nicka Hornbyja proslavio je lik vječno mladog muškarca, a pjesma 'Ben Sherman' benda Heavenly ukazala je da emocionalna nezrelost nije 'cool'.</p> <div> Biti odrastao nije najzabavnija stvar na svijetu. Samouki televizijski stručnjaci za psihologiju, autori priručnika za samopomoć i memovi koji se šire po Facebooku savjetovat će vam da na svaki način pokušate zadržati 'dijete u sebi', ali svima njima promiče da suprotno od odraslosti, nažalost, nije djetinjstvo već nezrelost.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Odraslost znači ozbiljnost i odgovornost. Podrazumijeva brigu za samoga sebe i za ljude kojima si okružen. To je svakodnevno uočavanje problema i nužnosti da se oni nekako riješe. Odraslost traži praktičan život, organizaciju svakodnevice, trošenje velikih količina energije na održavanje minimuma, na brigu o tome da sustav nastavi funkcionirati; treba platiti račune, treba kupiti toaletni papir, treba ugraditi razdjelnike na radijator, treba zvati predstavnika stanara i doznati kada će konačno doći grijanje.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Uz odraslost ide i zarađivanje novca, to je još jedan imperativ, jer sustav je njime pogonjen, ali o tome drugom zgodom, zdvajanje nad kapitalizmom pojelo bi ostatak teksta.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Potpuno mi je razumljivo da mnogi ne žele odrasti, da se boje izazova samostalnosti ili se ne boje, nego im je samo jednostavnije i lagodnije živjeti s roditeljima, obrasli u bradu otvarati inkasatoru vrata s rečenicom 'Tate nema doma' i čekati da ih umjesto nesnosne budilice na mobitelu probudi nježni majčin glas. Tako se štite i čuvaju od okrutnog svijeta odraslih i njihove kristalno čiste djetinje duše ostaju neukaljane bobom za egzistenciju, ali jednom će ipak morati biti bačeni u stvarnost, a tada će šok biti golem, prilagodba teška, snalaženje otežano. Emocionalna nezrelost mladunaca tu je nužan bonus, neizbježan koliko i neželjen.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Upravo je portretiranjem emocionalno nezrelih pojedinaca u književnost stupio engleski majstor <strong>Nick Hornby </strong>koji je svojim prvi romanom <a href="http://booksa.hr/knjige/proza/hi-fi" target="_blank"><strong><em>Hi-Fi</em></strong></a> uveo tada posve novi tip lika, tridesetineštogodišnjaka Roba za kojega bi se moglo reći da živi svoj tinejdžerski san jer je vlasnik trgovine s pločama, ali je ustvari duboko nesređen, nedorastao i nezreo, sasvim izgubljen u svijetu izvan glazbe, izvan onoga što mu je oduvijek bila strast, nesposoban za normalan, odrasli život.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Bio je taj Rob Fleming netko s kim su se mogli poistovjetiti muškarci i momci različitih generacija zaljubljeni u svijet glazbe, knjiga, stripova ili filmova, svi geekovi ovog svijeta dobili su literaturu za sebe, dobili su opravdanje, dokaz da nisu jedini i da nisu baš tako čudni. Hornby je postao simbolom svih onih koji odbijaju odrasti bez obzira čine li to iz romantičnih razloga ili su jednostavno proklete lijenčine. Upravo se jednom takvom primjerku, dječaku u tijelu muškarca, obraća pjesma <strong><em>Ben Sherman </em></strong>oksfordskog <em>twee pop </em>kvarteta <strong>Heavenly</strong>.&nbsp;</div> <div> <br /> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/Y5D6vNO2uo4" width="600"></iframe><br /> &nbsp;</div> <div> Već od prvog stiha imamo priliku upoznati protagonista, a pjevačica ga opisuje precizno i duhovito, podastirući pred nas njegove banalne želje koje o njemu govore mnogo više nego što to on misli.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <em>He's saving up for a new Ben Sherman</em></div> <div> <em>He says he'd like to fuck Uma Thurman</em></div> <div> <em>I don't think that he'll get too far</em></div> <div> <em>With either those dreams</em></div> <div> <em>He's got his eyes on a pair of Pumas</em></div> <div> <em>He says I should cut my hair like Uma's</em></div> <div> &nbsp;</div> <div> Momak je očito tipični nedorasli šonjo koji je imao sreću pa je pronašao djevojku koja ga voli čak i takvog nezrelog, a on ne pokazuje želju da se promijeni. Ta zašto i bi, s njim je sve u redu, ima djevojku i voli je, ili je barem u to uvjeren, opsjednut je robnim markama i pop-kulturom. No, stvari nisu baš toliko jednostavne. Ona bi htjela da je on zaista voli, da mu opsesija bude ona, a ne neki daleki likovi iz knjiga i s televizije. Ona ga, drugim riječima, želi privesti u stvarni svijet. Jedna od njegovih opsesija je, predvidljivo, i Nick Hornby.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <em>He says he's starting to feel quite horny</em></div> <div> <em>I say shut up and read your Nick Hornby</em></div> <div> &nbsp;</div> <div> Zanemarimo li prilično nategnutu i nespretnu rimu 'horny-Hornby', ovaj je stih sjajan na nekoliko razina. Izvrsno opisuje odnos ovih dvaju likova, njegovu samozadovoljnu opuštenost i nebrigu za partnericu, i njezin tihi bijes koji povremeno prestaje biti baš tako tih. Jako mi se sviđa i što je ova pjesma objavljena 1996., samo godinu dana nakon što je Hornby objavio svoj izuzetni prvijenac, u vrijeme kada je njegov slavni status bio tek naznaka.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> On ga je potvrdio idućim romanom <strong><em>Sve zbog jednog dječaka</em></strong> gdje također imamo emocionalno sakatog muškarca (iz drugog socijalnog miljea, doduše), ali ovaj put i dječaka koji se ponekad ponaša zrelije od odraslih likova u romanu. Zanimljivo je da je najvažniji ženski lik u romanu također poprilično nestabilan, ali kod nje je to više rezultat nesretnih životnih okolnosti, a ne odabira ili linije manjeg otpora.</div> <div> &nbsp;</div> <div> I stvarno, kada se malo promisli, većinom su upravo bojažljivi muškići i razmaženi mamini sinovi ti kojima je teško suočiti se sa svijetom koji počinje iza vrata njihovog stana u kojem se osjećaju sigurno i zaštićeno. Djevojke se najčešće otisnu i otpuste od roditeljskog okrilja pa što bude, ali mužjaci otežu i premišljaju se, neodlučni, čekaju najbolji trenutak i ne rade ništa da ga isprovociraju, samo čekaju jer vremena imaju u neograničenim količinama, nikamo im se ne žuri.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Postoje bezbrojne varijacije nezrelih muškaraca, postoje čitavi svemiri razlika među njima, postoje oni koji i dalje žive s roditeljima, ali i oni koji su se zbog studiranja odselili u drugi grad s 18 godina i nikada se nisu vratili pod majčine skute, ali su i dalje isti oni balavi blesani. Jedino što im je svima zajedničko jest da će sigurno iznevjeriti očekivanja jednom kada uđu u kakvu ljubavnu vezu, ali to se, na koncu, ni ne može spriječiti. O tome piše Hornby, o tome pjevaju Heavenly, a kao i u odraslosti, ljepota često ne leži u tome da problema nema, već u načinima na koje se oni rješavaju.</div> Thu, 08 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/glazbeni-dnevnik/stari-balavci http://www.booksa.hr/kolumne/glazbeni-dnevnik/stari-balavci Globalne tendencije u Bookerovom izboru <p> Pročitali smo finaliste nagrade Man Booker i donijeli svoj sud. Danas prikazujemo djela Anne Tyler, Toma McCarthyja i Chigoziea Obiome.&nbsp;</p> <p> <em>U ovogodišnjem užem izboru za nagradu <strong>Man Booker </strong><a href="http://booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/finale-bookera-2015" target="_blank">nalazi se šest romana</a>, a pobjednik će biti objavljen u utorak 13.10. Djela bismo inače upoznali tek za nekih godinu dana kad bi&nbsp;se romani mogli pojaviti u prijevodu, no ovaj put smo odlučili ubrzati korak i odmah upoznati stranu scenu.<br /> <br /> <strong>Nađa Bobičić </strong>pročitala je ovogodišnje Bookerove finaliste i napisala veliki prikaz najhvaljenije suvremene proze pisane na engleskom jeziku. U danas objavljenom prvom dijelu očekuju nas djela <strong>Anne Tyler</strong>, <strong>Toma McCarthyja </strong>i <strong>Chigoziea Obiome</strong>. U drugom dijelu, koji ćemo objaviti u ponedjeljak prije dodjele nagrade, prikazujemo djela <strong>Marlona Jamesa</strong>, <strong>Hanye Yanagihare </strong>i <strong>Sunjeeva Sahote</strong>.&nbsp;</em><br /> <br /> ***<br /> <br /> Šest romana koji su ove godine ušli u uži izbor za Man Booker Prize for Fiction po mnogo čemu su različiti i predstavljaju dobar pregled tendencija u savremenoj književnosti pisanoj na engleskom jeziku, a zahvaljujući dominaciji ovog jezika, i šire. Među nominovanima je dvadeseti roman američke autorke <strong>Anne Tyler <em>A Spool of Blue Thread</em></strong>, ali i debitanski roman nigerijskog autora <strong>Chigoziea Obiome</strong> <strong><em>The Fisherman</em></strong>. U užem izboru je treći roman jamajčanskog autora <strong>Marlona Jamesa <em>A Brief History of Seven Killings</em></strong>, kao i drugi roman američke spisateljice havajskog porijekla <strong>Hanye Yanagihare</strong>, <strong><em>A Little Life</em></strong>.<br /> <br /> Svoje mjesto među najboljih šest pronašli su četvrti roman engleskog autora <strong>Toma McCarthyja <em>Satin Island </em></strong>i drugi roman britanskog autora indijskog porijekla <strong>Sunjeeva Sahotea <em>The Year of the Runaways</em></strong>.<br /> <br /> Već na osnovu ove liste možemo zaključiti da se vodilo računa o ravnopravnoj rodnoj zastupljenosti. Takođe je pohvalno što je odlukom da se ova nagrada odnosi na romane napisane na engleskom jeziku, a ne samo na one čiji su autori i autorke iz zemalja Komonvelta, Irske i Zimbabvea, otvorena mogućnost da se skrene pažnja i na inače marginalizovane književne tradicije, a da to ni na koji način nije uticalo na ono što bi se dosta maglovito moglo odrediti kao 'književna vrijednost'. Sa druge strane, ovakvim izborom postaje očigledno i koliki je uticaj nekadašnjih književnih centara angloameričke književnosti, te (post)modernističkih poetika na autore i autorke različitih „kultura", i zanimljivo je pratiti kako se te globalne tendencije očituju u lokalnim političkim kontekstima.<br /> <br /> <strong>Roman za XX. vijek</strong><br /> <br /> Tema romana <em>A Spool of Blue Thread</em> Anne Tyler jeste prikaz američke porodice tokom sedamdeset godina, njen uspon i – ne baš ni naročit pad, jer ni uspon nije bio pretjerano visok. Ovo nije jedna od velikih faulknerovskih porodičnih storija, sa junacima demonima, megalomanima s velikim ambicijama, sumnjivog porijekla i neminovne propasti. Ovo je priča o Whitshanksovima, koji nemaju naročito uzbudljivu porodičnu istoriju, tako da su iz tako skromnog nasljeđa izabrali da mit o svojoj porodici zasnuju na dvije priče.<br /> <br /> U prvoj priči začetnik porodice, ironično nazvan Junior (što je skraćenica od njegovog punog imena) želi da se useli u kuću koju je sagradio za nekog drugog, i ne odustaje sve dok vlasnik ne odluči da mu kuću proda. Obrat nastaje kada Junior dobije kuću, ali čitavi život biva nezadovoljan njom. Slično je i sa drugom pričom, koju članovi porodice čitaju kao priču o upornosti, ali je u stvari to priča o nikada zadovoljenoj zavisti. U takvoj porodici logično je da će se pojaviti i crna ovca u liku Dennyja, koji stalno odlazi i dolazi iz porodičnog doma.<br /> <br /> Autorka tematizuje i druge vrste porodičnih problema, poput prećutkivanja postporođajne depresije. Isto tako je očekivano da se kraj romana rasplete kada se porodica konačno suoči sa svojim zabludama i kada Denny nađe svoje mjesto među ostalim članovima.<br /> <br /> Iako je pisanje Tyler dobilo pohvale i od autora poput <strong>Johna Updikea</strong>, njen 'ulickani' stil na momente podsjeća na bestselere i već je mnogo puta viđen. I pored suptilnosti kojom kritikuje idilu američke porodice, ovakav način pisanja primjereniji je drugoj polovini XX. vijeka. Na momente ovako napisan tekst usporava čitanje i djeluje bespotrebno oduženo, ili se čak pojedini segmenti više puta naglašavaju bez pretjerane potrebe, jer su dovoljno izraženi već i kada su prvi ili drugi put pomenuti. Sa druge strane, realističnost i promišljena upotreba gotovo svakog detalja jesu ono što umnogome karakteriše stil ove autorke.<br /> <br /> U kontekstu ranijih romana te kao dio većeg autorkinog opusa, i ovaj roman može biti zanimljiv, ali je svakako njegovo mjesto među ostalim romanima u užem izboru diskutabilno. Kao roman jedne od dvije predstavnice američke književnosti na ovoj listi, čini se da je izabran radije kao svojevrstan omaž, ne samo konkretno ovoj autorki, već i američkoj književnosti druge polovine XX. vijeka u cjelini. Ujedno, i ovako napisan roman ukazuje na izvjestan kontinuitet u američkom društvu, te načine na koje se porodični mitovi u njemu iznova grade i održavaju.<br /> <br /> <strong>Na tragu postmodernizma</strong><br /> <br /> <em>Satin Island</em>, roman Toma McCarthyja, izgrađen je oko lika doktora antropologije, koji se nakon umjereno zapažene akademske karijere zaposlio u velikoj korporaciji. Nije baš najjasnije šta glavni lik i narator 'U' konkretno treba da obavi za korporaciju, samo se naslućuje kako je u pitanju neka vrsta obimnog i nespecifikovanog istraživanja, svojevrsni <em>brainstorming</em>, čiji rezultat bi bilo pisanje izvještaja u kojem će se dokazati sveopšta povezanost u svijetu. Uz 'U'-a, od likova se pojavljuju još i njegov prijatelj koji umire od kancera i djevojka, nekadašnja aktivistkinja, koja do kraja romana postaje ključna figura kojom se različiti djelići priče povezuju na još jednom nivou.<br /> <br /> Ovaj roman je postmodernistički napisan, tako da su pojedini djelovi teksta u formi eseja, drugi su pak realistični, samo dok se ne pokažu kao groteskni, gotovo magijski realistični. Metod koji je 'U' primjenjivao kada je pisao svoju doktorsku disertaciju, koji je jedan od metoda savremene antropologije, zasniva se na tome da istaživač živi sa grupom koju proučava. Taj način proživljavanja iskustva da bi se ono potom i teorijski objasnilo narator i sprovodi sve vrijeme romana, samo što je ovdje njegov predmet čitav društveni sistem koji ga okružuje.<br /> <br /> U tekstu <em>Satin Island </em>ima nešto i od onog pynchonovskog, na primjer iz romana <a href="http://booksa.hr/kolumne/zacitavanje/zacitavanje-drazba-predmeta-49" target="_blank"><strong><em>Dražba predmeta 49</em></strong></a>, jer veliki pokušaj da se dođe do neke Strukture (autor se i direktno poziva na <strong>de Saussurea</strong>) biva raspršen u različitim pravcima i čini se da stalno izmiče, kako naratoru, tako i čitateljima i čitateljkama. Iako je roman nevelikog obima, McCarthy je u njega upisao mnogo paralelnih niti i gotovo sve teme koje nam mogu pasti na pamet, a od značaja su za savremenog čovjeka: od problematizovanja funkcije javnih prostora poput aerodroma, preko sveopšte internetske mreže koja nas povezuje, do problema sa naftom, često neuspjelih metoda liječenja kancera, i sve do načina na koje se formira diskurs PR-a i toga kako funkcionišu, sa jedne strane, velike korporacije, a sa druge, aktivističke grupe.<br /> <br /> Kvalitet ovog teksta jeste prije svega u tome što, i pored mnogo narativnih niti koje se stalno smjenjuju, ipak sve one jako dobro funkcionišu kao dio cjeline. Autorska ruka je prisutna u tekstu i kada se nakon čitanja ponovo pogledaju sve pogubljene niti, koje samo doprinose jedinstvenoj atmosferi u knjizi. Ta je atmosfera dodatno potcrtana i autorovom pažljivom upotrebom različitih prostora: otvorenih i zatvorenih, javnih i privatnih, onih koji su ispod i koji su iznad. Ovu je knjigu moguće čitati i tako da se prate sve prostorne promjene koje služe kao neka vrsta mape koja objedinjuje različite, naizgled rasute epizode.<br /> <br /> Likovi nijesu prikazani kroz složene emocije, već su uglavnom u funkciji neke ideologije ili teorije, i tim nedostatkom ljudskog kod svakoga od njih postiže se uvjerljiv prikaz kapitalističkog društva. Roman <em>Satin Island </em>odličan je primjer toga kako postmodernizam i dalje ima uticaja na savremenu književnost, i kako u rukama talentovanog autora može biti i danas aktuelan. Ali, ujedno, on je i primjer ograničenja koja postmodernistička poetika nosi. Konkretno, i pored autorovog pokušaja da kroz ovakvog naratora kritikuje sistem, nije moguće ponuditi i alternativu tom kapitalističkom uređenju, već se subverzivni potencijal troši prelaskom iz ovakvog sistema u čudno i magijsko.<br /> <br /> <strong>Odrastanje u Nigeriji devedesetih</strong><br /> <br /> Na listi se našao i prvi roman nigerijskog autora Chigoziea Obiome, asistenta na predmetima iz književnosti i kreativnog pisanja na Univerzitetu Nebrasca-Lincoln, naslovljen <em>The Fisherman</em>. Ovaj bi se roman mogao okarakterisati prije svega kao <em>Bildungsroman</em>, jer tematizuje odrastanje četvorice braće u Nigeriji 1990-ih. Ujedno, ovo je i porodični roman, jer se kroz priču o četiri brata prelamaju i očekivanja njihovih roditelja, posebno ambicioznog oca koji želi da im pruži evropsko obrazovanje, te da njegovi sinovi postanu uvaženi članovi društva, recimo advokati ili doktori. Narator je najmlađi od četvorice braće, devetogodišnji Benjamin.<br /> <br /> Početak je realistički prikazan, ali do obrta dolazi kada braća odluče da odu na rijeku Omi-Ala, koja je, iako je nekada bila izvor hrane i vode, postala rijeka mraka i zla. Braća postaju doslovno, ali i metaforički pecaroši, u težnji da uhvate svoje snove i ostvare ambicije srednje klase, sve to za vreme diktature u Nigeriji. Konačan tragički obrt, jedan od očitih elemenata antičke tragedije, dešava se kada ludak predvidi jednom od braće da će poginuti od ruke drugog brata. Da li zato što je proročanstvo bilo tačno, ili pak zbog motivacije proročanstvom, zaista i dolazi do ubistva. Brat koji je ubistvo počinio izvršava samoubistvo, što cijelu priču dovodi i do nužne osvete, kada dva preostala brata odlučuju da ubiju ludaka, zlog proroka. Konačno, i treći brat umire nakon izvršenja osvete, tako da je jedini preživjeli od braće narator Benjamin.<br /> <br /> Kombinovanje tradicionalnog pripovijedanja i savremenog romana omogućava Obiomi da postigne napetost trilera, ali i da nam približi dileme likova, dok paralelno sa ličnom pričom porodice metaforički prikazuje nigerijsko društvo. Nemoguće je ostati imun na propale snove oca porodice, na međusobnu ljubav braće osujećenu kletvom, tj. zlim proročanstvom, na majku koju uništava ludilo. Iako postavljena kao regionalna priča, ona je ujedno i univerzalna priča o porodici, o nesrećama na koje se ne može uticati i o ljudskim ograničenjima da se protiv tih nesreća borimo.<br /> <br /> <em>The Fisherman </em>je stoga roman koji zbog dinamične naracije i preplitanja mita sa stvarnošću&nbsp;ima potencijal da bude bestseler. Pritom je autor izbjegao suvišnu patetiku, pribjegavajući simbolima i mitologiji. Ipak, ono gdje ovaj roman možda najviše izaziva i gdje ga je vrlo teško procijeniti jeste pitanje kako ga čitati u postkolonijalnom ključu. Opravdano je i čitanje po kojem Obioma ostaje u okviru onoga što se na 'Zapadu' očekuje od pisca iz Nigerije da piše, šta da tematizuje, kako da gradi svoj stil kao mješavinu evropskih klasika i regionalnog načina pripovijedanja, te da se insistira na ekonomskom prikazu zemalja 'Trećeg svijeta' kao devastirane pustoši, gdje na ljude utiču mitovi i kletve, a da se pritom izbjegne kritika globalnog kapitalističkog sistema, koji je i proizveo globalnu ekonomsku nejednakost.</p> Wed, 07 Oct 2015 01:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/kritike/globalne-tendencije-u-bookerovom-izboru http://www.booksa.hr/kolumne/kritike/globalne-tendencije-u-bookerovom-izboru Velika ljubav u velikom ratu <p> Roman 'San bogova' Erwina Mortiera poetično povezuje svakodnevni život, strahote Prvog svjetskog rata, ljubav, slobodu i pisanje.</p> <div> Helena Demont, stara gospođa vezana uz krevet, osjeća nesavladivu potrebu da piše, da u riječi pretoči sve ono što joj se događalo za njena duga života: djetinjstvo u sanjivom belgijskom pejzažu, Prvi svjetski rat, ljubav. I iako Helena zna da se iskustvo svijeta ne može izravno zaogrnuti riječima, ipak to pokušava; to je, na kraju krajeva, jedino što joj preostaje.<br /> &nbsp;</div> <div> Tako počinje <a href="http://booksa.hr/knjige/proza/san-bogova" target="_blank"><strong><em>San bogova</em></strong></a>, neobičan poetski roman <strong>Erwina Mortiera</strong>, cijenjenog suvremenog nizozemskog pisca koji je u nas gotovo posve nepoznat. No, njegovi su romani već dobili sve značajne nizozemske književne nagrade, a <em>San bogova </em>je 2015. ušao i u uži izbor <strong><em>International Foreign Fiction Prize</em></strong>, koja predstavlja pandan čuvenom <strong><em>Bookeru</em></strong>.<br /> &nbsp;</div> <div> Iako se početak ovog romana doima poput mnogih djela koja se na ovaj ili onaj način bave životom glavnog junaka, tome nije tako. Glavni junak romana i nije Helena – iako se sve kroz nju prelama – već odnos između izrecivog i neizrecivog, svijeta i riječi. To potvrđuju već prve rečenice, koje ukazuju na izrazitu poetičnost, pomalo neobičnu za djelo koje se već na koricama deklarira kao roman. Istina je da <em>San bogova </em>ne bismo mogli ubrojiti u, recimo, poeme, ali on kao da se nalazi na sjecištu poetskog i narativnog diskursa. Postoje tako i pripovjedač i likovi, pa i fabula, a sve se pripovijeda u prozi, ali čini se da je metaforičnost izraza jednako važna kao i pripovjedni elementi, ako ne i važnija.&nbsp;<br /> &nbsp;</div> <div> Gotovo poetski izraz nije rezultat nekakve želje da se 'govori poetično', nego proizlazi iz nemogućnosti da se svijet izravno 'preslika' u jezik. Tako je rascjep između svijeta i jezika u temelju samog romana te upravlja kako fabulom tako i načinom pripovijedanja. Da bi Helenin život dobio neki smisao, potrebno ga je ispričati. To, dakako, zvuči jako proustovski, pa nije moguće izbjeći barem neku paralelu s ciklusom <strong><em>U traganju za izgubljenim vremenom</em></strong>. No, Helenin problem nije pitanje sjećanja i dohvaćanja prošlog vremena, nego njegovo iskazivanje. A to je opet posve postmoderna tema.<br /> &nbsp;</div> <div> Helena smatra da nas prošlost određuje, i to ne samo 'naša' prošlost, ono što smo mi proživjeli, nego prošlost općenito. Da bismo shvatili sebe danas, moramo barem nešto znati i o onome što je bilo prije. A da nas prošlost određuje, Helena zna i odviše dobro: na njezina je djetinja i mladalačka pitanja i razmišljanja majka gledala s prijekorom, jer to se djevojčici 'ne pristoji'. Njeni su je preci "htjeli ugurati u oklop", kako kaže Helena, a taj su oklop skrojili po svojoj, a ne njezinoj mjeri.&nbsp;<br /> &nbsp;</div> <div> Da svijet, međutim, uopće ne mari za pretke i običaje, pokazalo je izbijanje Prvog svjetskog rata, koji će ipak biti "najbolje što im se dogodilo", kako zaključuju Helena i njezin brat Edgar. Rat će, naime, uzrokovati pucanje okopa navika i običaja koji su sputavali, ali će sam uzrokovati užase nesagledivih razmjera. U tom se smislu o <em>Snu bogova </em>često govori kao o romanu o Prvom svjetskom ratu, iako je on to samo dijelom. Način na koji pristupa ratu pomalo je neobičan: uglavnom se pripovijeda o Heleninom neizravnom, posrednom iskustvu rata. Njezin budući suprug Matthew, koji je bio profesionalni fotograf, povremeno bi je vodio u dijelove Belgije koji su bili iza fronte, pa tako Helena svjedoči razaranju i ništavilu koje ostaje nakon bitke, kako u ljudima tako i u zemlji. No, početak rata Heleni donosi i poznanstvo s Matthewom, pa rat postaje i pozadina odvijanja njihove ljubavne priče. Postojanje velike ljubavi – koju je na neki način rat i omogućio – potvrđuje ključnu misao vodilju romana o neosjetljivosti stvarnosti na bilo kakvo ljudsko djelovanje.<br /> &nbsp;</div> <div> <em>San bogova </em>tako na neobičan način povezuje svakodnevni život, strahote rata, ljubav i slobodu s pisanjem. Iako su i život i bogovi potpuno neosjetljivi na bilo kakve ljudske probleme, pisanje je nešto drugo: ono je eminentno ljudsko djelovanje. I zato roman Erwina Mortiera zapravo slavi i život i književnost, te se na kraju čini da je čak i ono neizrecivo možda ipak moguće izreći.</div> Wed, 07 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/zacitavanje/velika-ljubav-u-velikom-ratu http://www.booksa.hr/kolumne/zacitavanje/velika-ljubav-u-velikom-ratu Unutar granica postojanja <p> U Zagrebu se ovih dana otvara izložba velikih umjetnika Käthe Kollwitz i Ernsta Barlacha koji su u Hrvatskoj predstavljeni slabo i krivo.</p> <p> <strong>Antun Branko Šimić</strong>, bez sumnje sjajan esejist i vrlo oštar kritičar, u zanimljivoj studiji novije njemačke lirike, koju je vrlo savjesno pratio trošeći i zadnji dinar na pribavljanje literarnih magazina što su donosili vijesti iz francuske i njemačke književnosti, osvrnuo se na poeziju jednog njemačkog ekspresionističkog pjesnika. Analizirajući njegovu pjesmu Šimić se uglavnom pohvalno izražava o stihotvorbi i pjesničkom izrazu. Sve do jednog trenutka, zapravo kraja pjesme, kada u završnim stihovima pjesnik, čije ime sada nije važno, počinje skandirati o drugim svjetovima i napuštanju ovoga. Šimić tada piše: <em>Mi pjesnika N.N. u tom njegovom pohodu uopće nemamo namjeru pratiti. Naš svijet nam je dovoljan, i nećemo poći njegovim putem.</em><br /> <br /> Iako je jasno što je Šimić mislio pod tim, ipak je u svojoj analizi počinio priličnu pogrešku. Šimić je smatrao kako su esteticistička vrludanja simbolista s prijelaza 19. u 20. stoljeće veoma često bila ništa doli poze, te su se kosila s onim što donosi iskustvo pjesništva, barem kako ga je on vidio. To su najčešće pjesnici koje je, da parafraziramo jednog francuskog pjesnika, zanimala literatura, a ne pisanje. Odnosno pjesnici koje je, da parafraziramo jednog velškog pjesnika, zanimala poezija, a ne pjesma. Slično vrijedi i za slikarstvo, iako je pretjerano inzistiranje na povezanosti slikarstva i poezije put kojim ne valja krenuti. No, katkada to je potrebno. Međutim, kada je govorio o tome kako neće krenuti putem navedenog pjesnika, Šimić je poistovjetio subjekta s pjesnikom. Iako je njegova ekspresionistička poezija dopuštala takvo čitanje, ono nikada nije 'dobar put'.<br /> <br /> Odabiranje puta kojim će se krenuti oduvijek je bila omiljena tema pjesnika, često loših pjesnika, a katkad i dobrih. Kad je riječ o ovim potonjim, takve pjesme se najčešće potpuno krivo shvaćaju, i njihovi stihovi izvlače iz konteksta. Poput onih<strong> Roberta Frosta</strong> iz pjesme <strong><em>Two Roads</em></strong>, koja započinje sljedećim stihovima:<br /> <br /> <em>Two roads diverged in a yellow wood,<br /> And sorry I could not travel both<br /> And be one traveler, long I stood<br /> And looked down one as far as I could<br /> To where it bent in the undergrowth; &nbsp; </em><br /> <br /> Problem je što ljudi stihove koji im se čine strahovito bremenitim značenjem uzimaju iz konteksta čitave pjesme, te ih oblikuju prema vlastitim željama odnosno ugrađuju ih u vlastito iskustvo, prema potrebi odstranjujući iz pjesme elemente koje ne razumiju ili koji dopuštaju drukčije čitanje, pa i potpuno poništavaju odabrano čitanje. To je trenutak kada čitanje postaje učitavanje. I nipošto ne treba zaboraviti da usprkos tome što postoji onoliko čitanja pjesme koliko postoji čitatelja, čitanje pjesme nikada nije arbitrarno.<br /> <br /> Druga stvar, ne manje važna, jest to što se najčešće pjesma čita po principu: Kojim putem je Robert Frost na koncu odlučio krenuti? Odgovor je – nijednim. Robert Frost piše o nekome pred kojim se nalaze dva puta. Međutim, ljudi si očito ne mogu pomoći, i vječno ugrađuju autora u pjesmu. Može <strong>Magritte</strong> naslikati milijun slika lula s natpisom&nbsp;<em>Ovo nije lula!</em>, i svejedno će se poezija i slikarstvo tako dalje čitati. Problem sa slikarstvom, iako ovdje riječ 'problem' možda nije idealna, jest što se ono za razliku od čitanja poezije, u današnje vrijeme posve privatnog čina, predstavlja putem posrednika. Kustosa.<br /> <br /> Bez obzira što se može braniti tvrdnja da urednici, antologičari i stručnjaci za poeziju određenih pjesnika također imaju sličnu ulogu, počevši od selekcije pa sve do komentara odnosno predgovora ili pogovora, uloga kustosa ipak je umnogome drukčija. Oni daju imena izložbama, pišu kataloge u kojima iznose vlastite poglede na umjetnost autora o kojem pišu, i općenito kreiraju kritičku podlogu koja međutim izlazi iz okvira davanja pravilnog konteksta za čitanje nekog autora i pretvara se u nevidljivi kritički kavez u koji je postavljen opus umjetnika. Taj proces naginje libelu iz smjera episteme prema doksi.<br /> <br /> To se posebno potvrđuje u razdoblju od moderne do danas, pod utjecajem sasvim pogrešne pretpostavke da je danas ljudima mnogo teže razumjeti likovnu umjetnost, svejedno je li riječ o konceptualnim umjetnicima, slikarima ili umjetnicima performansa, nego što je to bilo nekada davno, prije filma i fotografije, prije <strong>Muybridgea</strong> i braće <strong>Lumière</strong>, kad smo imali samo klasično slikarstvo, koje smo, eto, razumjeli. To razumijevanje je ključna riječ u nerazumijevanju čitave stvari, jer uopće nije lakše 'razumjeti'<strong>&nbsp;Fidiju</strong> od <strong>Fontane</strong>, ili <strong>Velázqueza</strong> od <strong>Mikea Kellyja</strong>.<br /> <br /> No da se vratimo na probijanje granice stvarnosti i napuštanje ovog svijeta s početka teksta. Za koji dan u Zagrebu će biti otvorena jedna od najzanimljivijih izložbi u posljednje vrijeme, izložba djela <strong>Käthe Kollwitz</strong> i<strong> Ernsta Barlacha</strong>, pod nazivom <strong><em>Izvan granica postojanja</em></strong>. Iako je u pitanju izložba djela dvoje sjajnih autora, posebice Kollwitz, ona u medijima uopće nije dobila poseban publicitet, no to možda nije ni posebno važno. Pogotovo kada vidimo što se piše, i kako se olako bacaju posve netočne izjave, poput ove koja se neprestano ponavlja, gdje je u pitanju "retrospektivni pregled stvaralaštva to dvoje najznačajnijih njemačkih ekspresionista s početka prošlog stoljeća".<br /> <br /> Ako za Barlacha to i nije netočno, isto ne možemo tvrditi za Kollwitz. Nju ne možemo tako olako prozvati ekspresionističkom umjetnicom, usprkos činjenici da je u kasnijoj fazi svog djelovanja, a posebno se to odnosi na kiparski i grafički opus, zaista bila pod snažnim utjecajem nekih ekspresionista, pa i samog Barlacha. Međutim, riječ je o samo jednoj fazi ove umjetnice koju bi bilo pogrešno svrstati tek u kategoriju ekspresionizma. Kollwitz je prošla dosta različitih faza, pa su, recimo, 90-ih godina neka njezina djela bila bliska secesiji.<br /> &nbsp;</p> <p> <img src="http://www.spaightwoodgalleries.com/Media/Kollwitz/KK_How_many_wounds.jpg" /></p> <p> <strong><em>Iz mnogih rana krvariš, o narode</em>, 1896.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <img src="http://www.leninimports.com/kathe_kollwitz_photo_new_medium_smaller.jpg" style="height: 665px; width: 450px;" /></p> <p> <em><strong>Autoportret</strong></em><br /> <br /> Takve paušalne ocjene i proizvoljno trpanje autora u pretince škola i pokreta i ne treba pretjerano čuditi s obzirom da se Kollwitz, inače zaista izvanrednu crtačicu i grafičarku, na studiju povijesti umjetnosti u Hrvatskoj gotovo i ne spominje, i većina studenata završi fakultet bez da su čuli za nju. Slično vrijedi za još jednu veliku njemačku umjetnicu, <strong>Hannu Höch</strong>, također izuzetno angažiranu autoricu, koja je u svom znamenitom&nbsp;<strong><em>Rezu kuhinjskim nožem...</em></strong> odala priznanje Kollwitz, stavivši njezin maleni portret u sam centar kolaža. Njih dvije su možda najznačajnije njemačke autorice u periodu neposredno nakon Prvog svjetskog rata, odnosno zlosretne Weimarske republike.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <img src="https://artforus.files.wordpress.com/2012/11/tumblr_mbn5wdykup1qzup1oo1_1280.jpg" style="height: 612px; width: 480px;" /></p> <p> <strong>Hanna Höch: <em>Rez kuhinjskim nožem kroz pivski trbuh Weimarske Republike</em>, 1919.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kollwitz je oduvijek bila izuzetan majstor i zanatlija, iako ne i posebno dobra slikarica, čega je bila svjesna i zbog čega je ubrzo odustala od slikarstva. No nikada nije odustala od reprezentacije ljudske bijede, potlačenosti, zbog čega je njezina umjetnost u kasnijoj fazi postala veoma politična. No za razliku od, recimo, <strong>Meštrovića</strong>, kod kojeg su programatski projekti i politički angažirana umjetnost uvijek bili usiljeniji, pozerskiji i slabiji dio njegovog stvaralaštva, kod Kollwitz je situacija posve drukčija. Ona je oduvijek bila angažirana umjetnica, ako pod 'angažirana' uzmemo činjenicu da je oduvijek u svojim djelima tematizirala siromaštvo, proletarijat i ponižene. Njezino izuzetno majstorstvo zaslužno je da se njezina djela, iako uvijek blizu granice pretjeranog patosa koji bi kod nekog drugog prešao u pompozno, gotovo uvijek ukazuju kao snažni i nadasve prirodni izraz strašnog ljudskog stanja. Njezina ranija djela čine je&nbsp;bližom ranom <strong>Van Goghu</strong>, prije odlaska u Francusku.</p> <p> <img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhQUExQVFhUXFRgaGBUXFxYcGBwXGBgWFxcYGBcYHCggGholHBcUIjEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGywkHyQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLDc3N//AABEIAMgA/AMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAEAAECAwUGB//EAEYQAAEDAQQGCAIFCwQBBQAAAAEAAhEDBBIhMQVBUWFxgQYikaGxwdHwE+EjMjNCUhQVJDRTYnKCkrLxFkNzouIHY2Sjwv/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACERAQEAAgMAAgMBAQAAAAAAAAABAhESITEDQRMyUSJh/9oADAMBAAIRAxEAPwDrwkkuM6Z6QqsqtYx7mi5iAYxMrz8Zt0u0SleT/nm0A/a1P6j6p/z3XP8AvP5lX+Olt6tKUryp2ma/7V4/mUHacrzAq1O0o/HRt6xKS8yp6btEfak81YOkdZudQpcKNvSk0rzR/SescPiFu/FVnT9q1Vp5jzT4UbenlKV5e7T1t/G7lCrPSW1j77xyHoj8dG3qkpiV5X/qm1a6p7G+ib/VNpj7U9gR+Kjceq3kpXlB6T2n9s7/AK+ik3pNadVV3d6J/ipco9UlKV5WekVp/bORDektpgfSmeDfRL8dPb0yUpXmI6S2kf7vKG+isHSe1OOD/wDq3zS4U+T0mUpXnQ05ac3VCf4Y8MD2Jvz5X1Vnc48wjhRt6NKaV5w7S9rJwrGdnV8IVNTTdtH+47+lvojgNvTUy8x/1JbPxnsb6Jj0otX7TuEp/jpcnp6S8qd0mtP7V3ck3pJacviOR+KjlHqiS8vGnLU4/XcO0Itmk64A+ldjvSuFh7eiuSQmi6pdSYTnGKNWZrFwHTg/T/yhegQuD6dMh86jA8Vfx+lXJvqbVX8RRqDHNMGbwumRntOm4kwpMfCjTcW5XeJz7VWWnEyO1GgJNo3hUl070zae8DmkaUYgjuR0DHmk1p5JnNSLY1jkUyOCRk6OBVja7/xT2KsUpEy3txUHVCdaQFG2OycGniPQqLqzTm0fy4KuOrJO5R+GTlHcPFGofZ6kapSp7AJJyCkLK78JjaBKLpVTTHVYJGsjH3zRsLbNYXN6z2zhMHVvKjaKt76gDuGA5eyhqlve49bEbNXYmZaj+EdinV+1biFWnUGYI5YKLbS8fePA4q6nbCDIlvDLgtajSq1AOuI2FrXeSLlr0pGMy2FWfl+4LZbocfeI3w1o8lXVsNFuZaefkFPPE+NZItQ1tRFF7zkKkbiYR1NlMfVaTwb7KIvPyax3PBK5HoG2g8/iHEg+KRsTjm7uCOFKrsA7PVRfYah188PJTy/6egNSyt1+Xkqy5jchjuWiND9bEk7z6FU6XsTW0L4/aBo4Q70TmW7ogLnuc7qgeKKs9leS2Sc8x4KjRRkytzR+LRxPijO6OR1mhx9Czn4lHwhNGNik3gfEowLE1hyK4Dp4/wCku8D3FegHWvNunLvpzy8Ffx+pyczVEQqyjabAc9inbWXWZZ7t/vtXTtGmaU4ai7LRvNAwHW2Y4Db7yRlCxNdMmIgYBuz1RctDTICaFoWaxB5eCYunYMsfRO7RgmL/AHeOOCOUGqzQEoRlosQa0m+CRqwnPio2Ox3wTejHKPmnstBSkibVZAyIJMzq2c1VaKN1xb72o2E73UVIKJZSloGU698q52iSI6wkycjuw70tyenoI2sUbQrzBGBBxjfKvqaEiz1K3xJuFoux+JwEzOGfcqNEWQvcyCReqtYYEwDr4pWyw+4PqWfAZzIvY6pGUmJx7lD83YmSdXj8iuh0po00fhAEOD3hhvNxGBIOB3RzQxBFUtLWmGAzdjAlwjPLA9qx51WmVQsQJu7doGUE59iL/MrQDBdeGUOdll4ogW437rKLS6dh97UbZrUZuvp3HDHjjq7krll6eoBsWjaZD5Zk6BeJOpp17ytKnQY2Ia0Z6grbO8ODuqBDo45Y96nUAkYbfJZ201Gvl5qqeudgA80UGicjkPFczpu1n4z2iYG8wTGOAzx8E8cd0W6b76jQBec0YayB4oV2kaP7VnJwR1t0e26wtbTa4jE3ROQ180KbMRmQf5Ql0ErNUbUi6Q4XoMYjJzv/AMoTpbTig4f/ACB/Yfmi7DdZrH2uoZxSiA0eSzelloJpgXYDqt4ScfqkDq6grw/aFfGFouqZI5rotGOwadYPiY8VzFgb1ius0NTAaMdvjqVfKWLrdGtik0bJ8SjUJo37JvBFrFSwrzHpof0l+a9PIXl/TA/pNTjvWvxepy8ZlhbLgJiQceS27fZr1PEjI5gzMTtWFZSLzZxz81qfEDhiO5Xl6UZbmGndBGJOYcRIOA1I0uuNcRExgOQhU26oC9vV+8NWyMsMVXWqReIGBMzBwAjDLd3qvR4Go2twLoAN4ycD6og6UOVxuG2Z5qVBh6ktyknOTPLgiWkHMHAb/JF1/CkrHrWoukQ0A7BljOGKVmr3fug9nZiMkVbwLpgbNW9CUG58lc1YV9PXr3owiJy4D0RGkhkYAntyGaE24ax73K+3Px5FGuwtoDBvLvdC6Juj3kiAOMxqGK5yg8gAjMAGf5gVrN0hUN3rmQTlP4eO1ZZyqxrU0lZ3U7DXaWiC9pvA6i9kYR7lZHRqsWvpNAkGvlvAGI3rUttedHVbzpcajczjg6nv3LG6OR8ezyY+lf3MaUT9aL67XTdqc34RuZ1A0kubAkHLWcll6S0r8OpDoDbgMXSSSSYiOCJ6W2sCnTcCDcqh0SMYY/VxXn9ptTnulxJPcNwGoKcMOR3LT0ehZQxrnTdc4BxMC8JAkCd6ApWi7JIvZxqw7xK5Ctpes4AGoYAjCASMsSM0XoC0kksJwAkboOW/PuRfjsmxMo7WjUF2S2N3GPVSdUGAu6vCPVD2YzTccNRPazyWFbukZDj8NkgYBxmDjiQBq6vis5jb4q3TofjDHq+8fRZFbSdMl4LSDJEgDbG3em0RpT4xcCIddy1EY4jmVh2x0Of/AMjgO1Vjh3qla7zSdpa1rSR9wnkIXLW/Ttam8g0mtjiZ/mGC2elDTdDf/aI7T8u5cnaLUXSHSQcZcdZkuPbGG4Iwx2K3NG21twOc9gc+8XYdbEnCZ2aoWZ0mtzXhgbiAZmCNRGsQtnQjP0ejvce8PWZ0mH0FI6/ivHe70CeOuZXxh2H6/JdZod0sG+f7lx9kd1uS6bRD/o25ZAR2j5qvlgxd1YR9G3giUNYPs28EWFipYda8u6Z/rVTLVs1idS9SK8t6Z/rVTl4cVp8fqMmMx0Y7J8FNtsI248FOwUS57BtJzmNe7ciNL6KNPrCLhwwJwPMZeq23N6pM2paZIInDhulSfayREGMJy1IchOq1E7FC3Y5HtHopNt+Zg9o9PcoNJHGHurLRaLwiFTTfG9O4KCchHa6PfNPUfPoogJQgCKDsPe9GMJEzOXp6oG5DJ3jxPotKx9cHbBnujwKjJUa9aPzZUMY/FaJjH61MxKzOiYvWqg0/jqH/AOv/AMUq9pcLNUp3mXTUBLYdfnq5GYjDuVOg2ua9tVj2NLT97HMQTGyDGaU/Wj7dP/6g3fgsiJ+IBl+673zXBLpOlFpe9jC6q18Oya0tAkZ4kzsXNJ/H+pZekj9CVA2qD+67wJ8lnImwvio074x34earKdCeu+sTQ6k4OxBA74WbWs/xnmiC0BzhAaPqgNnUMwSDh5o+y9Wk5x+rgeQDcfFZ1j00HPqvY0gtpwHa8XAT3rlm/WtVGlSoy0Ml4+tezEZzPlghrZXvtgAjcY8B5KnS1pDnOdtnHmUG60E45zqn0zWkx+02tO16Ye9t2pibt29GoGcR2YrPqMDjvDcJwyz7FIuBzgHVn4EblCIIGue0ZnvVSaJ2GixFGzj90HlB9Vi9JnTZ6X/I897lrMtLadCg4zApRgCYm7jA1ZrC07bqb6VNrHSRic8MPn3LPD9jvjBYYK6nQwHwhry8O5cqum0Q+KYG2O1afLOiweg6Pb9G3gikLo9sUmD90IsLmWsK8s6aD9KqRu/tC9UOteW9No/KqhH7vgFr8XqMvGNQqlpBxkHDii6+lnuBBJgiCIbGPsIFlNxgDWcMUZ+Y65E3P+zfVb3X2ntmkpkXU0ZUAm7/ANm+qDcCqlhHlTgKvFMCUFtc5o3qBp7FG8fYUmP3DtI80Gi5uqDzUZU3sOYAA3GfNQhEAuzC+LuoCSdw/wApmPcxxDSZMg8OCjZHRPBPUxJO5L7NCqSccccTjzlHaBbLnA7D3x6LPnCEToysW1BGMiI7CllOhPWjpho+EYGTgeUkeZWAtnSFoN0NIugubJ5yc1PT9Bpa14zGHEf5PepxuulWbYd1JuCS6DovZGkuc7gOGsq8suM2mTbX0vWH5KLwIvgYDOYBxnsWNYXkUan1etdGECA03seJjsRWn6oc1o1XpjY3URsnDtQ7qlNlIta4YyTiJJ1LDHxd9Z1rqYcXSPe1NZ2k6uernuQt4m6DtWnZXiCT79iFreomdo2iicDJka8vmh7SC0AyeZPmjKdWcveCHtrpZO8/JLG9nXUaPfepNGf0ZEch75rjqjc/etdDoqqQ9o1R5A6uKD6S2drXMc377ZMZasu9Th1lo74xQt3QlQXRP3Xdx+crC1lamhcXR28P8wrzn+U4+vVLD9m3giQg9FH6JnBGLkaLjkvLumgH5VUjd4BepOyXl3TBv6U+No+a2+P1GTLsQF9g1HPgtq0W6k0ENaHkdn9RXNvz7FEvWtx2W11rtbnSCYE5DAdiEKZzlGVcmkpkqIcokpkyWhyjfUAkXINMPKZ6gApIJbSPVO6Er2HvimpDNO4e/BIzB2fcrbFanU3XmETBEkZAxiN6HITBAFW63vqfXdPIIW+YiTE5b0ikUa0DIrR9U32Ak3b2WMbcQENCv0bhUadhJ7ASEr4cawcKtRrCMMGjhEf1DBZFroGm9zHZtMfPsWzY6H6S0HHr5TvXQaZ0E20OJBuuaM9wGsa81lM+NVZtwdLNXXsA3f1lK02Q0yRIMKlmC09SI+JdGHLjrKHrvkAbAnnHFVuT0Nt2yVNcZZDV71KjTdQEUf4I5BES2ODJ7T8kFpM9Wnz8cVnPVXxn5o2wVIIKDRFjOI4rTLxMetaIH0LOHiZRqD0UPoWfwhGhcTVecivMOmJ/S3/y+AXp5yK8w6aNi1P/AJT3Ba/H6jJzzz4qglXEKLbO4iQJGuInfhmuhCkJgpATh5o+y6Jc8GHsHMnwRbJ6NbZyRRFtsL6RF7I5EZKs0HQDGeW9OWUaVAJoVnwjsKiaZ2HPvTJFOn+Gdh7CmIIzSC1uXNSuYe/etKz0ySGjMlHtsBjl78UrdKkZtQKCNttmutBxziDGxVWahImNcbt2KN9bIM5MFfbKV10bBjzVITBij9Ax+UUgRIL2gjiY80CjtD/b0v8AlZ/cEsvBHRaQpClaqMYC8O+Nu+V0lkMuq7s/6GH1XM9M8H0+Bx4FaXRy1nrOqYF3CCQAMDtgBc1n+ZWv25PSsfFdjndPa0FDWVhL2gfib/cAO+E9oHWJnWRjuw9FOzkscHHU4HsLXeIW/wBIQt5ipU/jdA5lC5lFaSrB9V725OMgccY7UMMx4qp4Vaz8IwzwndHz7kFbqs3eaLqvglrhDgZ3GMcCs20ukniVOMOoSr6GaGCJoYEKqUeuaGM0Kf8AA3wR4WfoT7CnuaB2YLQC461EHJeZ9OP1l3BvgvTHZLzLpuP0l/BvgFp8fqKwGPAx2K9ukw36rBO05+CCqlUlb6lTtfbLXfjqtHDWqKNUtcHDAj3CYpoVa+iHV9Il9IMIkzi47sucJ7E/VOEYeY5oOOrzVlnqxB2EEKdddHtpNoF2Q4lSFiGsgzj3Sraek2gYsd2j0UxpRupjp2yPCVn/AKV0i6xREnsnWs/TdmuFuOd7yWqdKMP3HcOrtn8SytN2kVC0tBwmZA3bEYb5djLWlWjfrt4robmJ1Y+uPZ6LB0V9dkjWfNdS84EgGdm/Ul8l7PDxzGkqJa2CZF/DmCeOztVmgy0k03A9b0g60rdSqOebwk7jIwwwR2i7N8Mj8R9jzCq3/Ja7ZWnKRFZ06w3GInqgT2goABdjbrOHtAzjKRtzE+4WDX0cRiMt6eGfWiuLLhF6KpOdWpgD77TiYGBBUH0CMwp2UQ4GYV29FHbWmyMqmKoxbMdbDHYRnwOxW0LMy58NocQBkTJGeo5jPEdixqGkyxpwnYduWcJqmliaZLmC+AcWnDdh2ZHauXjWnTn3xewyk+JhbNk0SK1nNX4hbdJ6sYZ+cgLBkAGc10ugKTn2ZwbiJcMMwcCDGsLbO6m0Rz9qoXCJM4Khox95I3SNF4PWAwyIyVeiHM+J9J9UtcO0Qql62X2OtwBaTnLmid0Dz8VkWhsOWq8YXJBh4xGvMg8xHMFCaXH0jtiWB0CFfSVEq+i5XSj1zQp+hZwPiVoBZ2go+AyMo81ohcTUQ7JeZdM/1l/LwC9NdkvMulrZtNTiPALXD1Nc1UChUpOAkg8Vq2KzBxM4wMloXRDgdl1a3PSZjtykpwjaljAkk60z7MBlKvlC0oLerzV+jrH8QkTECcp1gbd6d1DV1uzsRmi/oiXGYI2QcwcuIU29dCTtN2hXaqg/pIPigrXSNN10uDuR9Vs09ItOEHunyWPa3h1STgDE+fNTjbvtV19NGhYmFhJOyDy1DisnSFmcyLxBmYhaf5Y1rM9QjfAz4rJtdovRhlPvcnhvYuhGinw9h3nwK6ClagdRjLDlr5nsXHseQQRmF1FktjPgB0RA2axgp+TEY1XaGm9O/uV1NxcImMuzxw8lhVrW5xJkicgDgAqjUdH1j2/NHC6Pk66n1hjgQcffYh3Uw12OM7Vy7XkYhxB4mUX+d6l2HGd5ie1L8d+hyjVr0hsM5blTTogzIGrFNQ0yyOsCDEZSD2JqtvpuycQRuOPYlrLw+kjRDcDi05j3iE1Syn7padzj8s96voPDxgbw16ineLog4t2xiOSNjTnq9N05HlxXS6EtzqVMAME5mTBkxOvNVVKQIEHVgfeapAcIETyHn8k7luaKTQy1W1tUEOaQdYIHr3rHrWJuoYQjMDIcDOJGrv8AeaDs9cmRsPOCjHrwUM2WOB1d8fJVWmteM7fUrWJDs4QNpscZFXL32VgEK2m3FMaUKVNpkK0vVOio/RafA+JWwFi9E/1Zn83icYW0Fx31qIdkvOelDf0ipy8F6M7JecdKZ/KH8lePqWFQm9GUK+0uI2yRkfEalS9t10bclIh7ZOJBzDsZWpAb8H12pNq/5V1WzkwWtdiJiDmqxZKn4Hcx6quiPZrQZnsnUjn6QmGswG3aUGdF1P3Qfw3hPoqH0nMPWEe8cRzS1jR3Gm5jHDrYkHFzcOWCoq0iTIlzd8THMYhUsfl3DvVlaoYmQJOtGrDM1jCcQDwkczjgoV7IIlpPAA+Kgas4ADe4jf3KQqiRndy396fcLpQ+yw2Zx2R5o+m8fkxE4iZGySVSad5pVfwDsz8Er36J0GBVzXCIge/FWmztw1KZsIIJkgDWdfJO2DSmpB1YKtrBOJIHepss8n60Y7PmjKFBrb0G84az3lFuhoPVZALRIxkzy980K5jQMz3Ii2Ve0oQFPEqtbLIILgdxxRI0i+IvTxj/ACUE0wZV7rYTmEWHKIo6QP7vf6op+kCGyQ07pQD6wgGGztgKFR5IAGRU8YextqtV4dXKDPoq9GkB52FoQr6sCAIxVujiZJ3QjWoN9tKo0c0PUkfW7fetSdX96kzq2EKJKpRUYCJVraMxw9wVB1P8OWxTs9THERiqJ6L0ZEUGjZPitcLK6OvmiDvPktYLnUufkV550kpzXfxXobsiuH09RcaroY6J+tGGpVCcxbRBBGYTi3FG1LG4nBp7Cl+QP1MPYVpuFqg22lwxkhU1dIPOsd62HaMqQOohXaIqfsz/AEyiWFqs2laut1ir3VJkTI2HLwRB0bUJj4bv6fkmOhqupjzy+SrcHbKewg4ZapzVL5Oc81s/mesMbjux3onZouqfuOz/AAuy7E+ULixGhTW6dCP/AAHgQfRVO0HU/ZP5BHOHoB8aRmBy94KTHNxkzuCOb0eqfgqD+VVnQFWcGu7DKW8f6NUC8T9UEc/mpU2OIjIcUazRVXEFj5/gPioO0ZVn7N/9J8Ebg0GtEABo9ymouInqyThO4ox+h6piKT8vwlXWfQ9bWx45H0RuBnusZOXsql9n4LaOhKuPVJ3QexQOh6v4e4+iJmemI6gdij8FbR0TVGbTyDvRVHRlSfs3/wBJT5lpkmgUvhmM8lr09D1HH6jgNseRKuHR95/x80XOf0cWE2njjijWVBkiqnR6qco70x6P1hqnh80rljfsasVEYesKu9GeSvOiq+Vx3Yqxoqt+zd2I6/oRD5OGSIpRKrZYKo/23dhV9GwVfwOHJK2G7rop9jzPgFthY/RqkW0gDgZy5LYXPVCFGEklSTQldSSQChJJJFM0JQkkkChKEySAUJQmSQDwlCSSAUJoSSQCITXUkkArqaE6SAaErqSSAa6ldSSQCupXUkkArqe6kkgbK6muBJJBnDYUoSSQT//Z" style="height: 317px; width: 400px;" /></p> <p> <strong><em>Kraj</em>, 1897.</strong></p> <p> Kasnije preuzima određene ekspresionističke poučke, posebice u tendencioznijim projektima. U tim djelima lako je opaziti utjecaj nekih ekspresionističkih slikara, primjerice <strong>Kirchnera</strong>, pa čak i <strong>Otta Dixa</strong>.<img src="http://media.liveauctiongroup.net/i/11102/11474710_3.jpg?v=8CE6DEE6DEC5EF0" style="height: 400px; width: 400px;" /></p> <p> U većini njezinih djela nije prisutan prekid u tradiciji, svakako kada je riječ o reprezentaciji tijela koje je bilo u središtu njezinog umjetničkog eksperimenta. I baš je taj element paradoksalno imao pomalo začudan potencijal. Uostalom, to je i razlog zbog kojeg ni nacisti baš nisu znali što bi učinili s njezinim djelima. S jedne strane, imali su autoricu koja je bila otvoreno bliska internacionalnoj ljevici i komunističkim ciljevima, a s druge strane, nisu mogli samo tako baciti njezina djela na <em>entartete</em> hrpu i zapaliti ih s njezinim izopačenim kolegama s ekspresionističkog pola njemačke umjetnosti. Iako su neka njezina djela stradala u razdoblju nacizma, većina toga je ipak sačuvana.<br /> <br /> Neki su je optuživali za estetizaciju siromaštva i očaja, ali takve su ocjene zapravo sasvim promašene. Baš kao što je sasvim promašen naziv izložbe 'Izvan granica postojanja'. U pitanju je pompozni naziv koji zvuči moćno, no za izložbu Käthe Kollwitz, prvo veliko predstavljanje ove izuzetno važne autorice čini se posve promašenim. Upravo je glavna snaga Kollwitz to što nije ukazivala na prekoračenje i razbijanje granica postojanja. Za razliku od Barlacha, upravo su granice postojanja, siromaštvo, potlačenost i tragedija proletarijata bile ono što ju je zanimalo. Doduše, naslov <em>Unutar granica postojanja</em> autorima izložbe se sigurno ne bi činio dovoljno zvučan i zakučast.<br /> <br /> I zato, da parafraziramo Šimića, mi nećemo poći putem kojeg nam je kustosica izložbe odredila. Niti bi itko trebao.</p> Tue, 06 Oct 2015 20:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/knjizevne-svilarije/unutar-granica-postojanja http://www.booksa.hr/kolumne/knjizevne-svilarije/unutar-granica-postojanja Drugi kadar <p> Radionica umjetničke fotografije u trajanju od tri mjeseca održavat će se u Booksi. Rok za prijavu: 5.11.2015.</p> <div> <strong>Drugi kadar</strong> vas poziva da se prijavite na drugu po redu radionicu umjetničke fotografije koja će se u trajanju od tri mjeseca održavati svakog ponedjeljka u književnom klubu Booksa, Martićeva 14d, Zagreb.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Nakon prve izuzetno uspješno održane radionice umjetničke fotografije koju je pohađalo devetoro polaznika, nastavljamo sa serijom fotografskih radionica.</div> <div> &nbsp;</div> <div> DRUGI KADAR je fotografska radionica sastavljena od teorijskih predavanja, prezentacije multimedijalnih materijala, čitalačkih grupa, terenske nastave i praktičnog rada na osobnom fotografskom projektu koji će na kraju programa biti javno prezentiran. Polaznike radionice provest ćemo kroz povijest i razvoj fotografije, suvremene fotografske prakse i praktičan rad, kako bi polaznici fotografiju usvojili kao sredstvo umjetničkog izražavanja.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Posebnu pažnju posvetit ćemo osnovnim fotografskim formama poput portreta, pejzaža i umjetničkog koncepta, ali i fotografskim tehnikama i njihovoj uporabi. Želimo da polaznici kroz radionicu razviju svoj osobni stil i kritički pristup, te stvore osnovu za nastavak samostalnog rada i učenja. Usvajanjem novih teoretskih znanja, &nbsp;razumijevanjem recentnih fotografskih rasprava, te kroz praktičan i dinamičan rad na fotografskom projektu podupirat će se razvoj kreativnog potencijala i senzibiliteta svih polaznika.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Radionica će se održavati svakog ponedjeljka od 9.11.2015. godine od 18 do 21 sati u književnom klubu Booksa, u trajanju od tri mjeseca. Pored predavanja planirana je i terenska nastava, te posjeti muzejima, kulturnim institucijama i umjetnicima, kao i fotografiranje na terenu. Svaki polaznik će u okviru rada na projektu imati mogućnosti individualnih konzultacija. Za svakog polaznika radionice osigurani su tiskani materijali.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Radionica je namijenjena svim punoljetnim osobama koje već imaju osnovno tehničko znanje o korištenju fotografskog aparata, a prvenstveno studentima i studenticama koje se namjeravaju baviti fotografijom, kao i svim onima koji se pripremaju za ulazak u svijet umjetničke fotografije.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Za prijavu je potrebno poslati kratku biografiju i motivacijsko pismo ne duže od 200 riječi u kojem treba navesti i vaša očekivanja od radionice.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Molimo da uz prijavu priložite i vaš fotografski portfolio od najviše 20 fotografija ne većih od 2000 px po većoj stranici u JPEG formatu. Prijave se šalju na adresu drugikadar@gmail.com najkasnije do 5.11.2015.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Broj polaznika je ograničen. Cijena radionice za sva tri mjeseca iznosi 1.500 kuna i može se platiti u tri obroka. Sva dodatna pitanja u vezi radionice možete dobiti na telefon 099 8020 533 ili na e-mail adresu drugikadar@gmail.com</div> <div> &nbsp;</div> <div> Voditelj radionice je mag. art. <strong>Davor Konjikušić</strong>&nbsp;(<a href="http://www.davorko.net" target="_blank">Davorko.net</a>) uz gostujuće predavače.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Radionicu organizira <strong>Pozitiv </strong>uz suradnju s književnim klubom Booksa i udrugom <strong>Kolektor</strong> iz Zagreba. Detalje o radionici možete pronaći na <a href="http://www.drugikadar.com" target="_blank">web-stranici</a> ili na <a href="http://www.facebook.com/drugikadar" target="_blank">Facebook profilu</a>.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> Tue, 06 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/natjecaji/drugi-kadar-1444138356 http://www.booksa.hr/vijesti/natjecaji/drugi-kadar-1444138356 Munro, Modiano... Murakami? <p> Nobelova nagrada za književnost bit će dodijeljena u četvrtak. Booksa drži fige Krasznahorkaiju!</p> <p> Kao da je jučer bilo kad je relativno slabo poznati francuski pisac <strong>Patrick Modiano </strong>stao na pozornicu Švedske akademije i <a href="http://booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/patrick-modiano-dobio-nobela" target="_blank">primio Nobelovu nagradu</a>! No, bilo je to prije točno godinu dana.&nbsp;I naravno, sada je vrijeme za ovogodišnju <strong>Nobelovu nagradu</strong>. Službeno je objavljeno da će pobjednik biti proglašen u četvrtak 8.10. u 13 sati u Stockholmu.<br /> <br /> U redu za nagradu godinama čekaju toliko puta spominjani 'favoriti': Japanac <strong>Haruki Murakami</strong>, Amerikanci&nbsp;<strong>Philip Roth&nbsp;</strong>i <strong>Joyce Carol Oates</strong>, Kenijac&nbsp;<strong>Ngũgĩ wa Thiong'o</strong>...<br /> <br /> Stalnim imenima u kulturnoj trač rubrici ove su se godine pridružili bjeloruska književnica i novinarka <strong>Svetlana Aleksijevič,&nbsp;</strong>'naš'&nbsp;Mađar <strong>László Krasznahorkai</strong> i korejski pjesnik <strong>Ko Un</strong>.<br /> <br /> U Booksi svi drukamo za Krasnzahorkaija, osim <strong>Andrije Škare </strong>koji se <a href="http://booksa.hr/kolumne/glazbeni-dnevnik/sto-je-zivot-bez-nagrade" target="_blank">još nada da će Nobel zasluženo otići <strong>Milanu Kunderi</strong></a>.<br /> <br /> Sprema li nam Akademija i ove godine veliko iznenađenje? Ili će nas, pak, iznenaditi odabirom favorita? Doznat ćemo uskoro.&nbsp;</p> Tue, 06 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/munro-modiano-murakami http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/munro-modiano-murakami Istina i nagrada <p> David Albahari za svoje pisanje nije nagrađen dolaskom do konačne istine, ali barem je dobio Nagradu Dušan Vasiljev.</p> <div> Sutra je dan za putovanje: idem u Kikindu. Naime, mom romanu <strong><em>Životinjsko carstvo</em></strong>, u izdanju <strong>Čarobne knjige </strong>iz Novog Sada, <a href="http://booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/albahari-dobio-dusana-vasiljeva" target="_blank">dodeljena je <strong><em>Nagrada Dušan Vasiljev</em></strong></a>. Posebno me raduje činjenica da je moj roman prvi dobitnik ovog priznanja. <strong>Dušan Vasiljev</strong>, pisac čije ime nosi nagrada, nije dugo živeo. Slomilo ga je pre svega vreme u kojem je živeo, vreme sa svih strana pritisnuto ratovima, i boleštine od kojih nije uspevao da se izleči. Uprkos tome, ostavio je bogatu književnu zaostavštinu, u kojoj se nalazi veliki broj pesama, pripovedaka i pozorišnih drama.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Red je, naravno, da pisac nešto kaže kada mu nagrada bude uručena. Evo šta pisac namerava tada da izgovori:</div> <div> &nbsp;</div> <div> Često se kaže da umetničko delo, što nam pokazuju i književna dela Dušana Vasiljeva, nastaje u činu borbe, u sukobu između stvarnog i nestvarnog, odnosno između željenog i nedokučivog. Pritom, pobednik često nije pobednik u doslovnom smislu reči, već je samo u manjoj meri neuspešan u svom razumevanju stvarnosti. Život, premda naizgled sasvim jednostavan, u suštini je toliko zamršen da niko ne može da ga shvati u celosti. Ta činjenica može samo da raduje umetrnika jer mu tako omogućava da ima šta dalje da radi, mada ga ta ista činjenica baca u očajanje jer ga navodi na pomisao da još ništa zapravo nije uradio i da je samo malo zagrebao po površini.</div> <div> &nbsp;</div> <div> To će podstaći pisca da doda nekoliko rečenica o sumnji:</div> <div> &nbsp;</div> <div> Pominjem sumnju zato što ona stoji u samom središtu odnosa Dušana Vasiljeva prema tekstu koji piše, odnosno, prema priči koju pripoveda. Tako se on u priči <em>Ispred praga </em>gotovo na samom početku pita "Ko je još našao svoju sreću u knjigama?” I onda odgovara samom sebi da to nikome ne polazi za rukom. "A knjige, kao usijane”, nastavlja dalje,”kao usijane, blede želje vuku me, vuku. Ja ih gutam. Upijam ih u sebe, dopuštam da me sišu.” I onda zaključuje: „Što više znam, tim sam nesrećniji."</div> <div> &nbsp;</div> <div> Sada je već vreme za izvođenje zaključka:</div> <div> &nbsp;</div> <div> Taj paradoks želje za saznanjem koja vodi samo do novog nerazumevanja predstavlja jasno prepoznatljivu nit u prozi Dušana Vasiljeva. Uzgred, taj paradoks prepoznajem i u svojoj prozi, premda u svojoj prozi to vidim kao odnos reči (dakle: znanja) i tišine (dakle: neznanja). Zanimljivo je da se i kod Dušana Vasiljeva nailazi na govor tišine – tačnije rečeno na "pesmu tišine" – koja predstavlja ključ za razumevanje moje poetike pripovedanja.</div> <div> &nbsp;</div> <div> I tako, okreni-obrni, stiže pisac do <strong>Borgesa </strong>koji je izuzetno pogodan za izvlačenje zaključka:</div> <div> &nbsp;</div> <div> I tako, u skladu sa Borgesovom tvrdnjom da svaki pisac stvara svoje prethodnike, ja počinjem da vidim svog prethodnka u Dušanu Vasiljevu. Prepoznajem kao svoje njegove krhke i oštre dijaloge (što me tera na pomisao da, u tom pogledu, između nas stoje priče <strong>Raymonda Carvera</strong> – isti je to ritam rečenica, isti ritam ponavljanja, ista neverica u istinitost izrečenog). Šteta je samo što se život Dušana Vasiljeva tako brzo okončao - rodio se 1900.godine u Kikindi a umro u svom rodnom mestu 1924.godine – i da on nije imao više mogućnosti da razvije svoju izuzetnu nadarenost. I pored toga, Dušan Vasilljev je ostavio iza sebe dovoljno dela, pesama i pripovedaka, koja ga svrstavaju u red značajnijh srpskih pisaca u periodu između dva svetska rata.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Zbog svega toga ova nagrada je nagrada koja obavezuje i pisce i čitaoce: pisce da nastave da tragaju za pravim licem stvarnosti, a čitaoce da, uprkos svemu, nastave da veruju u pisanu reč.</div> Tue, 06 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/piscev-dnevnik/istina-i-nagrada http://www.booksa.hr/kolumne/piscev-dnevnik/istina-i-nagrada Regionalni pisci u Mostaru <p> U Mostaru je održan prvi regionalni festival Poligon.&nbsp;</p> <div> <strong>Poligon</strong>, prvi festival regionalne književnosti u Mostaru, održan je od 24. do 27. rujna. Cilj festivala bio je dovesti važne regionalne autore pred mostarsku publiku. Gostovali su <strong>Branko Čegec,</strong>&nbsp;<strong>Dorta Jagić,&nbsp;Zvonko Karanović</strong>, <strong>Bojan Krivokapić</strong>, <strong>Faruk Šehić</strong>, <strong>Almin Kaplan</strong>, <strong>Marko Tomaš</strong>, <strong>Adnan Žetica</strong>, <strong>Senka Marić Šarić</strong>, <strong>Anita Pajević </strong>i <strong>Mirko Božić</strong>. Božić je ujedno i idejni pokretač festivala.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Na festivalu su održana čitanja i okrugli stolovi na temu regionalne kulturne suradnje te problema književne periodike.&nbsp;<br /> <br /> Zbog uspješnosti festivala, organizatori najavljuju da je ovo prvi, ali svakako ne i zadnji Poligon. Održavanje festivala su omogućili sponzori <strong>Traduki</strong>, <strong>Gradski ured za kulture </strong>i <strong>Vijeće mladih</strong>.<br /> <br /> info: Poligon</div> Tue, 06 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/regionalni-pisci-u-mostaru http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/regionalni-pisci-u-mostaru Rasknjižje 5. - 11.10.2015. <p> Ovaj tjedan smo uz prijedlog nove literature pripremili i događanje humanitarnog karaktera. Pogledajte!</p> <p> <strong>Noviteti:</strong></p> <p> Proza:<br /> 1. <em><a href="http://www.booksa.hr/knjige/proza/u-malu-je-usa-djava" target="_blank">U malu je uša đava</a></em>, Tisja Kljaković Braić (Profil)<br /> Uspomene su to o jednom djetinjstvu u Splitu, priče koje se prepričavaju nakon nedjeljnog ručka kad su svi dobre volje, priče čije emocije brzo i lako prepoznajemo. Portret je to i jedne splitske ulice osamdesetih, njezinih osebujnih likova i nepisanih pravila. No, prije svega, ovo je duhovita i dirljiva posveta ljubavi jednog djeda i jedne bake koji su davali sve od sebe da njihova unučica ne skida osmijeh s lica.</p> <p> 2.<a href="http://www.booksa.hr/knjige/proza/sesti-pisac" target="_blank"><em> Šesti pisac</em></a>, Hrvoje Kovačević (AGM)<br /> Svjetska je književnost iz devedesetih izašla neokrznuta bilo kakvom revolucijom, hrvatska književnost pogotovo, dvadeseti broj Fabule nije tiskan (iako je malo falilo), a Fabulaše su raspršili vjetrovi svakidašnjice. Željko Katunarić iskusan je i motiviran policijski inspektor. Tijekom rješavanja najznačajnijeg slučaja njegove karijere glavni mu problem predstavlja činjenica da je i njegova supruga svojevremeno objavljivala u Fabuli.</p> <p> 3.<em><a href="http://www.booksa.hr/knjige/proza/pakao-u-madridu" target="_blank"> Pakao u madridu</a></em>, C.J. Sansom (Znanje)<br /> Godina 1940. Španjolski građanski rat je završio, Madrid leži u ruševinama, njegovo stanovništvo gladuje, dok Nijemci nezaustavljivo marširaju Europom. Britanija je ostala sama dok general Franco razmišlja bi li napustio neutralnost i stupio u rat.&nbsp;U taj neizvjestan svijet dolazi Harry Brett, traumatizirani veteran iz bitke za Dunkirk, koji je preko volje postao špijunom za britansku tajnu službu...</p> <p> 4.<em> <a href="http://www.booksa.hr/knjige/proza/postaja-11" target="_blank">Postaja 11</a></em>, Emily St. John Mandel (Znanje)<br /> Ovaj napeti elegijski roman koji obuhvaća više desetljeća, vrluda naprijed-natrag kroz vrijeme i živopisno dočarava život prije i poslije pandemije, pršti od ljepote. Dok se Arthur zaljubljuje i odljubljuje, dok Jeevan gleda voditelje vijesti kako izgovaraju svoje zadnje zbogom i kad Kirsten zaglavi u središtu prorokova zanimanja, uočavamo čudnovate preokrete sudbine koji ih sve povezuju.</p> <p> 5.<a href="http://www.booksa.hr/knjige/proza/dvije-vatre-1443822442" target="_blank"><em> Dvije vatre</em></a>, Jan Guillou (Znanje)<br /> zvan granica Švedske bjesni Drugi svjetski rat, Lauritz – najstariji od trojice braće Lauritzen – sve teže izbjegava odabrati stranu. Većina nekretnina u vlasništvu obitelji, kao i djedovi i bake, smješteni su u Njemačkoj. No Njemačka je okupirala njihovu domovinu Norvešku. Lauritzov najstariji sin Harald časnik je SS-a, starija kći Johanne članica je norveškog pokreta otpora, dok mu je mlađi sin časnik u švedskoj mornarici, a čini se da je najmlađa kći špijunka.</p> <p> Publicistika:<br /> 1.<em> <a href="http://www.booksa.hr/knjige/publicistika/o-psihoanalizi-sasvim-otvoreno" target="_blank">O psihoanalizi sasvim otvoreno</a></em>, Eduard Klain (Školska knjiga)<br /> Knjiga sasvim otvoreno sadržava radove deset psihoanalitičara, članova Hrvatskoga psihoanalitičkog društva koje je dio Međunarodnog udruženja psihoanalitičara, a utemeljio ga je Sigmund Freud prije više od sto godina. Svaki rad obrađuje temu na jasan način, otvoreno pokazujući da čitatelja želi uvesti u kompleksna područja kojima se bavi psihoanaliza, a autori se koriste primjerima iz vlastitih kliničkih iskustava kako bi izravno olakšali razumijevanje tema koje često nisu lako razumljive.</p> <p> 2.<a href="http://www.booksa.hr/knjige/publicistika/politicka-retorika-u-hrvatskoj-1443961235" target="_blank"><em> Politička retorika u Hrvatskoj</em></a>, Vinko Drezga (Despot Infinitus)<br /> Iako Drezga daje fascinantnu analizu uloga tradicionalnih televizijskih političkih emisija tipa talk showa, njezina rasprava o ulozi YouTubea kao sredstva dobivanja povratne informacije (feedbacka) od zajednice (publike) čine Političku retoriku u Hrvatskoj inovativnom studijom. Pritom previše ne iznenađuje činjenica da produkcija na YouTubeu zauzima prilično relaksirajući pogled na hrvatske političare i postojeći format talk showa u cijelosti.<br /> <br /> 3. <a href="http://www.booksa.hr/knjige/publicistika/smrt-priroda-i-vrijednost-prenatalnog-i-postmortalnog-nepostojanja" target="_blank"><em>Smrt – priroda i vrijednost prenatalnog i postmortalnog nepostojanja</em></a>, Marin Biondić (Ibis grafika)<br /> Ova knjiga bazirana je na pretpostavci da je smrt konačno i trajno uništenje bića i ne govori ništa o mogućnostima postojanja nakon smrti, upravo zato što je to knjiga o smrti, a ne o životu u ovom ili onom obliku.<br /> Knjiga je podijeljena u tri cjeline. U prvoj cjelini iznose se, definiraju i ukratko problematiziraju, temeljne pretpostavke na kojima počiva rasprava o vrijednosti smrti.&nbsp; Drugim riječima, analiziraju se različite uporabe izraza 'smrt' (smrt kao događaj, kao proces, kao stanje) i veza između smrti i nepostojanja.<br /> <br /> Ostalo:<br /> 1.<em> <a href="http://www.booksa.hr/knjige/ostalo/boginje-ne-stare-tajni-recept-za-blistavost-vitalnost-i-radost" target="_blank">Boginje ne stare : tajni recept za blistavost, vitalnost i radost</a></em>, Christiane Northrup (Planetopija)<br /> 'Nisam željela secirati žensko tijelo na komadiće i reći ženama neka se pridržavaju ovih deset savjeta kako im se određeni komadić ili cijeli sustav ne bi raspao. Takav sam pristup zdravlju odavno prerasla. Ako želite specifičan savjet o tome kako imati zdrave grudi, kako hraniti tijelo dobrom, zdravom hranom i kako izgledati sjajno iz godine u godinu, sve to pronaći ćete u ovoj knjizi.' (Dr. C. Northrup)</p> <p> <strong>Književna događanja:</strong></p> <p> <a href="http://www.booksa.hr/program/uzmi-knjigu-ostavi-donaciju-i-pomozi-izbjeglicama" target="_blank">U srijedu, 7.10. od 12h do 21h</a> vas očekujemo s hrpom knjiga koje dijelimo uz predloženu donaciju od 10 kn po knjizi. Sav prikupljen novac bit će uplaćen na račun <a href="http://welcome.cms.hr/index.php/hr/" target="_blank">inicijative 'Dobrodošli'</a> i&nbsp;usmjerit će se za rad inicijative tj. za troškove prijevoza i smještaja volontera u Tovarniku, ili za druge potrebne stvari.</p> <p> U subotu, 10.10. vas u 18:00 čekamo na još jednom Filozofskom cafeu pod moderatorskom palicom Nikoline Iris Filipović. Uvijek se rado dočekuju novi diskutanti, pa ako se dvoumite, dođite i u ugodnoj atmosferi provjerite želite li se vratiti!</p> <p> Sudjelovanje u svim Booksinim programima je besplatno i slobodno bez prethodne najave. Ostale informacije o književnim događanjima možete pronaći <strong><a href="http://www.booksa.hr/program" target="_blank">ovdje</a></strong>.</p> Mon, 05 Oct 2015 01:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/rasknjizje-5-11102015 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/rasknjizje-5-11102015 Hipsterska lutanja <p> U više nego solidnom prvijencu 'Nebo u kaljuži' Svena Popovića, glavni likovi ne djeluju kao predstavnici mlađe generacije, nego kao privilegirani pozeri.</p> <div> Rijetko kad se u Hrvatskoj o književnom debiju autorice/a u njezinim/njegovim dvadesetima govori i piše u onoj mjeri u kojoj je to proteklih mjeseci bio slučaj s knjigom <a href="http://booksa.hr/knjige/proza/nebo-u-kaljuzi" target="_blank"><strong><em>Nebo u kaljuži</em></strong></a> <strong>Svena Popovića</strong> (Zagreb, 1989.) Štoviše, ova prozna zbirka – koja nije i konvencionalna zbirka priča – u medijima se spominje kao amblematsko 'generacijsko' štivo i instant-kultni naslov. Nebo u kaljuži dospjelo je, među ostalim, i <a href="http://www.hrt.hr/enz/knjiga-ili-zivot/286596/" target="_blank">na nacionalnu televiziju</a>, a promovirana je u <a href="http://fama.com.hr/sven-popovic-nebo-u-kaljuzi/" target="_blank">doista atraktivnom aranžmanu</a> u zagrebačkom klubu Spunk.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Recimo to odmah: dobar dio medijskog i kritičarskog zanimanja koje je knjiga pobudila nesumnjivo dugujemo izvanknjiževnoj činjenici da autorov otac nije nitko drugi do poznati pisac <strong>Edo Popović</strong>. Popović stariji svojedobno je načinio proboj upravo jednom proznom zbirkom koja je stekla kultni i 'generacijski' status, <a href="http://booksa.hr/knjige/proza/ponocni-boogie" target="_blank"><strong><em>Ponoćnim boogiejem</em></strong></a>&nbsp;iz 1988. Nadalje, proza iz <em>Ponoćnog boogieja </em>ukorijenjena je u urbani milje osamdesetih, presudno obilježena iskustvima novoga vala i pripadajućom subkulturom. Imamo li na umu da je u Hrvatskoj u tijeku sveopća medijska eksploatacija 'zlatnih osamdesetih' i 'novovalnog doba', inflacija raznoraznih paralela još je manje iznenađujuća.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Samo donekle u šali, moglo bi se ustvrditi kako Sven Popović ne samo da ne bježi od presudnog utjecaja očinske figure, nego taj utjecaj i prigrljuje. Ne mislim, dakako, na građansku osobu Ede Popovića i njezin odnos s vlastitim djetetom, nego na Edu Popovića kao <em>književnu figuru</em>. Utjecaj Popovića starijeg, kao jednog od rodonačelnika određenog načina pisanja i osjećanja svijeta u domaćoj prozi, itekako je prisutan u <em>Nebu u kaljuži</em>. Usudio bih se dodati da bi taj utjecaj bilo lako razaznati i kad ne bismo ništa znali o izvanknjiževnom srodstvu dvojice pisaca.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <em>Nebo u kaljuži </em>knjiga je proznih zapisa koji nisu uvijek i priče. Događajnost u toj prozi nerijetko je svedena na minimum, a dominantan je udio atmosfere. U najvećem dijelu zbirke pripovjedač i fokalizator je dvadesetineštogodišnjak po imenu Elias, koji sa svojim društvom sluša glazbu, svira, pije i općenito 'visi' po gradu, bez velikog plana za danas, sutra, ili za malo dalju budućnost. Scene i dijalozi postavljeni u noćne klubove, u bašte kafića, ili na tramvajske stanice smjenjuju se s introspektivnim dionicama i s mjestimice lirskim, a mjestimice esejističkim izletima.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Knjiga sadrži upadljivu 'retro' komponentu, koja se manifestira dvojako. Najprije, perspektiva iz koje je pisana budi reminiscencije upravo na one književne tokove i senzibilitete koji se javljaju s generacijom Ede Popovića, a nerijetko se podvode pod nepreciznu oznaku 'stvarnosne proze'. No, 'retro' senzibilitet baštine i sami junaci knjige, Elias i njegovi prijatelji: već ih i urednički blurb na poleđini knjige naziva "analognim momcima u digitalnom svijetu", ističući njihovu odanost gramofonskim pločama umjesto suvremenih zvukovnih formata. Izborom takvih likova autor <em>Neba u kaljuži </em>priskrbljuje unutarknjiževni materijal za retro spisateljska rješenja koja je odabrao.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Popović demonstrira za svoje godine impresivnu sigurnost u jeziku i rečenici. On vrlo upečatljivo oblikuje snovitu atmosferu tumaranja po gradu, pohođenja klubova u gluho doba noći, ali i dangubljenja po ulicama velegrada na pustom ljetnom danu. Citati iz izvora u rasponu od domaćih pisaca poput <strong>Sime Mraovića </strong>i <strong>Delimira Rešickog</strong>, preko novovalnih sastava, do suvremenih indie rock bendova, uglavnom uspješno doprinose izgradnji atmosfere.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Istina, minimalistička fabula i neprestano fragmentiranje teksta mjestimice predstavljaju i balast za ovu prozu. Pojedine dionice <em>Neba u kaljuži </em>djeluju razvučeno i usiljeno, i lako je zamisliti da bi malo više fabularnosti tu bitno popravilo dojam. Mlađi autori i inače ponekad zaziru od čvršćih pripovjednih matrica; u Popovićevom slučaju vjerojatno igra ulogu i njegova nevoljkost da iskorači s terena na kojem se dobro snalazi (i toga je svjestan). Ipak, najveći dio knjige čita se glatko, s dojmom da iza te proze stoji autor siguran u svoju sposobnost i znanje. &nbsp;<br /> <br /> S druge strane, za knjigu čije 'generacijske' pretenzije mnogi pozdravljaju, ostaje nejasno o kojoj i kakvoj generaciji ona zapravo govori, te kome bi se kao 'generacijska' lektira obraćala. Za pohvalu je što Popović današnje dvadesetineštogodišnjake ne prikazuje stereotipno – kao zombije uronjene u ekran vlastitog mobitela koji znaju samo za kratkotrajne adrenalinske tripove i površna zadovoljstva. Ipak, način na koji njegovi junaci navikama i ponašanjem strše iz ovih društveno-povijesnih koordinata čini da oni djeluju više kao iritantni pozeri nego kao otpadnici, a još manje kao 'tipični' pripadnici određene skupine i miljea. Apolitičnost, ravnodušnost spram društvene okoline, gubljenje u beskrajnim raspravama o rock'n'rollu, neshvatljivom ženskom rodu i sjebanosti svijeta, sve uz alkohol i vinil, danas predstavljaju luksuz.&nbsp;</div> <div> <br /> <a href="https://www.flickr.com/photos/howthebodyworks/14951550148/sizes/o/" target="_blank"><img alt="" src="https://c2.staticflickr.com/4/3838/14951550148_b5f84951f2_o.jpg" style="width: 600px; height: 600px;" /></a></div> <div> &nbsp;</div> <div> Sredinom osamdesetih godina, samoupravni socijalizam zapao je u duboku krizu, nacionalni šovinizmi bili su u usponu, a postajalo je očigledno da rockerski i punkerski ideali zajedništva i autentičnosti teško mogu biti zamjena za nedostajuću političku alternativu. Osjećanje fundamentalnog nesnalaženja u društvu i odbijanje njegovih konvencija cijele je naraštaje vodilo u eskapizam. To osjećanje u književnosti je uvjerljivo predstavljeno, između ostaloga, i u prozi Ede Popovića.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> U ovo doba, naprotiv, eskapistički sentiment djeluje kao gard, poza iza koje stoji dobar stupanj društvene privilegiranosti. Jasno je da Popovićeva namjera uopće nije morala biti da napiše realističnu, a kamoli 'stvarnosnu' knjigu, niti je to, da se razumijemo, njegova obaveza. Međutim, niz signala govori nam da <em>Nebo u kaljuži </em>ipak jest smješteno u ovu našu, 'postsocijalističku' i 'tranzicijsku', konkretno hrvatsku i zagrebačku sredinu. U knjizi posredno susrećemo ključne topose studentske kulture iz nultih godina, poput prosvjeda u Varšavskoj ulici i studentske blokade u Zagrebu 2009. "Propustio sam revoluciju", saopćit će nam njegov protagonist, više ravnodušno nego ironično: "(...) Kad sam se probudio, ograde su bile srušene, a barikade osvojene."&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Hipstersko-nihilistički stav Popovićevog Eliasa vjerodostojno je oblikovan i možemo ga shvatiti kao da dolazi iz lika, no malo ironijske distance s autorskih pozicija svejedno ne bi bilo na odmet. A kad jedna priča započne ovakvom reminiscencijom: "Bio je to dan kad su osudili neke generale. Ja o tome nisam imao pojma. Meni je glavna vijest tih dana bila suradnja pjevača Nationala i Caveovog Grindermana." – takvog protagonista imamo dobrog razloga nazvati privilegiranim hipsterom.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Sve ovo ne diskvalificira nužno Popovićevu prozu; <em>Nebo u kaljuži </em>još uvijek je i više nego solidan prvijenac. Ipak, valja reći da posrijedi nije ona vrsta knjige kojom su je mediji proglasili, a koja se i sama ponegdje truditi biti. Bit će vrlo zanimljivo pratiti u kojem će se pravcu Popović dalje razvijati; u svakom slučaju, temelji za njegovo književno sazrijevanje nesvakidašnje su dobri.</div> Mon, 05 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/kritike/hipsterska-lutanja http://www.booksa.hr/kolumne/kritike/hipsterska-lutanja Kraj prvog 'Udarnog tjedna' <p> U sklopu teme 'Učitelj neznalica' dobili smo osam različitih tekstova i mali milijun reakcija. Očekuje nas i epilog: razgovor s Jacquesom Rancierèom.</p> <p> Prvi&nbsp;<em>Udarni tjedan&nbsp;</em>portala Booksa.hr održao se od 28.9. do 4.10. Tekstovi iz svih rubrika bili su vezani uz temu&nbsp;<strong><em>Učitelj neznalica</em></strong>, po istoimenoj knjizi eseja francuskog filozofa&nbsp;<strong>Jacquesa Rancièrea&nbsp;</strong>koji 5. i 6.10. gostuje u Zagrebu.<br /> <br /> Ovim konceptom htjeli smo jače povezati naše raznolike autore, pristupiti temi iz raznih uglova i potaknuti vaš interes. Sudeći po tekstovima, reakcijama i raspravama, uspjeli smo! Stoga možemo već sada reći da ovo nije bio zadnji&nbsp;<em>Udarni tjedan</em>.<br /> <br /> Očekuje nas i epilog: razgovor s Rancierèom koji ćemo objaviti idući tjedan.<br /> <br /> Prvi&nbsp;<em>Udarni tjedan&nbsp;</em>činili su:</p> <p> -&nbsp;<strong>Mia Gonan</strong>:&nbsp;<a href="http://booksa.hr/kolumne/zacitavanje/samoucenje-je-jedino-ucenje" target="_blank"><em>Samoučenje je jedino učenje</em></a>&nbsp;(Začitavanje: J.Rancière:&nbsp;<em>Učitelj neznalica</em>)<br /> <br /> -&nbsp;<strong>Dinko Kreho</strong>:&nbsp;<a href="http://booksa.hr/kolumne/konkretno-o-knjizi/huck-finn-i-afroamerikanac-jim" target="_blank"><em>Huck Finn i Afroamerikanac Jim</em></a>&nbsp;(Konkretno o knjizi)<br /> <br /> -&nbsp;<strong>Daša Drndić</strong>:&nbsp;<a href="http://booksa.hr/kolumne/piscev-dnevnik/zivjele-lude" target="_blank"><em>Živjele lude!</em></a>&nbsp;(Piščev dnevnik)<br /> <br /> -&nbsp;<strong>Neven Svilar</strong>:&nbsp;<a href="http://booksa.hr/kolumne/knjizevne-svilarije/drustvo-mrtve-prosvjete" target="_blank"><em>Društvo mrtve prosvjete&nbsp;</em></a>(Književne svilarije)<br /> <br /> -&nbsp;<strong>Zvjezdana Balić</strong>:&nbsp;<a href="http://booksa.hr/kolumne/zacitavanje/djavolji-stroj-revolucije" target="_blank"><em>Đavolji stroj revolucije</em></a>&nbsp;(Začitavanje:&nbsp;<strong>A.Christie</strong>:&nbsp;<em>Gutenbergov učenik</em>)<br /> <br /> -&nbsp;<strong>Andrija Škare</strong>:&nbsp;<a href="http://booksa.hr/kolumne/glazbeni-dnevnik/revolucija-pocinje-u-razredu" target="_blank"><em>Revolucija počinje u razredu</em></a>&nbsp;(Glazbeni dnevnik)<br /> <br /> -&nbsp;<strong>Ružica Aščić</strong>:&nbsp;<a href="http://booksa.hr/zadacnica/mikroprice/kamenom" target="_blank"><em>Kamenom</em></a>&nbsp;(Mikropriče)<br /> <br /> -&nbsp;<strong>F.B.</strong>:&nbsp;<a href="http://booksa.hr/kolumne/pisma-pukovniku/kruh-sa-sedam-kora" target="_blank"><em>Kruh sa sedam kora</em></a>&nbsp;(Pisma Pukovniku)</p> Sun, 04 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/zacitavanje/kraj-prvog-udarnog-tjedna http://www.booksa.hr/kolumne/zacitavanje/kraj-prvog-udarnog-tjedna Finalisti tportala <p> Prvi put među pet finalista za nagradu roman@tportal.hr ušao je i jedan fantasy roman.</p> <div> <strong>Tportal </strong>je objavio popis&nbsp;pet finalista ovogodišnjeg 8. natječaja za najbolji roman izdan u 2014. godini u Hrvatskoj. Finalisti su:<br /> <br /> -&nbsp;<strong>Milena Benini</strong>:&nbsp;<a href="https://ubiqsf.wordpress.com/2014/11/19/objavljen-roman-svecenica-mjeseca-milene-benini/" target="_blank"><strong><em>Svećenica Mjeseca</em></strong></a>&nbsp;(Zagrebačka naklada)<br /> <br /> -&nbsp;<strong>Zoran Malkoč</strong>:&nbsp;<a href="http://www.booksa.hr/kolumne/kamo-leti-ova-raketa" target="_blank"><strong><em>Roki Raketa</em></strong></a>&nbsp;(Profil)<br /> <br /> -&nbsp;<strong>Želimir Periš</strong>:&nbsp;<a href="http://www.booksa.hr/kolumne/sancho-pansa-protiv-sistema" target="_blank"><strong><em>Mima i kvadratura duga</em></strong></a>&nbsp;(Algoritam i 24sata)<br /> <br /> -&nbsp;<strong>Ivica Prtenjača</strong>:&nbsp;<a href="http://www.booksa.hr/kolumne/navrh-brda-iznad-krda" target="_blank"><strong><em>Brdo&nbsp;</em></strong></a>(V.B.Z.)</div> <p> -<strong> Igor Rajki</strong>:&nbsp;<a href="http://katalog.kgz.hr/pagesResults/bibliografskiZapis.aspx?selectedId=370009392&amp;currentPage=1&amp;searchById=10&amp;sort=0&amp;spid0=10&amp;spv0=Rajki%2C+Igor&amp;xm0=1" target="_blank"><strong><em>Puteni nametnik&nbsp;</em></strong></a>(Durieux)<br /> <br /> Po prvi puta u finale tportalove nagrade za roman godine ušao je <em>fantasy </em>roman (riječ je o romanu&nbsp;Mirele Benini). Hoće li nagradu dobiti možda debitantski roman Želimira Periša ili <strong>VBZ</strong>-ovom nagradom ovjenčano djelo Ivice Prtenjače? Dobre šanse imaju i Zoran Malkoč (čiji roman žiri hvali jer "crnohumorno i kritički secira brojne nam društvene, književne, političke i ine patologije") i roman Igora Rajkija (čija jezična razina po žiriju "nije sporedan rezultat autorevog rada, nego bunt protiv epohe intelektualnog i jezičnog zaglupljivanja").<br /> <br /> Tročlani žiri (u sastavu: <strong>Miroslav Mićanović</strong>, <strong>Kristian Novak</strong>, <strong>Jadranka Pintarić</strong>) u listopadu će odlučiti kome ide nagrada.<strong>&nbsp;</strong>Književna nagrada <em>roman@tportal </em>bit će dodijeljena 27.10. u dvorani Müller kina Europa. Do tada na <a href="http://www.tportal.hr/kultura" target="_blank">tportalu</a> čitajte intervjue s piscima koji se natječu za glavnu nagradu od 50 tisuća kuna. Ostali finalisti dobit će utješnu nagradu - tablet iPad.&nbsp;Integralne recenzije žirija bit će objavljene u ponedjeljak na tportalu.&nbsp;<br /> <br /> Tportal je pokrenuo književnu nagradu za hrvatski roman 2008. s ciljem vrednovanja autorskog rada. Ujedno je to prvi književni natječaj u Hrvatskoj na kojem se bira najbolji domaći roman. Lani je najboljim proglašen roman <strong>Kristiana Novaka</strong>&nbsp;<strong><em><a href="http://www.booksa.hr/kolumne/kritike/kritika-206-kristian-novak" target="_blank">Črna mati zemla</a></em></strong>, a<i>&nbsp;</i>prethodni su dobitnici&nbsp;i <strong>Tahir Mujičić </strong>(<a href="http://www.booksa.hr/kolumne/kritike/kritika-204-tahir-mujicic" target="_blank"><strong><em>Budi Hamlet, pane Hamlete</em></strong></a>), <strong>Ivica Đikić</strong> (<strong><em>Sanjao sam slonove</em></strong>), <strong>Olja Savičević Ivančević</strong> (<strong><em>Adio kauboju</em></strong>) i drugi.<br /> <br /> info: tportal</p> Fri, 02 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/finalisti-tportala http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/finalisti-tportala Kruh sa sedam kora <p> UDARNI TJEDAN, 'UČITELJ NEZNALICA': Put do ukoričene knjige posut je trnjem, a da je tomu tako, najbolje od svih zna zloglasni Urednik svih urednika.</p> <p> Književni kombinat Booksa, kao vrh đavoljeg trokuta, smješten je u samom srcu metropole – po par sto metara udaljen od središnjica HDZ-a i SDP-a.</p> <p> Nadstojnik <strong>Luka</strong> čvrstom rukom kormilari ovom barkom vodeći je u svijetlu budućnost. I kao što prema političkim protivnicima ne pokazuje ni trunku milosti – prema saveznicima je široke ruke. Redaru <strong>Damjanu</strong> obećao je o trošku kombinata izdati knjigu i na taj način ga gurnuti u okrutni svijet književnosti.</p> <p> Kako već godinama ne čita ni ukoričene rukopise Nadstojnik se nije mogao prisiliti da barem ovlaš prelista redarove škrabotine. Umjesto da se izlaže takvoj muci, nazvao je Urednika svih urednika – čovjeka čije ime ne spominjemo uzalud, te mu izložio problem.</p> <p> "Tako znači", Urednikov glas odbio se od satelita i sjurio u nadstojnikov mobilni uređaj, "još jedan literat u embrionalnoj fazi – onda dobro, pošaljite mi ga na razgovor. Ništa ne obećavam, ali ako ja od njega ne napravim čovjeka - neće nitko."</p> <p align="center"> ***</p> <p> Srce kvaziliterata Damjana treperilo je kao listić šimšira na vjetru. Na ugovoreni sastanak u restoranu <em>Mein Teil</em> kasnio je dobrih šest minuta.</p> <p> Urednik svih urednika već je sjedio za svojim stolom gledajući vatricu kako veselo pleše sred kamina.</p> <p> "Tisuću isprika, zaglavio sam u prometu", dahtao je Damjan.</p> <p> "Onda ste morali krenuti ranije, zar ne, mučeniče? Kašnjenje je odlika slabića, traćite moje vrijeme. No, sjednite sad, što se čeka, ne želim plesati s vama za ime Isusa."</p> <p> Damjan nevoljno skliznu u stolicu poput vreće ličkog krumpira.</p> <p> "Amo s rukopisom, brže malo, gdje ti je mladost? Nismo ni počeli, a već mi pilaš po živcima."</p> <p> Iz velike crvene vrećice Damjan izvadi kutiju za cipele, a iz nje petstotinjak stranica gusto natipkana rukopisa: "Izvolite, molim, znate – ovo je…"</p> <p> "Hmda, a što bi moglo biti nego vaše črčkarije, ta vidim i sam."</p> <p> Urednik svih urednika dohvatio je bunt papira, čalabrcnuo redak-dva s prve stranice, namrštio se, čalabrcnuo redak-dva s kraja, odvagnuo još jednom težinu rukopisa, pa sve skupa hitio u kamin. U tili čas muka Damjanova pretvorila se u prah.</p> <p> "Ma što to…", užasnuto će Booksin redar.</p> <p> "Tišina!", Urednik raspali lakiranim bambusovim štapom po stolu, "Da tvojem gospodinu šefu ne dugujem stanovitu uslugu – sad bih te pošteno naćuškao i poslao doma. Što si ti zamišljaš, kukavče? Donijeti mi kilo-dva rukopisa i fertig?"</p> <p> "Ponadao sam se da ćete barem pročitati, a ne ovako…"</p> <p> "Ma što nek čitam? Pa jeste li vi babici opali na pod? Ja sam Urednik svih urednika – ne bavim se čitanjem kajgodarija. Moj posao je naučiti vas nekim osnovnim vještinama. Mogu biti sretan ako od stotinu takvih nevježa načinim jednog šampiona. Kaniš li bespogovorno slušati ili ćeš kukumavčiti kao baba?"</p> <p> "Kanim slušati, ali…"</p> <p> "Odlično, onda počuj: da bi uopće počeli nekaj, moramo se riješiti svega što je bilo. Prije nego te pripustimo peru čeka te cijela kalvarija. Sutra u sedam ujutro nacrtaj se na križanju Smičiklasove i Martićeve. A sad na spavanje – crta!"</p> <p align="center"> ***</p> <p> Poput dvije visibabe <strong>Ružica</strong> i Damjan pognutih glava stajali su pred Urednikom svih urednika.</p> <p> "Miševi, brate, eto što ste. Ne znam jesam li mazohist ili kaj, pa već godinama teglim ovaj urednički križ na svojim nejakim plećima. Nego, ovako ćemo – ovaj derutni stan kupih po povoljnoj cijeni, ali stolarija ničem ne vrijedi. Novu ne kanim kupovati, jer neću ja živjeti u ovoj rupčagi – natrpat ću tu podstanare, ali vidite valjda i sami – vrata i prozori nisu mijenjani još od <strong>Franje Josipa</strong>. Prvo uzmete šmirgl-papir, pa lijepo sve detaljno pošmirglati, ovdje vam je temeljna boja – znači, prvo ide kaj?"</p> <p> "Temeljna", uglas će Ružica i Damjan.</p> <p> "Bravo, a kad se osuši onda tek lak. Idemo na posel, miševi, i nemoj da negdje nađem grešku."</p> <p align="center"> ***</p> <p> "Jesi li ovako zamišljao književnu karijeru?", Ružica će.</p> <p> "Nisam… ama, tako valjda mora biti, drugačije nećemo naučiti", otpovrnu Damjan srčano šmirglajući vrata.</p> <p> "Ma dođe mi da zaplačem, bacil mi je sve priče u oganj, tebi isto?"</p> <p> "Mhm, ne žalosti se, moramo se naučiti poniznosti. Književnost je kruh sa sedam kora."</p> <p> "Očigledno. Kaj to znači, kruh sa sedam…"</p> <p> "Ne klafrajte tamo!", poviče Urednik svih urednika iz fotelje, pa se vrati svom omiljenom štivu (<em>Pirgo</em> by <strong>Anđelka Martić</strong>).<br /> <br /> ***<br /> <br /> F.B., 2. listopada 2015., Zagreb</p> Fri, 02 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/pisma-pukovniku/kruh-sa-sedam-kora http://www.booksa.hr/kolumne/pisma-pukovniku/kruh-sa-sedam-kora Revolucija počinje u razredu <p> UDARNI TJEDAN, 'UČITELJ NEZNALICA': Frank Turner i Johnny Štulić pjevali su o učiteljima koji su izgubili ideale i tako utjecali na cijelu generaciju.</p> <div> <em>Sve je lako kad si mlad</em>, tako su pjevali momci iz Dubrave početkom '80-ih, tada u svojim ranim dvadesetima, vjerojatno već osjećajući kako su ostarjeli, već pogonjeni tom opasnom nostalgijom za koju nikada nije prerano, gotovo sigurno osjećajući kako se njihova <em>punk </em>oštrica nepovratno otupljuje na već četvrtom albumu u svega pet godina.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> I bili su u pravu, stvarno, možda nije sve lako kada si mlad, ali sigurno jest lakše. Uz to što svako odijelo dobro stoji i što svaka rana manje boli, mladost je, po definiciji, vrijeme ideala, hrabrosti i borbenosti. Nevolja je što se dobar komad tog vremena provodi u razredu, u školskom sustavu koji često djeluje kao da mu je jedina funkcija zatri sve te osobine mladosti i na njihovo mjesto ugraditi suhu letargiju. Kod učenika bi trebalo razvijati kreativnost i kritičko razmišljanje, ali svatko tko je završio hrvatske škole na to se može samo slatko (ili češće, gorko) nasmijati, jer unatoč trudu pojedinaca, nastavni programi se čine kao pomno osmišljeni sustavi za pretvaranje ljudi u robote, kao polagano lobotomiziranje monotonim radnjama i gomilanjem nevažnih, iscrpljujućih činjenica.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Entuzijastični pojedinci zaista postoje, oni profesori i učitelji koji shvaćaju da nastavnička profesija nije samo posao, već je prije svega poziv, ali sustav će i takve kad-tad dotjerati do zida, natjerati ih da se prepuste sivilu kolega koji su davno odustali od borbe jer su shvatili da ona nema nikakvog smisla. Krajnje pojednostavljeno, ne možeš od učenika tražiti da razmišljaju i da artikuliraju stavove ako ti je nametnuto da ih moraš naučiti koje je boje bio prsten na Juditinoj ruci (legendarno pitanje na ispitu iz hrvatskog jezika na državnoj maturi), a propustiš li to učiniti, prijeti ti se <em>inspekcijom</em>, riječju od koje strepi svaki prosvjetar i koja, nemojte misliti da je slučajno, počinje istim početnim slovom kao i riječ 'inkvizicija'.</div> <div> &nbsp;</div> <div> No, nisu hrvatske škole specifične po ovom pitanju, sličnu muku muče učenici i profesori u ostalim dijelovima svijeta, samo što je kod nas, kako to već obično biva, samo još malo gore. S profesorom koji je odustao susreo se i engleski punker <strong>Frank Turner</strong>, a monolog rezigniranog profesora toliko ga je iživcirao da je s njim započeo pjesmu <em>Love Ire &amp; Song</em>, citirajući ga sa zauzdanim bijesom u glasu koji je u divnom kontrastu s nježnom melodijom na akustičnoj gitari.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <em>Well a teacher of mine once told me</em></div> <div> <em>That life was just a list of disappointments and defeats</em></div> <div> <em>And you could only do your best,&nbsp;</em></div> <div> <em>And I said "That's a fucking cop-out, you're just washed up and you're tired, and when I get to your age I won't be such a coward"</em></div> <div> <br /> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/YaLmmE2hVI4" width="600"></iframe><br /> &nbsp;</div> <div> Opravdanje za profesora dolazi već u nastavku prve strofe kada Frank shvaća da je učo možda ipak imao pravo i da kako stari, postaje sve pasivniji i ogorčeniji. Drugim riječima, shvaća da je sve lako kad si mlad, ali kako je on ipak punker i to od onih starog kova, do kraja pjesme pozivat će na revoluciju, probudit će se u njemu duh starih ideala i shvatit će da borba ne smije prestati. Referirat će se i na viktorijanskog pjesnika <strong>Alfreda Tennysona </strong>i njegovu pjesmu '<em>The Charge of the Light Brigade</em>' (<em>Let's divide up the world into the damned and the saved // And then ride to the valley like the old Light Brigade</em>) te citirati legendarni slogan studentskih nemira iz '68. (<em>And if only for a little while, we could insist on the impossible</em>) i tako se kozmički povezati sa <strong>Johnnyjem Štulićem </strong>koji je još davno pjevao o sličnom osjećaju u pjesmi koja u naslovu i refrenu ima baš, eto, 1968. godinu.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Štulić opisuje lik razočaranog i iscrpljenog intelektualca bez volje za životom koji je profesor u srednjoj školi i "tamo predaje neka lijeva prava", a s nostalgijom se sjeća svojih mladenačkih, studentskih dana.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <em>Dok sam bio student ružio sam često</em></div> <div> <em>Čitao Praxis, polemizirao vješto</em></div> <div> <em>Anarhizam mi je bio u krvi</em></div> <div> <em>Svi na barikade</em></div> <div> <em>Sanjao sam kako vodim proletere mlade</em></div> <div> &nbsp;</div> <div> I unatoč tome što Štulićev protagonist kao jedino rješenje vidi skok u Savu, pjesma ipak završava optimističnim predviđanjem povratka 1968. koje je opjevano tekstom, ali i dočarano glazbom koja nakon gotovo pet minuta lijenog i repetitivnog ritma i kremaste melodije nenadano postaje raskošan i gotovo plesni pop, sa živahnim bubnjem, probuđenim puhačima, drskim solom na gitari i melodijom koja je odjednom postala oličenje prpošnosti.</div> <div> <br /> Meni je ovdje posebno interesantno što i Turner i Štulić u središte svojeg interesa stavljaju osobu koja je nekada vjerovala da se ima za što boriti, ali ju je onda život i/ili obrazovni sustav odučio od takvog razmišljanja, s tim da je kod Štulića to još izraženije jer njegov lik profesora niti ne pokušava svojim učenicima prenijeti žar. Odustao je, možda i zato što ne želi sudjelovati u procesu stvaranja novih razočaranih pojedinaca.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Kako profesori jedan po jedan odustaju, tako ovaj svijet malo po malo postaje gore mjesto. Strahovito im je teško, slabo su plaćeni i sustav je protiv njih, ali u trenutku kada oni izgube ideale, nije ih izgubio samo jedan čovjek, izgubila ih je čitava generacija koja dolazi. Žar mladosti je strašan, divlji i neuhvatljiv, može djelovati zastrašujuće, ali zadaća profesora bi, između ostaloga, trebala biti da ga shvati i prihvati, da ga usmjeri i od njega pokuša dobiti nešto pozitivno, nešto napredno i plemenito. Revolucija zaista najčešće počinje u razredu. Jedini je problem što u njemu najčešće i završava.</div> Thu, 01 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/glazbeni-dnevnik/revolucija-pocinje-u-razredu http://www.booksa.hr/kolumne/glazbeni-dnevnik/revolucija-pocinje-u-razredu Albahari dobio 'Dušana Vasiljeva' <p> Najboljim srpskim djelom 2014. godine proglašen je roman 'Životinjsko carstvo' Davida Albaharija.</p> <div> Nagrada <strong><em>Dušan Vasiljev </em></strong>za najbolje srpsko djelo 2014. odlazi našem <strong>Davidu Albahariju </strong>za roman <strong><em>Životinjsko carstvo</em></strong>!</div> <div> <br /> U konkurenciji od 83 naslova, te konačnom&nbsp;<a href="http://booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/nagrada-dusan-vasiljev" target="_blank">izboru od šest naslova</a>, dvoje članova žirija, <strong>Ivana Peško </strong>i <strong>Srđan Srdić </strong>(predsjednik žirija), glasali su za Albaharijev roman, dok je <strong>Vladimir Arsenić </strong>svoj glas dao romanu <strong><em>Sabo je stao </em>Ota Horvata</strong>.</div> <div> &nbsp;</div> <div> U obrazloženju žirija naglašava se da se Albahari u svojoj knjizi "bavi odnosom ljudske prirode i ljudskih sloboda, te da se u njoj prizori teskobe i mraka smenjuju s tipičnim albaharijevskim humorom. Kao i uvek kada je u pitanju David Albahari, ovaj roman pre svega je knjiga o priči i njenim dometima, o lepoti i čudima jezika, otkrivanju neotkrivenog i pritiscima teksta usled kojih svaki čitalac postaje bolji, profilisaniji i osposobljeniji za susret s velikom literaturom."</div> <div> &nbsp;</div> <div> Godišnju književnu nagradu <em>Dušan Vasiljev</em>&nbsp;dodjeljuje SO Kikinda u znak promocije suvremene srpske književnosti, kao i simbol sjećanja na velikog kikindskog i srpskog ekspresionističkog pjesnika.&nbsp;<br /> <br /> izvor: <a href="http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/594352/Davidu-Albahariju-nagrada-Dusan-Vasiljev" target="_blank">Blic</a></div> Thu, 01 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/albahari-dobio-dusana-vasiljeva http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/albahari-dobio-dusana-vasiljeva