BOOKSA.HR - VIJESTI vijesti, informacije o knjigama, program, biografije pisaca, nagradne igre. http://www.booksa.hr/ Noise Slawonische Kunst <p> Luka Bekavac je odličnim romanom 'Policijski sat' zaključio kroniku koja je najuspješnije spajanje visoke i niske književnosti na našim prostorima još od Pekića.</p> <div> Treći roman <strong>Luke Bekavca </strong>je sasvim sigurno knjiga koja se iščekivala sa mnogo nestrpljenja i to pre svega među književnim znalcima i sladokuscima, budući da se ovaj pisac sa prethodna dva romana (<a href="http://booksa.hr/kolumne/kritike/kritika-114-luka-bekavac" target="_blank"><strong><em>Drenje</em></strong></a> 2011. i <a href="http://booksa.hr/kolumne/kritike/kritika-213-luka-bekavac" target="_blank"><strong><em>Viljevo</em></strong></a> 2013.) nametnuo kao verovatno najtalentovaniji pripovedač postfakovske generacije u Hrvatskoj. Tome je svakako doprineo i relativno veliki, pa čak i pomalo začuđujući uspeh <em>Viljeva</em>, u osnovi avangardno hermetičnog i teško 'prohodnog' romana, ali ne manje i činjenica da se na književnoj sceni pojavio pripovedač koji je na nedvosmislen način napravio otklon od još uvek preovlađujućih realističkih pripovednih matrica.&nbsp;<br /> &nbsp;</div> <div> <a href="http://www.booksa.hr/knjige/proza/policijski-sat" target="_blank"><strong><em>Policijski sat</em></strong></a>, koji ima podnaslov <em>slutnje, uspomene</em>,<em>&nbsp;</em>jeste treći nastavak slavonsko-baranjske hronike čija je radnja smeštena u Osijek u vreme poslednjeg rata, ali i, nizom epizodnih skokova, u godine koje ratu prethode i one koje mu slede. Roman je jasno podeljen na dve celine koje teku paralelno i čija se poglavlja pravilno smenjuju: prva, znatno obimnija celina jeste ispovest neimenovanog junaka o njegovim susretima sa 'drugom stranom', odnosno preciznije: o vremenu koje na samom početku i tokom rata provodi sa grupom tajanstvenih sugrađana čiji je cilj, uslovno i pojednostavljeno rečeno – proučavanje audio entiteta koji iz stvarnosti nekog drugog, višeg reda 'prolaze' u ovozemaljsku stvarnost; drugu celinu sačinjava niz kratkih poglavlja koja sva predstavljaju opise ništa manje tajanstvenih napuštenih prostora. Ovi opisi su toliko detaljni, minuciozni i na neki zauman način lirizovani da je u stvari nemoguće precizno odrediti meru njihove 'istinitosti' kao i šta je zapravo to na šta se odnose: da li je reč o kasarni, bolnici, vojnom kompleksu, više različitih objekata, da li su oni poptuno napušteni ili se radi o trenutnom odsustvu ljudi.&nbsp;<br /> &nbsp;</div> <div> Kao i slučaju <em>Viljeva</em>, vrlo je teško utvrditi bilo kakvu pouzdaniju, nedvosmisleniju vezu među ovim pripovednim celinama; na jednom mestu u romanu glavni junak priča o svom poznanstvu sa izvesnim Lukom Bekavcem, i kaže tada da je taj njegov poznanik 2002. ili 2003. objavio knjižicu pod naslovom <em>Divizija</em>, u kojoj su bili "dosljedno nefabularni opisi nepoznatih prostora bez jasnoga konteksta". Određena veza među celinama je, dakle, ovim iskazom uspostavljena, ali istovremeno nekolicinom detalja podrivena: pripovedač kaže da je Bekavčeva knjiga imala tačno deset tih zapisa, dok ih je u romanu dvanaest, i pri tom su ovde, kako stoji u sadržaju, pod naslovom 'Druga prostorija'. Drugim rečima, a na tragu (pseudo)naučne metaforike romana, od posmatrača, to jest čitaoca, zavisi da li će tu vezu uspostaviti ili neće, jer ona istovremeno i postoji, i ne postoji.&nbsp;<br /> &nbsp;</div> <div> Bekavac (autor, ne lik) na taj način ostaje dosledan svojoj poetici semantičkih šumova, samo što njih sada ne proizvode, kao u <em>Viljevu</em>, smetnje na vezama, već informacione beline, koje zamućuju određena, čvorišna mesta u priči: na primer, do kraja romana se ne saznaje na šta se konkretno odnose replike koje izgovaraju članovi grupe, da li oni nešto zaista otkrivaju ili ne, ko su svi oni i kako su okupljeni itd?&nbsp;</div> <div> <em>Policijski sat </em>tako ostaje u istoj ravni naučne mistike i metafizike u kojoj se kreću i <em>Drenje </em>i <em>Viljevo</em>. Utoliko se čini da osnovnu semantičku liniju romana treba tražiti na sasvim drugoj strani, koja se tiče emocionalne i intelektualne autobiografije pripovedača.<br /> <br /> Teško je odoleti iskušenju da se u tim autobiografskim detaljima prepoznaju intelektualna traganja samog autora, naprotiv, tom iskušenju treba zdušno podleći uprkos razlici u godinama (pisac Bekavac je početkom devedesetih tinejdžer, dok je njegov glavni junak student). Na nekoliko mesta u romanu pripovedač govori o pesničkim knjigama i muzici koji su mu u ratno vreme bili najvažniji, pa tako pominje neke ključne naslove iz hrvatske poezije osamdesetih godina: knjige <strong>Makovića</strong>, <strong>Maleša</strong>, <strong>Rema</strong>, <strong>Čegeca</strong>, <strong>Mraovića </strong>i naročito <strong>Rešickog</strong>, čije su <strong><em>Sretne ulice</em></strong>&nbsp;"ultimativna sveta knjiga tih nestvarnih dana".<br /> <br /> Iz današnje perspektive postoje znatne razlike među ovim pesnicima, pa i u njihovom značaju, ali pre dvadeset pet godina te razlike nisu bile tako upadljive, tj. svi oni pripadaju srodnim poetikama i duhu osamdesetih, i svi, manje ili više uspešno, u svojim knjigama iz tog vremena dovode u pitanje referencijalnost jezika. Bekavac, dakle, koji te knjige nije mogao čitati u vreme kad su izlazile, ali jeste tek neku godinu kasnije, uspešno rekonstruiše duh jedne epohe koja, u njegovom slučaju, jeste ključni formativni period.<br /> &nbsp;</div> <div> Slična je stvar i kada je muzika u pitanju: u jednom trenutku, kada opisuje postere koji se nalaze na zidu njegove sobe, pripovedač navodi jedan sa devojkom u crnoj haljini bez rukava u čijem uglu stoji oznaka etikete <strong>4AD</strong>, dok na drugom mestu, na isti način na koji pesničke knjige klasifikuje prema određenom dobu dana i raspoloženju, navodi albume bendova <strong>Nicka Cavea</strong>,&nbsp;<strong>Swans </strong>i njihovih bočnih projekata, <strong>My Bloody Valentine</strong>, <strong>Cocteau Twins</strong>. Opisani poster sugeriše da se radi o naslovnici albuma <strong><em>It’ll End in Tears </em></strong>grupe <strong>This Mortal Coil</strong>, neke vrste nadgrupe etikete 4AD, koju etiketu u njeno zlatno doba druge polovine osamdesetih karakteriše zvuk nastao raslojavanjem novog talasa u ceo spektar specifičnih podžanrova.<br /> <br /> Ovaj niz opisanih i podrazumevanih bendova obuhvata relativno široku muzičku skalu koja ide od eteričnog, snolikog popa, preko <em>shoegazea </em>i tamnog, gotičkog zvuka, sve do oštrog i bučnog, industrijskog postpanka. Ono što bi moglo biti navedeno kao srodno za sve ove bendove, uz sve razlike primetne već na prvo slušanje, jeste činjenica da, izuzimajući donekle Cavea, svi oni imaju status kultnih, ali ne i velikih bendova, da zapravo ostaju 'zarobljeni' u okvirima svojih žanrova; ali ne manje, a za autobiografiju pripovedača i značajnije, svi oni hrabro ruše ili u najmanju ruku značajno razmiču podrazumevane matrice klasične pop-rok pesme.&nbsp;</div> <div> <br /> Na izvestan način još amblematičnije od poezije i muzike, jeste navođenje <strong>Cocteauovog</strong> filma <a href="http://www.imdb.com/title/tt0041719/" target="_blank"><strong><em>Orfej </em></strong></a>(1950.), tačnije onih scena u kojima pesnik Orfej (<strong>Jean Marais</strong>) u hipnagogičkom stanju sedi u kolima i zapisuje stihove koji do njega dopiru sa tajanstvene radio-stanice. Iako je između Cocteauove <em>Orfejske trilogije </em>i Bekavčevih romana možda moguće tražiti i neke druge paralele, ove scene 'zapisivanja' stihova nepoznatog porekla bi se sa mnogo razloga mogle čitati kao filmska ilustracija i metaforički sažetak poetike Bekavčeve proze. Radnja sva tri romana se vrti oko zvukova nepoznatog porekla čiju prirodu i značenje Bekavčevi junaci predvođeni glavnim likom trilogije, a sporednim u svakom romanu ponaosob – Markovićem – pokušavaju da rastumače, a ta je postavka srodna opisanoj sceni samog pisanja u <em>Policijskom satu</em>, u kojoj pripovedač takođe sebe razume kao neku vrstu medijuma između svetova, i u kojoj se u stvari čitav svet i svi njegovi živi i neživi oblici tumače kao neka vrsta slučajnog susreta različitih energetskih tokova koji postoje u stvarnostima nekih viših, nama nedostupnih redova. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</div> <div> Priča, međutim, a sa njom u izvesnoj meri i cela dosadašnja slavonska hronika, dobija na samom kraju jednu novu, moglo bi se reći čak optimističnu dimenziju, i to time što postaje naglašeno lična. Završavajući se, pred unutrašnjim okom pripovedača koji i sam jednim delom svoje svesti očekuje nekakvo razrešenje – povest o jednoj neobičnoj, ratom obeleženoj mladosti se transformiše u nešto "poput bestjelesnog spomenika", postaje "eterična straža koja, na apsolutnoj liniji razgraničenja, zadržava nešto posve nejasno, jedva opipljivo, poput hladnog zraka koji sada dolazi sa zapada"; priča, dakle, tu i tada, pred onim koji je čita postaje priča.&nbsp;<br /> &nbsp;</div> <div> Ali ne samo to: priča, naime, sada dobija obrise autofikcije i otvara se na nov način, i mimo relativno anahronog narativnog trika sa uvođenjem junaka koji nosi ime pisca. Tako popis knjiga i albuma, dat za nijansu intimnijim narativnim tonom, posredno, ali čini se nedvosmisleno u horizont romana uvodi i časopis <strong><em>Quorum</em></strong>, pošto ne samo da je dobar deo navedenih knjiga objavljen u poznatoj ediciji ovog časopisa, već je u <em>Quorumu </em>u njegovim poslednjim herojskim godištima izlazio u više nastavaka temat koji je analizirao nezavisnu muzičku scenu i poimence sve bendove koji se u romanu pominju, dakle taj popis se može razumeti i kao autopoetički iskaz prvog reda, to jest kao izbor i smeštanje na konkretnu liniju tradicije unutar sopstvene kulture, ili u najmanju ruku naklon toj tradiciji. &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</div> <div> Ukupno uzev, Bekavac je, očekivano, napisao odličan, zapravo svoj do sada najbolji roman. Tri i po dela slavonsko-baranjske gotske hronike, koja se može razumeti i kao fikcija na pola puta između <strong>Faulknerovog </strong>okruga Yoknapatawpha&nbsp;i Derryja <strong>Stephena Kinga</strong>, svakako su umetnički najrelevantnije spajanje žanrova 'visoke' i 'niske' književnosti na našim prostorima još od <strong>Pekićevih </strong>antiutopija. Pa ipak, uprkos istrajnosti u formalnim eksperimentima i podizanju zahteva koje postavlja pred svoje čitaoce, budući da pravo čitanje ovih hronika nameće sa svakim novim naslovom ponovno iščitavanje svih prethodnih delova, nad ovim piscem sada stoji još veća opasnost da ne postane zatočenik sopstvenog žanra.<br /> <br /> Drugim rečima, <em>Policijski sat </em>bolje funkcioniše kao zaseban roman, nego kao deo fiktivne hronike, jer u kontekstu hronike čvrsto držanje za temu drugih, tajanstvenih svetova deluje, uprkos velikoj spisateljskoj veštini, pomalo usiljeno. Autobiografska ispovest neimenovanog junaka, dakle, bila bi, možda, umetnički uverljivija da je ovaj lajtmotiv zamenjen nekim drugim, sličnim, ali 'zemaljskijim' motivom. Koliko god to ni na koji način ne dovodilo u pitanje činjenicu da je ovo odličan roman.</div> Mon, 30 Nov 2015 02:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/kritike/noise-slawonische-kunst http://www.booksa.hr/kolumne/kritike/noise-slawonische-kunst Rasknjižje 30.11. - 6.12.2015. <p> Domaća proza, strani pisci, zvijezde i manje poznate zvjezdice, nagrađeni romani, filozofija, politika, fizika... ma što god poželite.</p> <p> <strong>Noviteti:</strong><br /> <br /> Proza:<br /> 1. <a href="http://www.booksa.hr/knjige/proza/doba-mjedi" target="_blank"><em>Doba mjedi</em></a>, Slobodan Šnajder (TIM press)<br /> Ovo je velika priča o dvoje ljudi koji su doživjeli svoje živote u doba ekstrema te o njihovu potomku kojega je zapalo, kao ne baš sretno nasljedstvo, izaći na kraj s tom činjenicom. Georg i Vera, kako se u romanu zovu, imali su, naime, do neke točke tih svojih života ekstremno suprotstavljene biografije. Oni se sreću čim je to bilo moguće a da ne bude pogibeljno, nakon što je ama baš sve na svijetu bilo protiv toga susreta. Potom odlaze različitim putevima, kad ih je baš sve upućivalo na to da ostanu zajedno.<br /> <br /> 2. <a href="http://www.booksa.hr/knjige/proza/susjed" target="_blank"><em>Susjed</em></a>, Marina Vujčić (V.B.Z.)<br /> Jedna prosječna žena srednjih godina, podstanarka u prosječnoj stambenoj zgradi izvan centra, s prosječnim zaposlenjem u državnoj službi i prosječnim željama i nadama zaljubljuje se u susjeda kojega svakoga jutra sreće na stubištu. Osim konvencionalnog 'Dobro jutro' ne progovore niti jednu drugu riječ. S tom ljubavnom pričom, koja se odvija samo u njenoj glavi, ta prosječna žena iskoračit će iz svoje prosječnosti i preobraziti se u potpuno drugačiju osobu, a zbivanja u romanu pretvorit će se u napetu psihološku dramu.</p> <p> 3. <a href="http://www.booksa.hr/knjige/proza/cistoca" target="_blank"><em>Čistoća</em></a>, Jonathan Franzen (V.B.Z.)<br /> Ova se priča grana u prošlost i sadašnjost, u sedam povezanih dijelova knjige koji su ispripovijedani kroz prizme različitih likova. Pri tom Franzen stvara svijet originalnih i nezaboravnih likova – novinari, leakeri, ljubavnici i supružnici, loši pisci, karijeristi, tragičari.&nbsp;Gotovo svaki lik u romanu traži 'čistoću' u nekom obliku, a propitivanje istine i laži, čistog i zagađenog događa se na mnogim razinama njihove egzistencije i međusobnih odnosa.<br /> <br /> 4. <a href="http://www.booksa.hr/knjige/proza/calluna-vulgaris" target="_blank"><em>Calluna vulgaris</em></a>, Alessandro Iovinelli (Mala zvona)<br /> Fabula romana slijedi dvije linije događanja u životu novinara i filmskog kritičara Giuliana Spattole – profesionalnu i privatno-ljubavnu (glavni bi junak rekao: po uzoru na klasični holivudski filmski stil). Obje se zasnivaju na gotovo tipičnim pokretačkim motivima – intrigi, borbi za napredovanje pa i slavu s jedne strane, te ljubavnom trokutu i femme fatale s druge. Istovremeno, međutim, ovi fabularni nizovi kritički preispituju dva temeljna pitanja književnosti i umjetnosti, jedno transhistorijsko, a drugo izazvano konkretnom povijesnom situacijom kasnih devedesetih godina prošlog stoljeća: koji je odnos umjetnosti i stvarnosti, umjetnosti i života, te koje su konzekvence 'kulturne logike kasnog kapitalizma'?<br /> <br /> 5. <a href="http://www.booksa.hr/knjige/proza/sestrica-s-jezera" target="_blank"><em>Sestrica s jezera</em></a>, Goran Tribuson (Mozaik knjiga)<br /> Kada u gorskom jezeru idiličnoga Gorskog kotara bude pronađeno tijelo ubijene mlade medicinske sestre istražitelji iz Rijeke i Zagreba pokušat će pomoći lokalnoj policiji u istrazi koja će sve više ukazivati da se radi o ritualnom ubojstvu. Zagrebačkoj istražiteljskoj ekipi koju čine iskusni policajci Ognjen Kokot i Ivo Vrabec učinit će se da će istraga biti laka no kad ih put sumnje odvede na više adresa uvidjet će da baš i nije tako. A onda kad još jedna žena bude ubijena na isti način shvatit će da suludi ubojica ima još planova…<br /> <br /> 6. <a href="http://www.booksa.hr/knjige/proza/mala-pariska-knjizara" target="_blank"><em>Mala Pariška knjižara</em></a>, Nina George (Mozaik knjiga)<br /> Knjižar Jean Perdu vjeruje u moć čitanja i točno zna koja knjiga liječi koju bolest duše. Zna koja liječi tugu, koja ostavljene duše, koja pomaže u odrastanju i prihvaćanju životnih činjenica kakve god one bile. On u svojoj plovećoj knjižari Pharmacie littéraire prodaje romane kao lijek. No, istodobno ne zna kako bi sam sebe izliječio od jedne noći prije dvadeset jednu godinu kad ga je lijepa Provansalka Manon napustila dok je spavao. Nije ostavila ništa osim pisma – koje Perdu nije imao hrabrosti pročitati. Sve do toga ljeta. Do ljeta koje će promijeniti sve i odvesti ga iz male ulice Montagnard na putovanje u prošlost, u uspomene, u srce Provanse i natrag u život.<br /> <br /> 7.<a href="http://www.booksa.hr/knjige/proza/moj-zivot-1448828802" target="_blank"><em> Moj život</em></a>, Lou Andreas-Salomé (Šareni dućan)<br /> Lou Andreas-Salomé bila je na prijelazu u 20. stoljeće prototip 'neovisnoga ženskog uma': hrabra, samosvojna, čudesna osobnost koja je inspirirala brojne vrhunske intelektualce i umjetnike, ali i općenito ljude željne novih duhovnih spoznaja. Ime joj se danas ne veže toliko uz njezin opširan književno-publicistički opus – poeziju, pripovijetke, romane, eseje i članke – koliko uz fizičke i duhovne veze s brojnim međašima duha 20. stoljeća (...) i cijeli svoj život prebogat uspomenama, osjećajima i duhovno-intelektualnim otkrićima sažela je u intrigantno i iznimno zanimljivo štivo.<br /> <br /> 8. <a href="http://www.booksa.hr/knjige/proza/gunterova-zima" target="_blank"><em>Gunterova zima</em></a>, Juan Manuel Marcos (Edicije Božićević)<br /> Okosnicu radnje romana čini putovanje hladnog činovnika Svjetske banke, Paragvajca njemačkih korijena Guntera, u pratnji supruge Elize, tankoćutne afroamerikanke i hispanistice, u središte južnoameričkog državnog terorizma u vrijeme Malvinskog ili Falklandskog rata. Gunterova je namjera spasiti nećakinju Soledad, mladu pjesnikinju koja je upravo zbog svoje poezije podvrgnuta torturi.<br /> <br /> 9. <a href="http://www.booksa.hr/knjige/proza/jednadzba-ugode-i-neugode" target="_blank"><em>Jednadžba ugode i neugode</em></a>, Josip Sanko Rabar (Naklada Ceres)<br /> Ovaj ogled izvorno je nosio i izazovni, ali i prikladni naslov Skriveni osnovni zakon života. Sastoji se od nekoliko dijelova koji naizgled raznorodni, imaju različite sugovornike s kojima stupaju u dijalog, ali čine sadržajnu cjelinu povezanu osobnim iskustvom i promišljanjima auktora o skrivenome zakonu naših života o jednakosti ugode i neugode koje se uzajamno uvjetuju.<br /> <br /> 10. <a href="http://www.booksa.hr/knjige/proza/propast" target="_blank"><em>Propast</em></a>, Vladimir Zarev (Edicije Božićević)<br /> Ovo je prije svega roman o tranziciji. U dvije narativne linije Zarev pripovijeda priču o Martinu Sestrimskom, uspješnom piscu i članu kulturnoga miljea za vrijeme socijalizma, koji nakon što je 'izbila demokracija' sve dublje uranja u opću propast društvenoga i privatnoga života, te o Bojanu Tilevu, bugarskom biznismenu, koji se nezakonito bogati iskorištavajući probleme nastale uvođenjem tržišne ekonomije. U oba slučaja, samo je jedna stvar izvjesna, a to je da su i jedan i drugi osuđeni na propast, kao i sve što ih okružuje.<br /> <br /> Publicistika:<br /> 1. <a href="http://www.booksa.hr/knjige/publicistika/a-sto-ako-vrijeme-ne-postoji" target="_blank"><em>A što ako vrijeme ne postoji?</em></a>, Carlo Rovelli (TIM press)<br /> Deset godina prije nego što će otkriti teoriju opće relativnosti, Einstein je shvatio da vrijeme i prostor nisu dva odvojena entiteta, nego dva aspekta jednoga te istog entiteta. Ovo otkriće nosi ime 'Posebna teorija relativnosti'. Dva događaja (primjerice, dolazak Kristofora Kolumba u Ameriku i smrt Johna Lennona) shvaćamo kao poredane u vremenu, to jest da se jedan odvija prije, a drugi poslije. Obično mislimo kako je vrijeme nešto sveobuhvatno pa da se zato ima smisla pitati što se točno u ovom trenutku događa na nekom drugom mjestu u svemiru. No, tomu nije tako...<br /> <br /> 2.<a href="http://www.booksa.hr/knjige/publicistika/lekcije-studije-o-modernoj-knjizevnosti" target="_blank"><em> Lekcije - Studije o modernoj književnosti</em></a>, Tomislav Brlek (Školska knjiga)<br /> Brlekova knjiga studija o modernoj književnosti naslovljena je Lekcije, i zbilja je svojevrsna lektira za sve koji kane o književnosti razmišljati iole ozbiljnije.<br /> <br /> 3. <a href="http://www.booksa.hr/knjige/publicistika/kraj-autoriteta" target="_blank"><em>Kraj autoriteta</em></a>, Alain Renaut (TIM press)<br /> Slabljenje utjecaja škole, porast individualizma, sve problematičnija iskustva roditeljstva – nikad modeli prema kojima odrasli obavljaju svoju odgovornu zadaću spram djece nisu bili zagonetniji. Jesu li oblici moći koji su bili na djelu u tradicionalnim društvima i temeljili se na modusu autoriteta (odgojnog, ali i političkog, pravnog, medicinskog) spojivi s logikom demokracije?<br /> <br /> 4.<a href="http://www.booksa.hr/knjige/publicistika/svoj-zivot-promijeniti-moras" target="_blank"><em> Svoj život promijeniti moraš</em></a>, Peter Sloterdijk (Sandorf)<br /> 'Bauk kruži zapadnim svijetom - bauk religije. Posvuda nas uvjeravaju kako se ona poslije dužeg izbivanja vratila među ljude modernog svijeta te kako bi bilo dobro ozbiljno računati s njezinom novom prisutnošću. [...] Danas se doista nešto vraća - no uobičajeni odgovor da se to opet javlja religija ne može zadovoljiti kritičko propitivanje. Ne radi se ni o povratku nečega što je bilo iščezlo ni o mijenjanju naglaska u nikad razdvojenom kontinuumu. To što se doista vraća, što bi zaslužilo svu intelektualnu pozornost, ima više antropološki nego 'religijski' vrh - jednom riječju, radi se o uvidu u imunosni ustroj ljudskog bića.'<br /> <br /> 5. <a href="http://www.booksa.hr/knjige/publicistika/logika-smisla" target="_blank"><em>Logika smisla</em></a>, Gilles Deleuze (Sandorf)<br /> Sastojeći se od trideset četiri 'paradoksa' te Dodatka koji, uz pet prethodno objavljenih ogleda, uključuje kratki pregled Deleuzeove ontologije naslovljen Platon i simulakr, Logika smisla razvija 'filozofiju događaja' koja potkopava cjelokupnu tradicionalnu ontologiju kroz analizu tako različitih autora kao što su Lewis Carrol, Seneka, Pierre Klossowski, Michel Tournier, Emile Zola i Sigmund Freud. Vježba u 'netotalizirajućem mišljenju', Logika smisla je međutim i daleko više od toga: radikalan pokušaj mišljenja nemišljenog i nemislivog, te odvažan pothvat objelodanjivanja i promišljanja svega onoga što je u filozofiji bilo zaboravljeno ili zatomljeno.<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Događanja:&nbsp;</strong><br /> <br /> Sudjelovanje u svim Booksinim programima je besplatno i slobodno bez prethodne najave. Informacije o Booksinim i ostalim književnim događanjima u gradu i šire možete pronaći <a href="http://booksa.hr/program" target="_blank"><strong>ovdje</strong></a>.</p> Mon, 30 Nov 2015 01:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/rasknjizje-3011-6122015 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/rasknjizje-3011-6122015 Nemoguća misija: Banja Koviljača <p> Postoji mjesto gdje odlaze mnogi povrijeđeni, posrnuli i mnogostruko poraženi pisci iz cijele Regije. To mjesto zove se - Banja Koviljača.</p> <p> Jedan kabasti kombi kotrlja se bespućima Regiona. Iz ptičje perspektive čini se da je riječ o mobilnoj knjižnici. Viđamo ih na stotine po ovim našim cestama, ali kad se spustimo dolje vidimo da je riječ o Booksi na kotačima! Gdje li će u ovaj tmurni jesenji dan?<br /> <br /> Naluknimo se malo, naćulimo ušesa i sve će nam se kazati samo od sebe.<br /> <br /> Za upravljačem je <strong>Ana</strong> – najiskusniji volandžija od svih. Do nje dremucka njezina desna ruka - dr. <strong>Draguljče</strong>, a iza njih dvije, u primaćoj, sjede redom: Nadstojnik <strong>Lućano</strong>, <strong>Martina</strong>, <strong>Mateja</strong> i jedna od osnivačica kombinata, a danas vlasnica <em>Agencije za promicanje manje poznatih &amp; nikad nagrađivanih pisaca</em> – <strong>Vanja</strong>. Vanjušku smo zadržali kao vanjsku suradnicu i neku vrstu savjetnice, a kasnije ćemo vidjeti kako je u biti do grla umiješana u ovaj slučaj.<br /> <br /> U ranim jutarnjim satima, oko podneva, posada Bookse na kotačima krenula je u Banju Koviljaču. Ana je još dan ranije konzultirala Michelinove stručnjake i doznala kojom rutom je najpametnije jezditi. Banja Koviljača pitomo je mjestašce u općini Loznica, u Mačvanskom okrugu, u Srbiji, na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom. Starijim posjetiteljima booksa.hr Banja Koviljača najpoznatija je iz filma <em><strong>Otac na službenom putu</strong></em> gdje je glumila omiljenu švalersku destinaciju mnogim partijskim šefovima manjeg i srednjeg kalibra bivše države. <strong>Mikiju Manojloviću</strong>, primjerice, i njegovom nadređenom – <strong>Slobodanu Aligrudiću</strong>.<br /> <br /> Po Michelinovom vodiču Banja Koviljača udaljena je od Zagreba 381 kilometar ili oko pet i pol sati vožnje. Stanke za čaj i rekuperaciju uključene su. No koji je razlog ovog putovanja? Bilo bi lijepo kada bi mogli reći – u pitanju je povrijeđena taština jednog literata. Problemi vezani uz taštinu ili sujetu pogađaju sve stališe, ali kao što znamo, kod ljudi od pera povrijeđena taština može prouzročiti cijeli niz tegoba, pa čak i smrt. Nažalost, u ovom konkretnom slučaju došlo je do teških komplikacija, pa ne možemo govoriti tek o usputnoj povredi nečije taštine – stvar je poprimila oblik grčke tragedije, a jedan od glavnih krivaca je gore spomenuta Vanja.<br /> <br /> Evo kako je to bilo…</p> <p align="center"> ***</p> <p> O ružnoj navadi redara <strong>Damjana</strong> da se književno izražava potrošili smo već hektolitre tinte. Također, poznato je i to da su u vašoj omiljenoj literarnoj ubožnici sa sjedištem u Martićevoj 14d, 10.000 Zagreb, radili i rade mnogi zaljubljenici u književnost, ali nitko od njih nije toliko patio za književnom slavom kao taj nesretnik. Dok drugi tek promatraju svijet književnosti sa strane, zajedljivo ili s oduševljenjem komentirajući događanja iz volšebnog svijeta literature, Booksin čuvar klupica u zimskom periodu već godinama kljuca po tipkovnici u potrazi za kakvim mjestašcem u Panteonu besmrtnika pisane riječi. &nbsp;<br /> <br /> Odgovarasmo ga, ne budali, ne traći svoju mladost, ali džaba. Unatoč mnogim odbijenicama od strane izdavača, mučenik je nastavio kršiti guščja pera, javljati se na natječaje, prvo manje, a onda i one velike i najveće od svih kao što je primjerice VBZ-ov natječaj težak sto tisuća kuna. U već <a href="http://booksa.hr/kolumne/pisma-pukovniku/mnoga-jutra-redara-damjana" target="_blank">ranije opisanim dramatičnim okolnostima</a> ove godine povukao je vlastiti rukopis iz natječaja jer ga je Ana nagovorila da isti radikalno skrati. Ne mogavši više gledati duševne patnje svog namještenika, Nadstojnik Lućano <a href="http://booksa.hr/kolumne/pisma-pukovniku/kruh-sa-sedam-kora" target="_blank">poslao ga je <strong>Uredniku svih urednika</strong></a> i plus obećao tiskati mu prvu knjigu o trošku kombinata.<br /> <br /> Ova hvale vrijedna nastojanja možda bi i urodila plodom, ali onda se umiješala Vanja i uzela ga pod svoje.<br /> <br /> Ovdje moramo zastati i u najkraćim crtama opisati što je uopće dovelo do toga da jedna od duhovnih roditeljica kombinata napusti Martićevu 14d. Nakon neočekivanog poraza na izborima za mjesto Časnog Nadstojnika, gdje je Vanja gurala Anu želeći, dakako, vući uzde iz sjene, jedva se oporavila i godinu dana kasnije krenula u protunapad. Kreirala je veliku zavjeru koja bi, da je uspjela, dovela do svrgavanja Nadstojnika Lućana i prijevremenih izbora. Zli genij Lućano prozreo je igru i stvar je neslavno propala. Vanja prvo odlazi na neplaćeni godišnji, a onda, kao grom iz vedra neba, stiže i njezina pismena neopoziva ostavka na sve funkcije u kombinatu. Nedugo poslije doznajemo detalje o njezinu novom biznisu.<br /> <br /> Žena je pokrenula <em>Agenciju za promicanje manje poznatih &amp; nikad nagrađivanih pisaca – APROPO</em>.<br /> <br /> U svom prvom nezvaničnom posjetu kombinatu susrela se, među ostalima, i s Damjanom. Doznavši o njegovim tegobama predlaže mu da joj pošalje svoj originalni rukopis, onaj poduži, a ne skraćenu verziju, pa će ga ona proučiti i poslati na jedan manje poznati, ali superkul natječaj. Rečeno – učinjeno!<br /> <br /> Na taj prilično nepoznati i neugledni natječaj pristiglo je ukupno 16 rukopisa. Od njih 16&nbsp; - 10 ih završi u polufinalu, a onda 5 u finalu. Pobjedniku će pripasti statua <em><strong>Limenko</strong></em>, ček na 120 eura i objava knjige u nakladi od 300 primjeraka. Među tih pet odabranih rukopisa našao se i Damjanov epski roman – <em><strong>Bakina gibanica</strong></em>. Redarovoj sreći nije bilo kraja. Zbog iznenada prenapuhanog ega mučeni Damjan nije zamijetio da se među finalistima nalazi i rukopis vrlo slična naziva – <em><strong>Bakina gibanja</strong></em>.<br /> <br /> (Kakav je to uopće naslov za roman, čuj to – <em>Bakina gibanja</em>!?)<br /> <br /> Na svečano proglašenje pobjednika u bistrou <em>Volan</em> na autobusnom kolodvoru Damjan je otišao u posve novom sakou s prigodnim zakrpama na rukavima. Srce mu je od pregolema uzbuđenja kucalo brzinom od 200 otkucaja u minuti. Kad je voditeljica dodjele pročitala pobjednički naslov <em>Bakina gibanja</em>, krajičkom svijesti Damjan je pomislio – eh, od uzbuđenja je krivo pročitala. Ta nije <em>gibanja</em>, već <em>gibanica</em>, ženo. U pobjedničkoj euforiji pohitao je preuzeti nagradu, ali tamo je već bio pravi pobjednik. I da sve bude još gore, bio je to njegov smrtni neprijatelj, mnogostruko nagrađivani zagrebački poeta – <strong>Pakosni Velizar</strong>!</p> <p align="center"> ***</p> <p> Svjesno sad preskačemo mnoge neugodne prizore koji su uslijedili i dolazimo na scenu gdje utučeni, malo je reć utučeni, dakle – potpuno emocionalno, psihički i fizički rasklavireni redar Damjan sjedi u autobusu i odlazi tamo gdje odlaze i mnogi drugi višestruko poraženi literati – u Banju Koviljaču.</p> <p> Dvadeset četiri sata kasnije u Booksi doznaju što se događa i kreću u gotovo nemoguću misiju vraćanja posrnulog redara u kombinat. Kažemo nemoguću misiju, jer, kao što svi znamo – još se nijedan pisac nije vratio iz Banje Koviljače…<br /> <br /> (nastavlja se)<br /> <br /> F.B., 20. studenoga 2015., Zagreb</p> <p> &nbsp;</p> Fri, 27 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/pisma-pukovniku/nemoguca-misija-banja-koviljaca http://www.booksa.hr/kolumne/pisma-pukovniku/nemoguca-misija-banja-koviljaca 'Za kratku priču važan je mit' <p> Razgovarali smo sa španjolskim piscem Cristianom Crusatom, autorom knjige 'Kratka teorija putovanja i jedna pustinja' i gostom programa 'Europea u Dvorištu'.</p> <p> <strong>Sam naslov knjige <a href="http://booksa.hr/knjige/proza/kratka-teorija-putovanja-i-jedna-pustinja" target="_blank"><em>Kratka teorija putovanja i jedna pustinja</em></a> uobličen je kao putokaz za čitatelja u ovoj prozi koju odlikuje znatna heterogenost, pa čak i u smislu onoga što se naziva 'stilom'. No iako različiti, ovi pripovjedni tekstovi tvore cjelinu. Koliko je bilo teško održati 'cjelinu' pripovjednog eksperimenta pred mogućnošću pada u narativni kaos?</strong><br /> <br /> To je jedan od ključnih problema, i zaista je bilo nužno uspostaviti ravnotežu između tog kaosa različitih formi i nekakvog strukturiranja pripovjednog lanca. Kontrola je u tom smislu potrebna. Ono što volim u zbirkama kratkih priča je upravo to vrludanje. Ne zanimaju me previše zbirke koje se drže jednog provodnog elementa, koje su stilski i tematski uniformne, čiste i regularne. Sama ideja mi je oduvijek bila odbojna. Upravo zbog toga što su mi najinteresantnije eklektične knjige, koje u sebi sadrže polifoniju ili barem iluziju postojanja više potpuno različitih pripovjednih glasova, a samim time i različitih stilova, htio sam u ovoj knjizi to i postići.<br /> <br /> Za mene je zbirka pripovjedaka zapravo zbirka mogućnosti. Pisanje je potraga za mogućnostima. Za mene književnost započinje pitanjem 'što bi se dogodilo kada bi…' Potraga za odgovorom na to pitanje nudi i mogućnost različitih odgovora, potpuno različitih putova. To ne znači da u tom pluralnosti glasova ne treba postojati nekakav red, neki element koji objedinjuje tekstove u cjelinu, nešto što i čitatelj može primijetiti. U ovoj knjizi tekstove zbližavaju upravo ta dva pojma iz naslova, putovanje i pustinja. &nbsp;<br /> <br /> <strong>U zbirci se i pustinja i putovanje javljaju kao konkretni pojmovi, dakle kao konkretne geografije, ali i kao amblemi duhovnog, unutarnjeg svijeta. Koliko je važan taj binarni aspekt tih elemenata?</strong><br /> <br /> Upravo se višeznačnost ovih pojmova ispostavlja presudnom. Zaista, putovanje je u ovoj knjizi iskazano u više oblika, odnosno u konkretnom, fizičkom smislu, ali i u unutarnjem, duhovnom obliku. Slično vrijedi i za pustinju. Pustinja može biti konkretna, geografska datost i dio krajolika, baš kao i ovo drugo, simbol duhovne pustoši i praznine.<br /> <br /> <strong>Za ovu prozu karakteristično je da ne zazire od simbolizma. Uostalom, tu su i tekstovi Milorada Pavića koji ima značajnu ulogu u ovoj knjizi. U periodu od moderne do danas u nekoliko je navrata došlo do purifikacije književnosti od simbolizma, pogotovo na planu pripovjednog teksta. Što mislite o korištenju simbola u pripovjednim tekstovima danas?</strong><br /> <br /> Drago mi je što ste postavili ovo pitanje jer me izuzetno zanima upravo korištenje simbola u književnosti. Zato i želim imati mnogo simbola u svojim knjigama. Samim time, jako su mi bliski i simbolistička književnost i autori poput <strong>Marcela Schwoba</strong>, kojeg sam i prevodio na španjolski. Dakako, i <strong>Milorad Pavić </strong>mi je zbog toga autor od velike važnosti, zbog čega sam ga inkorporirao u tekst knjige. Smatram da se ne može i ne treba izbjegavati simbole, pa stoga in mitološki aspekt u književnosti, bez obzira o kojem vremenu govorimo. Mitovi igraju ogromnu ulogu u našoj kulturi, odnosno kulturama. Zbog toga mi je <strong>Jung </strong>toliko važan, baš kao i neki drugi autori koji su u središte svog istraživanja postavili upravo simbole.<br /> <br /> I zato nije toliko važno što se zbiva u ovom zapravo dosta kratkom periodu od simbolizma do danas, jer zahtjev da se s nečime prestane ne znači da će se to zaista i dogoditi. Naime, simboli i mitovi su jako otporni, oni uvijek ostaju, i samo se preobražavaju. Veoma je zanimljiva fluidnost mitova, to preuzimanje simbola iz prijašnjeg vremena i ugrađivanje u novo. Za mene je važno da se bez obzira na književne trendove nikako ne zaboravi da je i kratka priča zapravo povezana s mitovima, s mitološkim aspektom. Naime, mitovi nam preko sudbonosnog pokazuju da trenutak može biti izuzetno važan, pa i presudan za vječnost. A to je zapravo ono što kratku priču čini interesantnom. Dakle, trenutak je važan za vječnost, što se gubi iz vida u banalnosti svakodnevice.<br /> <br /> Kratka priča danas uzima niz trenutaka, fragmenata i od njih tvori cjelinu. Književnost, kao i mit, potraga je za dubljim značenjem, za značenjem stvarnosti. Pisac uzima fragment, djelić života, i od njega stvara nešto što se odnosi na vječnost, odnosno na totalitet. Diskontinuitet života preoblikuje se u nešto drugo. &nbsp;<br /> <br /> <strong>Spomenuli se Marcela Schwoba kao autora koji je izvršio velik utjecaj na vas. Zanimljiva je tradicija čitanja Schwoba, jer se čini da je njegov utjecaj posebno važan autorima španjolskog jezika, poput Roberta Bolaña. Koliko važnom smatrate tradiciju u književnosti?</strong><br /> <br /> Jako mi je drago da razgovaramo o Schwobu jer nije riječ o autoru koji je svugdje toliko poznat. Ali u pravu ste kad kažete da je književnicima španjolskog jezika upravo on jako važan. Zanimljiva je tradicija utjecaja jednog pisca, autora iz druge kulture i jezika na autore koji dolaze iz druge kulture. Posebno je zanimljiv utjecaj Schwoba na latinoameričku književnost i književnu tradiciju. U tom smislu on je moderan pisac, a njegov utjecaj je dalekosežan, počevši od <strong>Borgesa</strong> kojem je Schwob bio jako važan pisac.<br /> <br /> <strong>Schwob mu je bio važan pisac, za razliku od Lorce kojeg nije podnosio. Spominjem ga zato što ste i vi iz Andaluzije, a Borges je upravo njegov odnos prema Andaluziji smatrao lažnim preseravanjem. Koliko je andaluzijski krajolik, koji je katkad nalik Mjesecu, vama važan, pa i u kontekstu ove knjige?</strong></p> <p> To je jako važno. Zaista jest nalik Mjesecu na mnogim mjestima, i tu zaista možemo govoriti o pravoj pustinji. Za razliku od kraja kojim jaše <em><strong>Don Quijote</strong></em>, koji putuje Kastiljom, ovdje je često riječ o pravoj pustoši. No pustinja ne mora biti duhovna pustinja. Ni duh ni sama geografija Andaluzije sigurno se ne odbijaju od mog duha, pa je to očito i u ovoj knjizi. No za ovu knjigu je osim Andaluzije važan i Maroko, u kojem sam živio nekoliko godina. U pitanju je zemlja koja je na neki način nevjerojatno slična Španjolskoj, pa i sami ljudi i kultura. Sve to ostavlja traga na književnosti, baš kao i književnost sama.<br /> <br /> <strong>Zanimljiv je i vaš odnos prema jugoslavenskoj književnosti, počevši od Milorada Pavića pa sve do Krleže. S obzirom da govorimo o jeziku i književnosti koji ne spadaju u velike jezike, relativno mali broj pisaca koji ne dolaze s ovoga područja poznaje jugoslavensku književnu tradiciju. Kako se razvio taj interes?</strong><br /> <br /> Naprosto je tako ispalo, sve što sam čitao od hrvatske i jugoslavenske književnosti bilo je stvarno jako dobro. Još otkad mi je prvi put u ruke došao <strong>Miroslav Krleža </strong>bio sam oduševljen njegovom književnošću. Mislim da je <em><strong>Povratak Filipa Latinovizca</strong></em> izvanredan roman. Jednako tako, tu su i neki drugi jednako sjajni autori, poput <strong>Danila Kiša</strong>. Kad govorim o tim piscima, nije da ih samo smatram odličnim autorima, već zaista onime što se naziva privatnim 'književnim panteonom'. Milorad Pavić je čak dobio i malu posvetu u ovoj knjizi, što sam na jednom mjestu učinio i <strong>Nabokovu</strong>.<br /> <br /> Zbog toga mi je ovaj posjet Zagrebu dodatno značajan, kad dolazim u grad kao Filip koji stiže na Kaptolski kolodvor. Zato sam posjetio i Krležinu kuću na Gvozdu. U pitanju je stvarno velika književnost, koju će nažalost čitati premalo ljudi. Po tome se razlikuju književnost na hrvatskom i ona na španjolskom jeziku.&nbsp;<br /> <br /> ***<br /> <br /> <em>Mladi španjolski pisac&nbsp;<strong>Cristian Crusat</strong>&nbsp;gostovao je u Zagrebu na programu Europea u Dvorištu u organizaciji&nbsp;<strong><a href="http://www.ljevak.hr" target="_blank">Naklade Ljevak</a></strong>.</em></p> Thu, 26 Nov 2015 20:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/intervju/za-kratku-pricu-vazan-je-mit http://www.booksa.hr/kolumne/intervju/za-kratku-pricu-vazan-je-mit 'Susjed' je najbolji <p> Nagradu VBZ-a i Tisak Medije za najbolji neobjavljeni roman dobila je Marina Vujčić.</p> <p> Objavljen je dobitnik nagrade <strong>VBZ</strong>-a i <strong>Tisak Medije </strong>za najbolji neobjavljeni roman. Prestižnu nagradu i 100.000 kuna dobila je <strong>Marina Vujčić </strong>za roman <a href="http://www.booksa.hr/knjige/proza/susjed" target="_blank"><strong><em>Susjed</em></strong></a>.<br /> <br /> Radnja <em>Susjeda </em>prati prosječnu, sredovječnu ženu koja se zaljubljuje u nepoznatog susjeda u svojoj zgradi. Iza neobične ljubavne priče dobivamo roman o samoći, otuđenju, te razvoju paranoje i ludila. Žiri je u <a href="https://www.vbz.hr/natjecaj/ziri-o-pobjednickom-romanu-susjedmarine-vujcic" target="_blank">službenom obrazloženju</a> pohvalio roman zbog "profesionalnosti pristupa pripovijedanju, osjećaja za mjeru i gradaciju fabularne napetosti, kao i atraktivne teme potencijalno iz svačijeg susjedstva".<br /> <br /> Marina Vujčić rođena je 1966. godine u Trogiru. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je kroatistiku. Prvi roman <strong><em>Tuđi život</em></strong> objavljuje 2010., a 2014. u izdanju <strong>Hena coma</strong> izlazi roman <a href="http://booksa.hr/kolumne/kritike/bozo-covjek-kojeg-nema" target="_blank"><strong><em>A onda je Božo krenuo ispočetka</em></strong></a> koji je 2015. godine ušao u uži izbor od četiri hrvatska naslova nominirana za Europsku nagradu za književnost.&nbsp;<br /> <br /> ***<br /> <br /> info: <a href="https://www.vbz.hr/natjecaj/priopcenje-za-javnost--roman-susjed-pobjednik-natjecaja" target="_blank">VBZ</a></p> Thu, 26 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/susjed-je-najbolji http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/susjed-je-najbolji Riječi, riječi... <p> U Studiju Kubus 6.12. održat će se kreativna radionica za razvoj verbalnih i pripovjednih vještina. Rok za prijavu: 1.12.2015.</p> <div> Jednodnevna kreativna radionica <strong><em>Riječi, riječi...</em></strong> služi razvoju verbalnih vještina, širine vokabulara i sposobnosti pripovijedanja. Sastoji se od kreativnih zadataka koji će poticati na izvlačenje bogatstva naših riječi, poigravanje i improviziranje riječima, te vježbe kojima se potiče na pričanje priča sa što detaljnijim i maštovitijim opisima. Vježbe su naročito primjenjive za rad s djecom i mladima.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Radionica je namijenjena svima koji žele razvijati kreativnost i komunikaciju, te vježbati svoje verbalne vještine kroz kreativne vježbe. Voditeljica je dramska pedagoginja&nbsp;<a href="http://dramradionice.wix.com/ivana-marijancic" target="_blank"><strong>Ivana Marijančić</strong></a>.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Održat će se u nedjelju 6.12.2015. od 11:00 do 16:30 sati, u zagrebačkom Studiju Kubus (Kranjčevićeva 9).</div> <div> &nbsp;</div> <div> Krajnji rok za prijavu je utorak 1.12.2015. Prijavljivanje se vrši mailom na: marijancic@yahoo.com ili ivanamarijancic@vip.hr. Obavezno odgovaramo na Vašu prijavu da bismo potvrdili primitak prijave i vaše sudjelovanje.</div> <div> &nbsp;</div> <div> PODACI KOJE TREBATE NAVESTI U PRIJAVI SU SLJEDEĆI:</div> <div> &nbsp;</div> <div> - ime i prezime, godina rođenja</div> <div> - zanimanje, radno mjesto, institucija, organizacija, (studenti - koji fakultet?)</div> <div> - broj mobitela i e-mail adresa</div> <div> - napomenite da je prijava za radionicu: Riječi - 6. 12.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Kotizacija iznosi 150 kn. Plaćanje je na dva načina, pa javite koji način odabirete: donaciju na licu mjesta ili na račun Udruge Kreativan trening (Udruga šalje predračun, a zbog novih poreza cijena u tom slučaju iznosi 180 kuna).</div> <div> <br /> Mole se osobe koje se prijave na radionicu da obavezno sudjeluju, jer održavanje radionice ovisi o broju polaznika.</div> Thu, 26 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/natjecaji/rijeci-rijeci http://www.booksa.hr/vijesti/natjecaji/rijeci-rijeci Promet između otoka <p> Sa Simonom i Garfunkelom nikad nisi sam, čak i kada to želiš biti. Njihova pjesma 'I Am a Rock' govori upravo o izolaciji putem književnosti i glazbe.</p> <div> Narodna poslovica kaže da nevolja nikada ne dolazi sama i narodna poslovica je u pravu. Kao da nije dovoljno što imam silnih potresa na poslu zbog kojih ne mogu spavati, što mi je zdravlje narušeno i što nemam vremena ni za što, još mi je i tata završio u bolnici s dosta ozbiljnom dijagnozom. Niz mojih nevolja, jasna stvar, neusporediv je s onim koje su snašle njega, a koje se otvaraju u bolničkom okruženju kao babuške, samo što se čini, ma koliko to nemoguće i nelogično djelovalo, da u manjoj babuški stoji veća: iza onoga što je naizgled sitna briga krije se ogromna problemčina.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Iako je u imenu ove kolumne riječ 'dnevnik', ne želim i ne usudim se previše odlaziti u intimne ispovijesti, ali komadićke trenutačne situacije mogu podijeliti <em>urbi et orbi</em>, čisto da bi kontekst bio bolje shvatljiv, a ja sam veliki obožavatelj konteksta, reći ću i zašto.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Zamislite pet nabildanih mužjaka. Cupkaju, mrki i nervozni, puše cigarete, razgovaraju više pokretima nego riječima. Djeluju opasno. Stoje na cesti dvadeset metara ispred vas i jednostavno morate proći pored njih. O kontekstu, recimo, ovisi hoćete li se prepasti ili ne i postoji li realna osnova za strah. Ako se scena događa usred noći, pri povratku iz izlaska, kada ste na ulici samo oni i vi, a i piće je već učinilo svoje, mogu vam samo poželjeti sreću. S druge strane, ako pored njih prolazite usred vedrog dana i još vidite da oni zapravo stoje ispred <em>fitness </em>centra, situacija je posve bezazlena.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Moj trenutačni kontekst znate, a ako njemu još pribrojimo konstantno živciranje oko aktualne političke situacije u zemlji i svijetu i prijetnju trećim svjetskim ratom koja je gotovo opipljiva, jasno je da mi treba neka vrsta ispušnog ventila, neki mali, osobni eskapizam, balončić u kojemu će, makar na trenutak, sve biti u redu. Eskapizam sam, predvidljivo, pronašao u knjigama i glazbi.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Upravo u takvom trenutku je kao podsjetnik na neko bolje, davno i nevinije vrijeme isplivala sjajna pjesma legendarnog dvojca koji su činili <strong>Paul Simon </strong>i <strong>Art Garfunkel</strong>. U <strong><em>I am a Rock </em></strong>sam se zaljubio davno, toliko davno da sam tu zaluđenost već bio i zaboravio, a onda se vratila, da me podsjeti i da me spasi. Da barem pokuša.<br /> <br /> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/JKlSVNxLB-A" width="600"></iframe></div> <div> &nbsp;</div> <div> Tema pjesme je izolacija, osamljivanje, bijeg od ljudi i uranjanje u vlastiti svemir u kojemu te nitko i ništa ne može povrijediti, a za ovu je kolumnu najznakovitija njezina četvrta i posljednja strofa u kojoj Paul od svojih problema (ljubavne provenijencije, pretpostavit ću) bježi u knjige i poeziju.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <em>I have my books</em></div> <div> <em>And my poetry to protect me,</em></div> <div> <em>I am shielded in my armor,</em></div> <div> <em>Hiding in my room, safe within my womb.</em></div> <div> <em>I touch no one and no one touches me.</em></div> <div> <em>I am a rock,</em></div> <div> <em>I am an island.</em></div> <div> &nbsp;</div> <div> Uz to što Paul sa mnom dijeli iste ili barem slične alate za bijeg, ova je strofa dodatno zanimljiva jer je u izravnom sukobu s klasičnom pjesmom <strong>Johna Donnea</strong>, engleskog poete na prijelazu iz 15. u 16. stoljeće, najpoznatijeg upravo po pjesmi <strong><em>No Man is an Island</em></strong>. Izreka da nitko nije otok narasla je gotovo do poslovice, postala je opće mjesto i rijetko se tko zapita o njezinom podrijetlu, a vrijedi se zapitati jer je pjesma upravo sjajna i svakako vam toplo preporučujem <a href="http://www.poemhunter.com/poem/no-man-is-an-island/" target="_blank">da je pročitate</a>.</div> <div> &nbsp;</div> <div> U ovom sam konkretnom slučaju više na strani Donnea, nego Paula Simona jer isključivanje iz svijeta može biti samo kratkotrajno, mogu do prekosutra tvrditi da sam otok i mogu se tako i osjećati, mogu tome stremiti i mogu raditi sve da zadržim svoj otočni status i njegove blagodati, ali ako neću ja svijetu, doći će on meni, u obliku sms-a, poziva ili kucanja na vrata; potpuni bijeg je nemoguć.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Srećom, i ovi izleti u izolaciju djeluju blagotvorno i pružaju utjehu, liječe. Nakon kratkog bivanja u vlastitom zatvorenom svijetu u kojemu su pravila samo moja, lakše se suočiti s onim vani, gdje su pravila nelogična i sumanuta, gdje se vrlo često čini kao da je jedini cilj tog golemog mehanizma da te usisa, prožvače i ispljune, samo kako bi našao iduću žrtvu.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Liječim se i tješim novim <strong>Franzenom </strong>koji je za sada fantastičan, a ništa manje nisam ni očekivao. Čitam i <strong>Borisa Marunu</strong>, pjesme <strong>Leonarda Cohena</strong>, <strong>Vladu Bulića</strong>, ali i svojeg prijatelja, odličnog mladog pjesnika <strong>Darka Šeparovića </strong>koji je nedavno objavio prvu zbirku pjesama <a href="http://booksa.hr/knjige/poezija/autopilot" target="_blank"><strong><em>Autopilot</em></strong></a>. O onome što slušam (osim Simona&amp;Garnfunkela, jasno) sada neću, toliko mjesta i vremena nemamo.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Uz Franzena mi tuđe, literarne sudbine postaju važnije od moje vlastite i to je dobrodošao predah od stvarnosti, to mogu samo najveći majstori. Bulićeva me poezija može istovremeno rasplakati i nasmijati, za Cohena često pomislim kako nakon nekih njegovih pjesama uopće nema više smisla pisati poeziju, a onda pročitam Marunu i Šeparovića. Utješno, dirljivo i prokleto, sve u isti mah. Grade, zajedničkim snagama, krhki svijet moje izolacije, pomažu mi da odem i da se odmorim, tjeraju me da razmišljam o stvarima u kojima crno nije dominanta, olakšavaju mi.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Često mi, dok pokušavam zaspati, njihove riječi, stihovi i rečenice odzvanjaju po lubanji i mislim kako mogu biti otok koliko me volja, ali ne mogu biti otok kada na mene drugi otoci toliko utječu, neki od njih daleki, drugi sasvim bliski. Nisam izoliran, samo sam odmaknut, samo sam malo dalje, malo je teže doći do mene. Stih koji mi najčešće padne na um onaj je velikog Borisa Marune koji ne opisuje savršeno samo moju trenutačnu situaciju, već i jako mnogo različitih situacija, neovisno o kontekstu.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Maruna na kraju jedne pjesme kaže: <em>Ja ne smišljam zlo, ja samo nastojim preživjeti/ Kao što je Janko Polić umro/ Među kurvama.</em> Tome se zaista ne može mnogo toga dodati.&nbsp;</div> Thu, 26 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/glazbeni-dnevnik/promet-izmedju-otoka http://www.booksa.hr/kolumne/glazbeni-dnevnik/promet-izmedju-otoka Rezidencija u Tirani <p> Poeteka i Traduki objavili su poziv na jednomjesečnu rezidenciju u Tirani za pisce i prevoditelje. Rok za prijavu: 20.12.2015.</p> <div> Albanska udruga <strong>Poeteka</strong> i prevoditeljska mreža <strong>Traduki </strong>objavili su javni poziv za rezidenciju u Tirani u sklopu programa <strong><em>Tirana in Between</em></strong>.<br /> <br /> Na poziv se mogu prijaviti književnici/e i prevoditelji/ce iz BiH, Bugarske, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Rumunjske, Srbije i Slovenije.<br /> <br /> Rezidencija traje mjesec dana, a polaznici će surađivati s lokalnim umjetnicima i promovirati svoju književnost. Posebno su dobrodošli prevoditelji koji prevode s albanskog na njemački i druge jezike Jugoistočne Europe (i obrnuto).</div> <div> <br /> Dobitniku rezidencije bit će pokriveni putni troškovi, smještaj i stipendija u iznosu od 800 eura. Polaznici mogu navesti koji im vremenski termin tijekom 2016. odgovara za rezidenciju.<br /> <br /> Prijave se mogu poslati na albanskom, engleskom ili njemačkom, a u njoj trebaju biti:<br /> <br /> - životopis (s kontaktom i željenim terminom rezidencije)<br /> - bibliografija<br /> - kratki opis planiranih aktivnosti u Tirani<br /> - pismo preporuke (od pisca, izdavača, udruge pisaca ili prevoditelja...)<br /> <br /> Prijavu treba poslati elektroničkim putem na adresu:&nbsp;infopoeteka@gmail.com<br /> &nbsp;</div> <div> Rok za prijavu je 20.12.2015. Rezultati će biti poznati do 30.1.2016.</div> Wed, 25 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/natjecaji/rezidencija-u-tirani http://www.booksa.hr/vijesti/natjecaji/rezidencija-u-tirani Pedeseti pisac na mreži <p> Dugogodišnji program, čiji je cilj putem weba usavršiti učitelje i nastavnike hrvatskog jezika, 2. prosinca će ugostiti Senka Karuzu.</p> <div> U programu <em><strong>Pisci na mreži</strong></em>, koji od siječnja 2011. zajednički organiziraju i provode <strong>Agencija za odgoj i obrazovanje</strong>, tvrtka <strong>Aquilonis </strong>i udruga <strong>Magistra Nova</strong>,<strong>&nbsp;</strong>na mreži&nbsp;gostuju suvremeni hrvatski autori koji predstavljaju svoje tekstove.&nbsp;<br /> <br /> Program&nbsp;primjenjuje web seminar u stručnom usavršavanju učitelja i nastavnika. Prije svega je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika kao mogućnost praćenja suvremene hrvatske književne produkcije.&nbsp;Cilj je razvoj osobnog odnosa prema suvremenom hrvatskom tekstu, mogućnost odabira suvremenoga teksta u radu s učenicima tijekom redovne nastave ili u izvannastavnim aktivnostima poput literarne, dramske ili novinarske družine.<br /> &nbsp;</div> <div> U skoro pet godina gostovalo je 49 pisaca među kojima su <strong>Ivana Simić Bodrožić</strong>, <strong>Ivica Prtenjača</strong>, <strong>Tanja Mravak</strong>, <strong>Irena Lukšić</strong>, <strong>Dorta Jagić</strong>, <strong>Krešimir Pintarić</strong>, <strong>Boris Beck</strong>, <strong>Dinko Telećan</strong>, <strong>Luka Bekavac</strong>, <strong>Ivana Sajko</strong>, <strong>Igor Rajki&nbsp;</strong>i brojni drugi.&nbsp;<br /> <br /> U jubilarnom 50. nastavku gostuje <strong>Senko Karuza</strong>. Obljetničko izdanje bit će prilika i za fizički susret u OŠ Kajzerica.<br /> <br /> <div> Za sve dodatne informacije, podatke i kontakte o programu valja se obratiti <strong>Miroslavu Mićanoviću </strong>na mail adresu: miroslav.micanovic@gmail.com<br /> <br /> info: Pisci na mreži</div> </div> <p> <br /> &nbsp;</p> Wed, 25 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/pedeseti-pisac-na-mrezi http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/pedeseti-pisac-na-mrezi Opijumska mora zlatne groznice <p> Catton je u 'Luminarima' pomiješala nekoliko žanrova, stvorila upečatljive likove, te neuvriježenom strukturom za roman koji se bavi zločinom i tajnama napisala moderni klasik.</p> <div> Walter Moody, mladi škotski odvjetnik u bijegu od obiteljskog skandala 1866. brodom pristiže u Hokitiku, novozelandski gradić kojeg mahom naseljavaju tragači za zlatom. I sâm odlučan da se obogati ispirući zlatni prah iz nekoć maorskih rijeka, već prvu večer nabasava na intrigu zakučastiju od vlastite obiteljske povijesti: u sumornoj sobi za pušenje još sumornijeg hotela Crown u kojem je odsjeo, sastalo se neobično društvo od dvanaest muškaraca kako bi međusobno razmijenili informacije o nizu neriješenih zločina. Najbogatiji čovjek u gradu i vlasnik najunosnijih rudnika zlata u okolici grada, gospodin Emery Staines, netragom je nestao, a iste se noći gradska prostitutka Anna Wetherell pokušala ubiti predoziravši se opijumom u čijem je gustom dimu redovito provodila svoje dane. Uza sve to, veliko se bogatstvo u obliku zlatnih poluga neobjašnjivo pronašlo u kolibi lokalnog samotnjaka Crosbieja Wellsa koji je jutro poslije Stainesova nestanka pronađen mrtav.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Iako <em>blurb </em>romana zvuči ponešto stereotipno za povijesni triler ili krimić, <a href="http://booksa.hr/knjige/proza/luminari" target="_blank"><strong><em>Luminari</em></strong></a> <strong>Eleanor Catton </strong>mnogo su više od toga o čemu dovoljno govori <strong>Bookerova </strong>nagrada koju je <a href="http://booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/eleanor-catton-osvojila-bookera" target="_blank">Catton dobila 2013. godine</a>. Za početak, centralni lik Waltera Moodya nije tipičan protagonist detektivskog romana: on ne slijedi tragove po Hokitiki, ne razgovara s očevicima niti je umiješan u bilo kakvu empirijsku znanost koja bi mu forenzički pomogla da razriješi zagonetku koja mu se nepozvana bacila pod noge.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> On se samo našao na pravome mjestu u pravo vrijeme te tako i prihvatio ulogu koja mu je dodijeljena posve slučajno: objektivnog promatrača koji je u prilici poslušati priče dvanaestorice muškaraca, svakog na svoj način umiješanog u događaje koji su potresli gradić na rubu svijeta. Možda upravo zato Catton u uvodu svoje likove astrološki raspodjeljuje u zvjezdane i planetarne znakove, a koji zapravo pogone glavnu radnju romana.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> I baš kao u horoskopu, svaki se 'znak' nadopunjuje i nadovezuje jedan na drugi u neizvjesnom plesu nebeskog mehanizma koji podsjeća i na satni. Veći dio knjige tako zauzima razgovor osumnjičenika u hotelu Crown, koji živahnoj dinamici priče doprinosi skačući iz jednog vremena događanja u drugo, otkrivajući svaki put dovoljno da <em>Luminare </em>pretvori u pravi <em>page turner</em>, ali s bogatim karakterizacijama likova i profinjenom dosjetljivošću koja ga daleko izdvaja od prosječne misterije smještene u 19. stoljeće.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Osim toga, Catton suvereno vlada materijom o kojoj piše te prikazuje novozelandsko društvo u jeku zlatne groznice (i zapravo svojim povojima) prekrasno autentično: tu je otužna kineska četvrt u kojoj žive tragači za zlatom na ugovor, pušionica opijuma koju vodi sin obeščašćenog trgovca svilom Ah Sook, na dokovima vladaju pomorski prijevoznici, a u gradu špekulanti, bankari, svodnici i hotelijeri, dok se u okolici još uvijek pronalaze Maori koji umjesto za zlatom tragaju za svojim svetim kamenjem, a sve to u jeku kampanje za parlamentarne izbore koji unose u roman zanimljivu političku dimenziju.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Zanimljivo je i primijetiti kako i njezina Hokitika, sa svojim konstantnim priljevom imigranata, 'novim' bogatašima i rasnom raznolikošću, ponekad podsjeća na priče o Divljem Zapadu i američkom snu, da bi se potom preobrazila u nešto izrazito engleski i tradicionalno, naglašeno odlascima gospode u lov ili na spiritističku seansu.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Catton je u takvu atmosferu uspjela izvrsno utkati i neke žanrovske odlike gusarskog i fantastičnog romana koji priziva nešto od <strong><em>Ukletog Holandeza </em>Fredericka Marrayata </strong>iako se <em>Luminari </em>teško mogu kvalificirati kao gotički horor usprkos svojim nadnaravnim elementima. U svakom slučaju, Catton je 'bez šava' uspjela pomiješati nekoliko literarnih žanrova, stvoriti upečatljive i jake likove, te neuvriježenom strukturom za roman koji se bavi zločinom i tajnama napisati moderni klasik kojem će se čitatelji uvijek rado vraćati.</div> Wed, 25 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/zacitavanje/opijumska-mora-zlatne-groznice http://www.booksa.hr/kolumne/zacitavanje/opijumska-mora-zlatne-groznice Škola neophodnog znanja <p> MaMa, Booksa i Kulturpunkt u Zagrebu organiziraju niz projekcija i seminara od 4. do 15. prosinca. Gostuju Dubravka Ugrešić, Slobodan Šijan, Peter Szendy...</p> <div> Početkom prosinca u Zagrebu&nbsp;<strong><a href="http://www.mi2.hr" target="_blank">MaMa</a></strong>, <strong>Booksa </strong>i <a href="http://www.kulturpunkt.hr" target="_blank"><strong>Kulturpunkt </strong></a>organiziraju kratku <strong>Školu neophodnoga znanja</strong>, u trajanju od 4. do 15. prosinca.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Poznati umjetnici (<strong>Dubravka Ugrešić </strong>i <strong>Slobodan Šijan</strong>) te važni filozofi (<strong>Alexander Garcia-Düttmann </strong>i <strong>Peter Szendy</strong>) u različitim će formatima izložiti što za njih danas predstavlja neophodno znanje koje bi valjalo usvojiti.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Program započinje 4. i 5.12. u Kinu Tuškanac filmskim programom po odabiru Alexandera Garcia-Düttmanna. Četvrtog prosinca prvo se prikazuje <a href="http://www.imdb.com/title/tt3497384/?ref_=nm_flmg_dr_1" target="_blank"><strong><em>Nebo kentaura</em></strong></a>, novi film klasika argentinskog filma <strong>Huga Santiaga</strong>. Potom će redatelj i Garcia-Düttmann razgovarati o filmu i o Santiagovom opusu, koji je važan za novije generacije argentinskih filmaša, ali i filozofe kao što je <strong>Gilles Deleuze</strong>. U subotu petog prosinca prikazat će se film <strong>Luchina Viscontija <a href="http://www.imdb.com/title/tt0059856/?ref_=nm_flmg_dr_9" target="_blank"><em>Drage zvijezde Velikog medvjeda</em></a></strong> iz 1965. godine, a u koji će Garcia-Düttmann dati uvod.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Od 7. do 10. prosinca u MaMi se održavaju dva dvodnevna seminara, s početkom u 16h.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Prvo će 7. i 8. prosinca francuski filozof Peter Szendy održati seminar na temu <strong><em>Estetički supermarket</em></strong> u kojem će predstaviti svoj rad o odnosu slike, filma i novca.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Zatim će u drugom seminaru 9. i 10. prosinca Dubravka Ugrešić izložiti svoja promišljanja o tome što je za nju kao književnicu nužno znanje. Njen seminar dijelom će se osloniti i na esej <strong><em>Karaoke kultura</em></strong> koji zajednički objavljuju Booksa i MaMa, a o kojem će biti riječi u Booksi u petak 11.12. u 12h u razgovoru s autoricom.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Važna napomena</strong>: zbog ograničenog mjesta na seminarima Szendyja i Ugrešić potrebna je najava sudjelovanja na elektronsku adresu mi2@mi2.hr (rok: 3.12.)</div> <div> &nbsp;</div> <div> Program će zaokružiti Slobodan Šijan, s kojim o njegovoj novoj knjizi <strong><em>Filmus - priče o filmu </em></strong>razgovaramo u MaMi u ponedjeljak 14. prosinca, da bi naposljetku na Kratkom utorku u Kinu Tuškanac (15.12.) bili prikazani Šijanovi eksperimentalni filmovi.</div> Tue, 24 Nov 2015 02:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/skola-neophodnog-znanja http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/skola-neophodnog-znanja Me Shqipërinë në xhep <p> Daša Drndić piše o Albaniji, zemlji dostojanstvenih i ponosnih ljudi u kojoj su jedino orlovi bili slobodni, a nekad čak ni oni.</p> <div> Giovanni iz Bologne rekao je, <em>Obavezno ponesi kavu, tko zna što te tamo čeka.</em></div> <div> &nbsp;</div> <div> Lidiji sam predložila, <em>Dođi u posjet</em>, odgovorila je, <em>Otići ću radije u Španjolsku.</em> (Došla je Lile iz Skopja, ali Lile je pjesnikinja, a Lidija je kompulzivni potrošač.)&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Onda sam se sjetila onog <strong>Franzena </strong>(za kojeg moj australski prijatelj – kritičar, kaže, <em>Od njega i njegovih knjiga dođe mi da povraćam</em>), onog Franzena koji fanatično promatra ptice na Balkanu pa ih, pogotovo albanske, fotografira i za mastan honorar šalje u <em>National Geographic</em>, i tako, iznervirana, sletjela u Tiranu.</div> <div> &nbsp;</div> <div> U Parizu, prije dvije godine, u sobi do moje boravio je albanski slikar <strong>Edi Hila</strong>, on mi je, za razliku od većine Francuza koje sam tada susretala, ispao nekako blizak, svašta sam ga htjela pitati, o bunkerima <strong>Envera Hoxhe</strong>, o konjaku <em><strong>Skënderbeu </strong></em>koji preko tri desetljeća nisam okusila, a za koji sada čujem da više nije ono što je bio, o očišćenim dagnjama u staklenkama koje je Jugoslavija uvozila iz njegove zemlje, jeftine a savršene za <em>risotto</em>, o proganjanim piscima i slikarima koji su godinama, sve do 1991., zvjerski mučeni (a neki i strijeljani) u kazamatima-utvrdama rasutim po planinskim zabitima do kojih ne vode ni kozje staze, kamoli putovi, i koji su na ostacima toalet i cigaret papira pisali svoje knjige, svoje pjesme, zapisivali ili crtali svoje zaleđene snove; htjela sam ga pitati o <strong>Kadareu</strong>, je l' doista bio Enverov doušnik, svašta sam Edija Hilu željela pitati o zemlji koja je samu sebe zazidala, o četrdesetogodišnjem šaputanju, o strahu od kojeg ljudski glas puca, a grlo se razjapi u nijemu crnu rupu, sve sam to i još mnogo toga albanskog slikara Edija Hilu željela pitati, jer dugo već tu zemlju hoću posjetiti, tu zemlju dostojanstvenih i ponosnih ljudi (<em>besa</em>) u kojoj jedino orlovi su bili slobodni, a povremeno čak ni oni.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Ali s albanskim slikarom Edijem Hilom teško sam komunicirala iako smo oboje govorili francuski, jer albanski slikar Edi Hila stalno je slikao, a dodatno je bio izbezumljen zbog miševa, jer nije se mogao otarasiti miševa u svojoj sobi koji su mu se uvlačili u sve, u odjeću, u hranu, čak i u prazne najlon vrećice i u njima cijelu noć šuškali, pa smo tako uglavnom, u prolazu, razgovarali o miševima. Otišla sam na otvaranje njegove izložbe, ali tamo je Edi Hila bio okružen posjetiocima i medijima, znači, nije baš bila situacija za razgovor <em>tête-à-tête</em>. Onda sam se ja vratila u jednu, a Edi Hila u drugu zemlju.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Dvije godine poslije, evo me u Albaniji i u Tirani otključavam priču Edija Hile. Inače, u Tirani se uopće više ne uzrujavam. Ništa mi ne smeta, nitko mi ne presijeca korak, ljudi koračaju normalno, desnom stranom, prodorni glasovi ne čekićaju mozak, nebo je čisto, čak nema (mnogo) Amerikanaca. Jedino se plašim da me neko vozilo ne opauči, jer ovdje teku rijeke automobila i nitko ne jebe semafore, ni pješaci ni vozači, a nogostupi su nenormalno visoki, skoro do pola metra. Izvana, život izgleda, onako, kao u centru Berlina, jer i u Berlinu postoje dugački i široki bulevari koji se pružaju u nepregled i silni blještavi izlozi sa skupom markiranom robom. Kafići u Tirani su puni, mladi su moderno odjeveni, nasmijani i kljucaju po svojim <em>i-phoneima</em>. Ima <em>shopping mallova</em>, samoposluga sa svim mogućim inozemnim prehrambenim artiklima, ima mnogo velikih, luksuznih, i malih, privatnih hotela, ima parkova, ima i rijeka Lana. I, gdje god da ga pijem, <em>macchiato </em>je prve klase, bolji nego u Italiji. Ima i ptica, u kavezima i na nebu (na njih i na Franzena ću se vratiti u jednom od narednih priloga), uz to, svakog me jutra budi kukurikanje pijetla. <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></div> <div> <br /> <img alt="" src="http://i1289.photobucket.com/albums/b513/SuddenSid/7d2c7edf-d77a-4e47-a1cf-72e349ecec43_zpshgqlspwp.jpg~original" style="width: 500px; height: 667px;" /><br /> &nbsp;</div> <div> Dakle, iako strašna, priča Edija Hile ispade čak ne tako jezovita u usporedbi s deset, dvadeset ili trideset godina monstruoznih mučenja kroz koja prolaze pisci kao što su <strong>Fatos Lubonja </strong>(1951.), pjesnik <strong>Visar Zhiti </strong>(1952.), ili arhitekt i slikar <strong>Max Velo </strong>(1935.) i slikar <strong>Edison Gjergjo </strong>(1939.-1989.) koji je umro u zatvoru za političke osuđenike, onom od tri najužasnija u Albaniji, u zatvoru Spaç. Sad, kad u Tirani sjedim po ušminkanim kafićima zapadnoevropskog štiha, popijem po koji Skënderbeu i slušam Fatosa Lubonju, Visara Zhitija, te prelistavam moćne i mučne grafičke mape koje mi pokazuje nasmijani osamdesetogodišnji Max Velo.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> U Tirani, s Edijem Hilom (1944.) gledam kataloge s njegovim starim i novim slikama od kojih mnoge vise po muzejima i galerijama širom svijeta, i onako (kao) usput, slušam o onom za njega kobnog od vlasti 1971. naručenog ulja na platnu (velikog formata – eno ga u Nacionalnoj umjetničkoj galeriji). Na tom ulju razdragani omladinci s crvenim maramama oko vrata, lopataju rupe i sade, za KP Albanije neprihvatljivo impresionistički procvale mladice. Na toj slici djevojke i momci gibaju se u furioznom ritmu, čak bezglavo, bez reda i stege, i dube svoju budućnost. Iako početkom 1970-ih Partija malo popušta uzde, tek toliko da kod naroda stvori iluziju o dolasku boljih dana – muškarci počinju nositi sunčane naočale i trapez-hlače, te puštati brade, a u domove se bojažljivo uvlače akordi rock glazbe i domaćinstva okreću televizijske antene prema Italiji i Jugoslaviji – nakon IV. (takozvanog 'Crnog') plenuma Centralnog komiteta svoje Radničke (komunističke) partije (1973.), Enver se Hoxha predomišlja i zemlju nanovo zazidava, puni je novim logorima, novim zatvorima, novim bunkerima u koje liferuje demokratski orijentiranu umjetničku i intelektualnu elitu, obmotava Albaniju ovoga puta još debljim lancima i Shqipëria samu sebe proždire, tone u strašnu, bolnu nevidljivost.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Zbog te slike (<em>Sadnja drveća</em>) s pretjerano razdraganom (neposlušnom) mladosti okupanom zlatnim lahorom koji bi mogao podići je prema nebesima (a na njima neke 'čudne', sumnjive forme vijore), daleko od jama što ih sama 'dobrovoljno' kopa, Edi Hila 1974., odmah po povratku u Tiranu s tromjesečnog boravka u Firenci, gdje ga Albanska državna televizija in statu nascendi šalje u RAI 'na praksu', biva uhićen i osuđen na šest godina prisilnog rada na nekoj tamo zabitoj farmi kokošaka na kojoj danonoćno tegli vreće sa zrnjevljem. Nakon što je pušten 'na slobodu', Edi Hila, sve dok traje režim Envera Hoxhe, sve do 1991., ne može izlagati (a dotadašnje su mu slike 'bunkerirane'). U dvostrukoj izolaciji, onoj ličnoj i onoj u koju ga zakucava stvarnost, dva desetljeća Edi Hila pravi svoje katkada jezovite, katkada snovite svjetove. Moj prijatelj, pjesnik <strong>Arian Leka</strong>, za Edija Hilu reče, <em>Tokom noći sanjao je sunce, a to je bio zločin.&nbsp;</em></div> <div> &nbsp;</div> <div> <em>Poslije 1974., nakon povratka iz Firence</em>, priča Edi Hila, <em>dugo sam se pitao što je moj život, kakav je to moj život bez slobode, bez umjetničke slobode. Firenca je za mene bila prvi dodir s pravom umjetnošću; prvi sam put imao priliku vidjeti originalna djela velikih majstora, velike umjetnosti. Onda je sve to potonulo, svijet sam ponovno promatrao s razdaljine, kao sjećanje koje se pretvaralo u razvaline stvarnosti. Mislio sam da u živu, osvijetljenu stvarnost više nikada neću zakoračiti. Pod tim sam uvjetima morao postojati i opstati.&nbsp;</em></div> <div> &nbsp;</div> <div> Edi Hila danas predaje slikarstvo na Umjetničkoj akademiji u Tirani. Onih pariških miševa ne želi se sjećati.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Mirupavshim.</div> Tue, 24 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/piscev-dnevnik/me-shqiprin-n-xhep http://www.booksa.hr/kolumne/piscev-dnevnik/me-shqiprin-n-xhep Rasknjižje 23. - 29.11.2015. <p> Ovaj tjedan smo pronašli toliko noviteta koje vam želimo predstaviti da smo odlučili malo produžiti standardni format ‘Rasknjižja’.</p> <p> <strong>Noviteti:</strong><br /> <br /> Proza:<br /> 1. <em><a href="http://booksa.hr/knjige/proza/i-na-pocetku-i-na-kraju-bijase-kava" target="_blank">I na početku i na kraju bijaše kava</a></em>, Julijana Matanović (Mozaik knjiga)<br /> Bez priče se možda i može živjeti, kao što se može živjeti i bez kave, ali i priča i kava priskrbljuju životu ono nešto više. Spojiti čin ispijanja kave, pozivanja na kavu, s pričama o istinskim životima, i ugraditi u sve to i tjeskobu vezanu uz vrijeme u kojem poziv na kavu najčešće predstavlja prazan govor i skrivenu namjeru, može samo Julijana Matanović.</p> <p> 2. <em><a href="http://booksa.hr/knjige/proza/tragovi-na-dusi" target="_blank">Tragovi na duši</a>,</em> Philip Roth (Algoritam)<br /> Priča započinje 1998. godine u jeku jedne od najvećih seksualnih afera zbog koje je predsjednik države primoran odstupiti s dužnosti, a s druge strane, u gradiću u Novoj Engleskoj slično se događa cijenjenom sveučilišnom profesoru Colemanu Silku nakon što ga otpuže za rasizam. Ili ih je progutala kmica? Po mnogima je ovo Rothov najbolji roman u kojem su njegov književni talent, pripovjedačka zrelost i kreativna vještina dosegnuli umjetnički zenit.<br /> <br /> 3. <a href="http://booksa.hr/knjige/proza/sto-ce-biti-s-nama" target="_blank"><em>Što će biti s nama</em></a>, Borivoj Radaković (V.B.Z.)<br /> <em>Jedni će reći da je rima zastarjela, drugi da je roman u stihovima mrtav. A kako je onda moguće da je ovaj stilistički britko napisan roman, koji k tome teče, zapliće se i raspliće bitno ispred (našeg) vremena, tako suptilno i spretno izvezen tom vezanom formom, dokazujući svakim retkom da nam je jezik i za tako smione književne eksperimente krajnje upotrebiv, zgodimice nenadjebiv?</em><br /> (Boris Perić)<br /> <br /> 4.<em> <a href="http://booksa.hr/knjige/proza/snebivas-me" target="_blank">Snebivaš me</a></em>, Mani Gotovac (Profil)<br /> Nakon prvih dviju autobiografsko-memoarskih uspješnica, Mani Gotovac prvi put objavljuje fikcijsku prozu – roman. Pri tome se služi narativnim tehnikama različitih žanrova: stvarnosnom prozom, dramskim dijalozima, lirskim pasažima, bajkom, elementima trilera... Sve se to umrežuje i spaja autoričinim prepoznatljivim rukopisom koji je emotivan, jezgrovit i strastven.<br /> <br /> 5. <a href="http://booksa.hr/knjige/proza/bratoubojice" target="_blank"><em>Bratoubojice</em></a>, Nikos Kazantzakis (Sandorf)<br /> Ovaj snažan, potresan Kazantzakisov roman vodi nas u samo krvareće srce bratoubilačkog sukoba tijekom građanskog rata u Grčkoj, vođenog između 1944. i 1949. godine. Protagonist, otac Giannaros, pravoslavni svećenik, u punom smislu riječi Božji čovjek, zaljubljen u grčku domovinu i grčki narod, u ljude i život, našao se na brisanom prostoru između mržnjom zaslijepljenih sunarodnjaka. U smrtnom klinču našle su se Vladine snage – koje predstavljaju tradiciju, zakon, red, Crkvu – i komunistička gerila koja zastupa obespravljene, sirotinju, potlačene, i nudi obećanje o boljem i pravednijem društvu.<br /> <br /> 6. <a href="http://booksa.hr/knjige/proza/sloboda-ili-smrt" target="_blank"><em>Sloboda ili smrt</em></a>, Nikos Kazantzakis (Sandorf)<br /> Boje, mirisi, zvuci i okusi Krete preplavljuju osjetila čitatelja dok čita ovaj epski snažan roman o borbi Krećana za slobodu od otomanske vlasti, borbi koja prerasta u alegoriju univerzalne borbe čovjeka za slobodu, gdje god i kad god se ona vodila. Protagonisti su ljudi snažnih emocija, beskompromisni i spremni u svakom času umrijeti za vlastite ideale.<br /> <br /> 7. <a href="http://booksa.hr/knjige/proza/ugljik-na-suncu" target="_blank"><em>Ugljik na suncu</em></a>, Ivan Vidak (Sandorf)<br /> Ovo je zbirka priča koja čitatelja uvlači u svijet koji nije nimalo magičan, ali je unatoč tome vrlo atmosferičan: to je svijet običnih ljudskih sudbina razrađen do najsitnijih pojedinosti. Koji motivi stoje iza počesto potpuno iracionalnih odluka pripitih stanovnika zabačenog panonskog sela, u ravnici čiju monotoniju prekidaju samo rijetke ustave irigacijskih kanala, u krajoliku čiju tišinu i sklad tu i tamo može narušiti još samo eksplozija bombe ilegalnog ribolovca, dok je sve ostalo utonulo u tmasti san o boljem životu...?<br /> <br /> 8. <a href="http://booksa.hr/knjige/proza/zetva-1447866929" target="_blank"><em>Žetva,</em></a> Jim Crace (Ocean more)<br /> Dok se u kasno ljeto povijaju posljednji snopovi žita, troje tuđinaca — dva muškarca i neobično privlačna žena — pristižu na javnu zemlju kraj udaljena sela i slijedeći običaje, pale vatru kako bi ostvarili pravo na ostanak. Niz događaja pokazat će kako se među stanovnike sela vrlo brzo može uvući nepovjerenje: prijeteći stup dima, optužbe za čaranje i okrutno kažnjavanje nevinih razotkrit će tamnu stranu Walterovih susjeda.<br /> <br /> 9. <a href="http://booksa.hr/knjige/proza/mitohondrijska-eva-1447704106" target="_blank"><em>Mitohondrijska Eva</em></a>, Mihaela Gašpar (Disput)<br /> Glavni lik romana Julijana je majka, supruga, kćerka, snaha, zaposlenica Hrvatskih željeznica, šalterska radnica, u konačnici i ljubavnica, ali svakako žena koja ima svoju funkciju, koja svoju funkciju ne smije zaboraviti. Julijana mora kuhati, prati rublje, glačati ga, sparivati čarape, ustajati u zoru, prodavati putničke karte, prešućivati vlastite potrebe, šutjeti u za to predviđenim trenucima koji traju unedogled, čupati špranje iz radne odjeće svojega supruga zaposlenog u ljevaonici, podrazumijevati da je taj suprug voli (društvo muškarcima nameće da nije poželjno pokazivati osjećaje), poslije podrazumijevati i da je ljubavnik voli, depresiju skrivati kao zmija noge, kao da nije mlinski kamen koji je vuče sve dublje u nešto što bismo mogli nazvati očajem puno dubljim od trajnog nezadovoljstva...<br /> <br /> 10. <a href="http://booksa.hr/knjige/proza/tko-je-martha" target="_blank"><em>Tko je Martha?</em></a>, Marjana Gaponenko (Disput)<br /> Luka Levadski, slavni ukrajinski ornitolog, profesor emeritus zoologije, rođen je na dan kada je umrla Martha, posljednja predstavnica vrste golub selac. Iako roman govori o posljednjim danima smrtno bolesnog starca – koje provodi promatrajući goste u hotelskom restoranu, prisluškujući njihove razgovore i naručujući ekskluzivna jela – u njemu se zapravo slavi život, radost slučajnog susreta s ljudima koji, barem nakratko, postanu novi prijatelji, slavi se sposobnost nijekanja bolesti i duhovito ismijavaju staračke slabosti.<br /> <br /> 11. <a href="http://booksa.hr/knjige/proza/podneblja" target="_blank"><em>Podneblja</em></a>, André Maurois (Disput)<br /> Autobiografska priča o dvostrukom bračnom krahu, o ljubavi i (ne)razumijevanju, o traganju za najdubljom jezgrom ljudskog bića. S jedne strane žudnja za mirom, za udobnošću i savršenstvom života, nadasve za idealnom ljubavi koja bi sve to mogla uravnotežiti, a s druge neprestana borba, napetost, nutarnje dvojbe, okrutnost zbilje koja ruši snove.<br /> <br /> Poezija:<br /> 1. <a href="http://booksa.hr/knjige/poezija/autopilot" target="_blank"><em>Autopilot</em></a>, Darko Šeparović (Algoritam)<br /> Šeparovićeva pjesnička pojava usporediva je s pojavama Marka Pogačara ili Ivice Prtenjače, a na njemu je da ova – pedagoški loša, jer su visoko postavljena – očekivanja opravda novim knjigama. Premda, nema razloga za strepnju, jer širina poetskog zahvata Darka Šeparovića je iznimna, obilježen manevarski prostor širok, a opet već poetički definiran.<br /> <br /> Publicistika:<br /> 1. <a href="http://booksa.hr/knjige/publicistika/sesto-izumiranje"><em>Šesto izumiranje</em></a>, Elizabeth Kolber (Znanje)<br /> Znanstvenici diljem svijeta u ovom trenutku prate i istražuju šesto izumiranje kojega smo svjedoci, a možda će biti najveće od trenutka kad je prije 65 milijuna godina udar asteroida s lica planeta izbrisao dinosaure te brojne druge životinjske i biljne vrste. Ali uzrok šestog izumiranja smo mi sami. U uzbudljivom, zabavnom i iznimno zanimljivom štivu, Elizabeth Kolbert, novinarka New Yorkera, piše zašto su i kako ljudi promijenili život na planetu kao što to dosad nije uspjela nijedna druga vrsta.<br /> <br /> 2.<a href="http://booksa.hr/knjige/publicistika/proces-mirne-reintegracije-hrvatskog-podunavlja"><em> Proces mirne reintegracije hrvatskog podunavlja</em></a>, Ana Holjevac Turković (Despot Infinitus)<br /> Hrvatske vlasti i vodstvo Srba potpisali su Temeljni sporazum o istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu (Erdutski sporazum) 12. studenoga 1995. u Erdutu i Zagrebu. Sporazum je omogućio uspostavu stabilnosti na području koje je bilo uništeno ratnim razaranjima te opterećeno ljudskim stradanjima i migracijama. Njime je omogućena reintegracija područja i stanovništva, uspostava mira i povratak hrvatske vlasti na hrvatskom državnom teritoriju bez novih vojnih operacija, i ono što je najvažnije, bez novih žrtava.<br /> <br /> 3. <a href="http://booksa.hr/knjige/publicistika/ovo-mijenja-sve-kapitalizam-protiv-klime" target="_blank"><em>Ovo mijenja sve: Kapitalizam protiv klime</em></a>, Naomi Klein (V.B.Z.)<br /> Autorica razotkriva mitove koji su često povezani s raspravama o klimatskim promjenama, iznoseći pritom 'neugodnu istinu' da globalno zagrijavanje nema toliko veze s emisijama ugljičnog dioksida koliko s ideologijom slobodnog tržišta, odnosno kapitalizmom. Klimatske promjene, kojima zadnjih godina u sve većoj mjeri svjedočimo, poziv su na buđenje cijele civilizacije, snažna poruka o potrebi za brzim djelovanjem i reformama izrečena jezikom požara, poplava, oluja i suša. Ipak, u trenutačnoj egzistencijalnoj krizi Klein vidi nešto pozitivno: mogućnost za odbacivanje propalih ekonomskih sustava, preobrazbu globalne ekonomije i preuređenje naših političkih sustava.<br /> <br /> 4. <a href="http://booksa.hr/knjige/publicistika/afera-zivago-kremlj-cia-i-bitka-za-jednu-zabranjenu-knjigu" target="_blank"><em>Afera Živago : Kremlj, CIA i bitka za jednu zabranjenu knjigu,</em></a> Peter Finn i Petra Couvée (Profil)<br /> U svibnju 1956. jedan talijanski pionir u izdavaštvu otputovao je vlakom u posjet dalekoj ruskoj provinciji s namjerom da posjeti jednog od najpopularnijih ruskih pjesnika, Borisa Pasternaka. Iza sebe je ostavio izvorni rukopis željno iščekivanog prvog Pasternakova romana koji mu je pisac povjerio rekavši: <em>Ovo je Doktor Živago. Dao Bog da obiđe svijet. </em>Pasternak je i predobro znao da njegov roman nikad neće biti objavljen u SSSR-u, gdje su ga vlasti smatrale napadom na Revoluciju, zbog čega je odobrio njegovo objavljivanje u inozemstvu.<br /> <br /> 5. <a href="http://booksa.hr/knjige/publicistika/treblinka-put-u-tamu" target="_blank"><em>Treblinka: put u tamu</em></a>, Gitta Sereny (Sandorf)<br /> Knjiga nudi jedinstven uvid u um čovjeka zaduženog za upravljanje logorom smrti, jedinstven po tome što je autorica, nakon njegova uhićenja, s Franzom Stanglom razgovarala sedamdeset sati, nastojeći dokučiti i rekonstruirati kako je ni po čemu osobiti austrijski provincijski policijski službenik, uzorni građanin, vjeran suprug i brižni otac, karijeru završio kao zapovjednik Treblinke, jednog od nekoliko logora u Poljskoj osnovanih isključivo u svrhu što bržeg i učinkovitijeg istrebljenja ljudi.<br /> <br /> <strong>Događanja:</strong><br /> <br /> U <a href="http://booksa.hr/program/strip-tease-matka-vladanovica-sonja-gasperov-vucine-povrsina" target="_blank">utorak, 24.11. u 19:00 na Strip-teaseu Matka Vladanovića</a> gostuje Sonja Gašperov koja sa sobom donosi dvije priče iz hvaljenoga strip-serijala o Vučinama. Kuda idu Vučine, hoće li se ikad u njihovom svijetu pojaviti neka vesel(ij)a priča, kako se u hrvatskoj održava francuski ritam od jednog albuma godišnje, šta ima novoga na splitskoj strip-sceni – samo su neka od pitanja na koja ćemo potražiti odgovore u Booksi.<br /> <br /> U <a href="http://booksa.hr/program/skrabica-phaneron-1447692990" target="_blank">četvrtak, 26.11. u 20:30 na Škrabici</a> će zarokati elektro-akustični <a href="https://www.facebook.com/Phaneron-1387061794849731/timeline" target="_blank"><em>Phaneron</em></a> Nikole Lugovića (akustična gitara, bas, ex bend Kanis Mater) i Stefana Nožice (vokal, ex bend Penny Lane).</p> <p> <br /> U <a href="http://booksa.hr/program/dani-makedonske-kulture-u-zagrebu-knjizevno-druzenje" target="_blank">petak, 27.11. u 19:00</a> nam se pridružite na književnom druženju povodom Dana makedonske kulture u Zagrebu, a u <a href="http://booksa.hr/program/feministicki-kruzok-1448034269" target="_blank">subotu, 28.11. u 18:00</a> popričajte s nama na novom susretu Feminističkog kružoka, ovaj put razgovaramo o poveznicama feminizma i tijela.<br /> <br /> Sudjelovanje u svim Booksinim programima je besplatno i slobodno bez prethodne najave. Informacije o ostalim književnim događanjima u gradu i šire možete pronaći <a href="http://booksa.hr/program" target="_blank">ovdje</a>.<br /> <br /> &nbsp;</p> Mon, 23 Nov 2015 01:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/rasknjizje-23-29112015 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/rasknjizje-23-29112015 Dodijeljena Njegoševa nagrada <p> U užem krugu za regionalnu nagradu našli su se David Albahari, Dimitri Baševski i Miljenko Jergović...</p> <div> <strong>Miljenko Jergović </strong>primio je prestižnu regionalnu <em><strong>Njegoševu nagradu</strong></em> za roman <a href="http://www.booksa.hr/kolumne/kritike/ambicija-bez-autoironije" target="_blank"><strong><em>Rod</em></strong></a>.<br /> <br /> Jergović je dobio <em>Njegoševu nagradu </em>u konkurenciji 17 književnika iz Hrvatske, Bosne i Herecegovine, Makedonije, Bugarske, Srbije, Slovenije i Crne Gore, a u užem izboru bila su djela <strong>Davida Albaharija </strong>i <strong>Dimitra Baševskog</strong>.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Po ocjeni međunarodnog žirija, Jergović je jedan od najčitanijih i medijski najreprezentativnijih pisaca, "prisutan na ovim prostorima, bitan za naše kulture i duhovnosti, za ključna pitanja kulturnih i nacionalnih i jezičnih identiteta, za pojam rod, za pojam drugi i naš alter ego, za južnoslavenske dramatične sukobe sudbine i tragedije".<br /> <br /> ***<br /> <br /> info: Hina</div> Mon, 23 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/dodijeljena-njegoseva-nagrada http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/dodijeljena-njegoseva-nagrada Priče o waru i ratu <p> Zbirka priča 'Požuda' Josipa Novakovića dobro prikazuje problem balkanskih identiteta, ali vidno je namijenjena stranim čitateljima.</p> <div> Čak i kada se zbirke pripovedaka objavljuju po principu 'imam dovoljno priča za knjigu', odnosno kada nisu koncipirane unapred da bi imale neki zajednički imenitelj, čitaoci u njima traže ono što će ih međusobno povezati, ono što bi ih logikom koja se uspostavlja tek nakon čitanja, a mimo ličnosti pisca i njegove autorske motivacije, povezalo. Jer nama je potreban veliki narativ, potrebno nam je da tražimo i nađemo smisao, inače čemu uopšte ulaganje vremena u umetnost.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Paradoksalna je ova potreba, posebno što je većina nas svesna da su upravo takve priče završene, heroji su davno nestala bića, logika naracije koja ima svoje uzročno posledične veze gotovo da ne postoji u onome što nazivamo stvarnim svetom oko sebe, a svaka apoteoza izostaje. Život, i svet zajedno sa njim, nemaju smisla, zato ga tražimo u literaturi.</div> <div> &nbsp;</div> <div> No, postoji dodatni problem sa prevedenom književnošću. Uvek postoji neka zamka, neki trag reza koji je jedan jezik načinio u drugom, odnosno smisao učitao u drugi i time ga poništio, skratio, osujetio. Ma koliko prevodilac/prevoditeljica bio/la dobar/ra, uvek već postoji ta nesretna okolnost da su stvari u originalu drugačije jer kodiranje se razlikuje od jezika do jezika, i što je još važnije, od kulture do kulture. Čak i kada se radi o govorniku jednog jezika koji počinje da piše u drugom, kao što je slučaj sa Josipom Novakovićem, piscem rođenim u Daruvaru 1956. godine, ali već gotovo četrdeset godina nastanjenom u Severnoj Americi. Ove godine je u <strong>Profilu </strong>objavljena zbirka pripovedaka <strong><em>Požuda</em></strong>, čiji je podnaslov <em>priče o ljubavi, ratu i nadi</em>, dok je originalni naziv ove zbirke <strong><em>Infidelities: Stories of War and Lust</em></strong>.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Nije potrebno predobro znati engleski da bi se uočila ogromna razlika između dva naslova, ali se postavlja pitanje da li je naslov za hrvatsko i potencijalno postjugoslovensko tržište načinjen u dogovoru sa autorom, ili su ga smislili prevodilac i urednik. Jer postoji ogromna razlika u značenju između njih. U engleskom nema reči o nadi, a glavni naslov bi trebalo prevesti kao <em>Neverstva</em>. Zbog čega je došlo do ovako značajnog pomerenja u značenju? Odgovor je najverovatnije u marketingu, odnosno u pokušaju da se knjiga proda u određenoj kulturi. Naime, očigledno je da autor hrvatskog naslova misli da je lakše prodati knjigu koja na koricama sadrži reč 'nada', dok je na anglo-saksonskom govornom području važnije ići ka spektaklu, ka ratu i požudi, koji su samo metonimije za krv i seks, a znamo svi da ništa ne prodaje tako dobro kao ove dve stvari.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Ovo nadalje svedoči i o tome da je, makar u jednom slučaju, posredi prevara. Jer ne mogu iste priče govoriti o ljubavi, ratu i nadi, odnosno o ratu i požudi. Možda bismo rat i mogli nekako da izjednačimo unutar dva kodna sistema, iako ni nalik nije isto posmatrati ga iz američkog i hrvatskog iskustva, jer prvi rat na svom tlu nisu iskusili više od dvesta godine, dok je kroz domove potonjih on protutnjao prvo pre sto, onda pre sedamdeset, pa zatim pre dvadesetak godina.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Pored toga, u vreme kada je ljubav postala <em>passe</em>, a požuda stala na njeno mesto, značenja ove dve reči se unutar jednog relativno zatvorenog sistema kakva je književnost tek ovlaš dodiruju. O nadi opet ni reči, a čini mi se da je ona ključna. Naime, a sada konačno prelazim na sadržaj ovih priča, nada u njima ne postoji, ona je iz njih prognana kao prvi ljudi iz raja. Ima tu mnogo čega drugog, zgoda i nezgoda, obrta i velekovrtljaja, ali nade ni od korova. Rekao bih, iako nisam čitao originalan tekst, da hrvatsko izdanje ima većih problema sa naslovom nego englesko, ono obmanjuje svoje potencijalne kupce, prodajući im nešto što u knjizi ne postoji, jedino je pitanje ima li ono pravo to da čini i koliko je to u skladu sa porukom koju nudi Novakovićeva knjiga.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Da se sad vratim na pitanje zajedničkog imenitelja zbirke, odnosno da pokušam da iscrtam koordinatni sistem u kojem će se čitalac lako snaći i pomoću kojeg će moći da smesti ovu knjigu u neku od postojećih fijoka u svojoj glavi te tako odluči da li će je čitati ili ne. Sa zanatske strane gledano, priče vrede i knjiga je sasvim dobra. Možda to nije vrsta pripovedaka koje me obaraju s nogu, ali mora se reći da <strong>Novaković </strong>poseduje potrebnu veštinu i da ume da se igra sa našim očekivanjima, da ih izneverava i ispunjava kada mislimo da ih je izneverio. Njegovi likovi su psihološki zanimljivi i promene koje se događaju su izvesno jasno motivisane. Međutim, ima jedna stvar koja mi smeta, a to je udaljenost od teme, tačno onolika koliko je potrebno da bi se složene stvari poput rata u bivšoj Jugoslaviji predstavile zapadnom čitaocu.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> U tom smislu, čini se da je Novaković neko ko svoje junake i njihove doživljaje posmatra iz dalekozora kao da je na safariju. Možda tako i treba da bude, ali ovakva slika predstavlja tipičan kolonijalni pogled na ono što se dešavalo u ratu u bivšoj Jugoslaviji. Niko ne može da porekne da je od nečega što je mogla biti skladna zemlja napravljen krš i lom, sedam malih u mržnju, kriminal i korupciju zavijenih država čiji pojedinačni dugovi iznose više nego što je ona 'zla' Jugoslavija imala kao celina. Ipak, za sve nas koji poznajemo okolnosti u njihovoj složenosti, ovaj privid koji Novaković slika neprekidnim i neočekivanim obrtima nije dovoljno ubedljiv, do te mere čak da se čini neverovatnim, dakle suprotnim od onoga što je <strong>Aristotel </strong>preporučivao u <strong><em>Poetici</em></strong>.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Istina je da je svim pričama zajednički imenitelj rat. One se dešavaju u osvit Prvog svetskog rata ('<em>Poštanska marka</em>') ili su povezane sa ratom u bivšoj Jugoslaviji ili se pak odigravaju nakon jedanaestog septembra ('<em>59. Paralela</em>'), datuma koji označava ovaj poslednji rat koji još traje. Dve koje se na neki način izdvajaju iz ovog glavnog toka su priče '<em>Ponoćni gosti</em>' i '<em>Poprsje Čajkovskog</em>'. Obe se bave nekom vrstom požude, ljubavnog snoviđenja zbog kojeg pripovedač upada u nevolje.&nbsp;<br /> &nbsp;</div> <div> Međutim, čini se da postoji još jedna poveznica kojom bismo mogli sve priče da dovedemo u vezu. U pitanju je identitet. Ovaj pojam Novakoviću služi najpre kao poprište borbe, te je stoga on dinamičniji i precizniji za opisivanje onoga što se junacima priča događa. Naime, u svim pričama u knjizi radi se o osobama sa problematičnim identitetom. Drugim rečima, zbog načina na koji oni sami sebe vide, ali i kako ih drugi posmatraju, dolazi do nesporazuma sa svetom te samim tim i sukoba koji se razrešuju na najrazličitije moguće načine, nekada u nekoj vrsti <em>happy enda</em>, nekada tragikomično, a nekada i prilično loše po protagoniste. Ono što je bitno i dobro u <em>Požudi </em>jeste da se ovde identitet shvata neuporedivo drugačije nego u našim tradicionalnim društvima u kojima je on fiksiran i nepromenljiv. Novaković kao da pokazuje ono što nam je teorijski odavno poznato – da je identitet konstrukt koji zavisi od trenutka u kojem se nalaze junaci njegovih priča te da čak i onaj koji je fiksiran, poput nacionalnog, ovde na Balkanu, u mnogome zavisi od trenutka u kojem se za njega mašamo.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> U pričama '<em>Susjedi</em>', '<em>Most ispod Dunava</em>' ili '<em>Ledena kiša</em>' jedan isti identitet može da bude srećna, odnosno nesrećna okolnost, ali Novaković kao da kazuje da je svaki fiksiran u stvari problematičan jer njegovi junaci naposletku ne prolaze onako kako su želeli, štaviše, oni zbog svojih fiksiranih identiteta stradaju.</div> <div> &nbsp;</div> <div> To isto važi i za one priče koje se bave požudom, odnosno ljubavnim snoviđenjem. Naime, žudnja je u tim pričama agens koji konstruiše poželjan identitet, onaj koji će odgovoriti afirmativno ka njoj. Naravno da se stvari ne odvijaju tako lako, štaviše. Sudar sa stvarnošću otkriva da se radi o sasvim drugačijoj osobi, kompleksnijeg identiteta. Interesantno je kako ta stvar funkcioniše, gledano iz psihološkog ugla. Sklop požude je veoma redukcionistički i on, u principu, deluje tako da svodi osobu za kojom žudimo na našu meru, na meru naše uvek-već ispunjive i ispunjene želje. Zbog toga je tekstualna igra u trouglu pisac-pripovedač-čitalac uvek interesantna jer su iznenađenja moguća i često ona tvore obrte koji priče čine zanimljivim.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Rekoh već da mi se čini da će neke priče kod čitalaca u post-Jugoslaviji delovati neuverljivo i uprošćeno. Ovdašnji, balkanski načini razmišljanja su istovremeno i simplifikujući i usložnjavajući kada je u pitanju identitet jer nam se obio o glavu. Velika većina onih koji su se s njim igrali okrvavila je ruke, na ovaj ili onaj način, neki veoma aktivno, a neki samo pasivno, međutim, kao u priči '<em>Rebra</em>' koja zatvara zbirku, spoznaja rata i razmera zločina nas je obeležila za čitav život. Ne priviđaju nam se svima utvare, ne pohode nas mrtvi muževi – ratni zločinci, ali svi u ormanu držimo ponekog porodičnog kostura i trudimo se da ne izađe na videlo.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Možda će nas Novakovićeva zbirka upravo zato i nažuljati jer kome je prijatno da se podseća onoga što je gurnuto u duboki mrak – na mesto gde sve stvari imaju istu boju, ali je zadatak književnosti da nijansira. Novakovićevo nijansiranje nema lokalnu upotrebu, ono je očigledno usmereno ka drugim tržištima.</div> Mon, 23 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/kritike/price-o-waru-i-ratu http://www.booksa.hr/kolumne/kritike/price-o-waru-i-ratu Booksa soundtrack - B strana <p> Dok se dio nas tresao u interliberskoj groznici, naši stručnjaci dovršavali su dubinsku analizu popularnih uglazbljenih stihova.</p> <p> Poslije interliberskog ludila zadaća nam je dovršiti <a href="http://booksa.hr/kolumne/pisma-pukovniku/booksa-soundtrack-a-strana" target="_blank">dubinsku analizu popularnog domaćeg stihovlja</a>. Booksa soundtrack – B strana:<br /> <br /> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/9hq2t0Ob4Bc" width="600"></iframe><br /> <br /> <em>Slušaj kako šumi jesen/ slušaj kako šumi/ ti si htjela biti sama/ ti si htjela biti sama/ sada slušaj kako šumi jesen/ slušaj kako šumi/ ti si htjela biti sama/ ti si htjela biti sama/ sada jesi</em><br /> <br /> <em>Jesen</em> <strong>Sare Renar</strong> u kombinatu je vrlo popularna. Rado ju slušamo u <em>officeu </em>i drugdje. Teška srca poslali smo je na stol ekspertima i poslije tri dana dobili nalaze. Evo što kažu naši forenzičari: Iako dr. <strong>Dunju Draguljče</strong> poznajemo tek površno, odgovorno tvrdimo kako ovdje navedeni stihovi govore o njezinu ljubavnom životu bolje nego bi i ona sama mogla! Svojeglava Draguljče bezbrižno se upušta u veze s dečkima i onda milostivica preveć izvolijeva. Zapitajte se malo, doktorice. Koliko još prinčeva na bijelom konju kanite poslati u provaliju!? Ta nema ih na milijune – stoga oprez.<br /> <br /> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/jdZtcbnl7i0" width="600"></iframe><br /> <br /> <em>Samo ponekad zimi/ dok vjetrovi oplakuju dane/ sjetim se tebe/ tebe moja bivša draga/ i neke nježnosti davne/ nešto mi šapne u srcu i znam/ da sam na svijetu sam</em><br /> <br /> Pažljivom rekonstrukcijom jedne od čuvenih tužbalica skupine <strong>Bijelo dugme </strong>došli smo do cijelog niza zaključaka. Prvo i prvo, pjesma se zove <em>Blues za moju bivšu dragu</em>. Prije mnogo godina bio je s tom djevojkom i sad joj piše pjesmu. Čini se da je još uvijek voli i da u tom grmu leži zec. Daljnje analize, međutim, ne potvrđuju takvo što. Sreo je, kako sam priznaje, masu ljudi, a ni s jednim od njih ne uspijeva razviti prijateljske odnose. Također, ljubljahu ga mnoge žene i nijednu od njih nije volio! Uz sve to odmah na početku hrusti se da se nikad više neće vratiti u svoj rodni grad, jer da kaj će tamo - nit ga tko ondje čeka, nit se on koga sjeća. Pa ti, majkoviću, voliš samo sebe, eto što je. Sebeljublje je posrijedi, gospodin Narcis je raskrinkan! Pokušao nas je zavarati gore navedenim stihom, ali kad isti stavimo u kontekst, razvidno je kako ni tu nesretnicu volio nije. I sad je ostario i usamljen je. Evo, sve nam suze niz leđa cure od pregoleme sućuti.<br /> <br /> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/J7YNbvJ4U54" width="600"></iframe><br /> <br /> <em>Al ko će sada našeg vranca šorom jahati/ ko li će ga sad na kirvaj cvijećem kititi/ ako ga na sajmu otac prisretne/ star je pa se bojim da mu srce ne pukne</em><br /> <br /> I ledena srca Booksinih profesionalaca otapaju se pod orkanskim udarima tuge što natapa svaki stih pjesme <em>Vranac</em>. O čemu se ovdje… šmrc, šmrc… k jarcu i ambrozija… o čemu se ovdje radi? Mlađi brat pripovijeda nam o odlasku starijeg buraza u Zagreb. Ondje će studirati komparativnu ili tako nekaj. Poštena slavonska obitelj nema novaca na hitanje, ali što da se radi. Uobraženi stariji sin bistro je dijete, želi izučiti škole, a ne ostati doma i pomagati na gruntu. Otac prodaje voljenog konja, tu dobru, plemenitu i vrijednu životinju, a novac će uložiti u mlatimudanovo obrazovanje.<br /> <br /> Ispričavamo se na ružnim riječima, ali dobro mi znamo kako će ta priča završiti. Umjesto da se prihvati knjige, ako ni zbog čega drugog – a ono barem iz rešpekta prema roditeljima, gospon študent hajcat će naokolo po koncertima <strong>Whitesnakea</strong>, ispijat će kavice s mlijekom u Booksi, pričati kak novi <strong>Franzenov</strong> roman ne vrijedi ni pol lule duhana i slično. Ak taj dobije diplomu – mi ćemo je, svečano obećavamo, pojest uz list salate. A što će mlađi brat? Ništa, njemu ostaje iznošeni džemper i žal za dobrim, starim konjem. Možda i najtužnija pjesma <em>ever</em>.<br /> <br /> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/T7xuCcrUay4" width="600"></iframe><br /> <br /> <em>Moja cura misli, da imam drugu curu/ u tome vidi razlog za moju novu sreću/ na poslu špekuliraju da dobio sam jackpot na lotu/ da dobio sam jackpot, zar bio bih na poslu?/ moj bistar pogled, bridak smisao za humor/ otklanjaju sumnju, da radi se o drogi/ imam dobar razlog da se super osjećam/ imam super razlog da se dobro osjećam</em><br /> <br /> <em>Ja se dobro osjećam</em> skupine <strong>A zar je to važno</strong> po svoj prilici najmisterioznija je nakupina stihovlja u novijoj povijesti Ovih Prostora. Zašto se On dobro osjeća? Pozvali smo još stručnjaka iz najrazličitijih područja, tisuću puta odslušali svaki stih, tisuću puta pregledali popratni video i nikaj! Sve je čisto, ova pjesma je savršen zločin. Nigdje ni D od dokaza. Po vlastitom priznanju nije našao ljubavnicu, niti je dobio jackpot – pa ne bi sigurno bio na poslu da dobio je jackpot, a ni drogama se nije odao. Zašto se super osjeća? Na rubu očaja nudimo barem nešto – možda je upravo <a href="http://booksa.hr/kolumne/pisma-pukovniku/cesljugarski-ratovi" target="_blank">pročitao <em><strong>Češljugara</strong></em></a>!?<br /> <br /> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/BA59tfd2iY8" width="600"></iframe><br /> <br /> <em>Sad smo skupa, evo, baš dolazi ona/ Sonja ovo je Saša, Saša ovo je Sonja/ a tija san ga pitat, Mara u čemu je kvaka/ al tad me pogleda ludin očima od stakla/ i nisan zna bil se smija ili bi plaka/ pored Mare nije bilo ničeg osim zraka/ tad san se nasmija i rukova s prazninom/ a on je reka: Skužaj, al žurimo u kino/ i otiša u nekom ludom snu/ i tad sam na moment i ja vidija nju</em><br /> <br /> <strong>Mara</strong> je bio običan mladić. Činio je što i većina omladine – balun, trava, ali nije se uništava – a onda je jednog lijepog dana nestao. Nisu ga viđali, pričalo se - odao se opijatima i eno ga, priča sam sa sobom. Ne treba biti veliki stručnjak, niti prorok, a da bi se vidjelo kamo sve to skupa vodi. Našao si je nevidljivu djevojku – tragično, pa čak i u kino s tom izmišljenom djevojkom ide. Sve kao da je prava. Ono što je zabrinjavajuće i duboko uznemirujuće, u jednom trenutku i Saša je vidija nju. Eto, dvostruka tragedija, a sve zbog proklete droge. Preporuka – učlanite se u knjižnicu, čitajte, dođite u Booksu na kavu. Droga nije rješenje, brale.<br /> <br /> F.B., 20. studenoga, Zagreb</p> Fri, 20 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/pisma-pukovniku/booksa-soundtrack-b-strana http://www.booksa.hr/kolumne/pisma-pukovniku/booksa-soundtrack-b-strana Tko je dobio Ulaznice? <p> Književni časopis Ulaznica proglasio je dobitnike regionalnog natječaja za najbolju neobjavljenu poeziju, prozu i esejistiku.</p> <div> Natječaj časopisa <strong><em>Ulaznica </em></strong>iz Zrenjanina jedan je od najjačih regionalnih natječaja, a i ove godine na adresu žirija stiglo je preko 2000 radova.&nbsp;Žiri (u sastavu <strong>Zvonko Karanović</strong>, <strong>Srđan Srdić</strong>&nbsp;i <strong>Vladimir Arsenić</strong>)<strong>&nbsp;</strong>je proglasio dobitnike u tri kategorije.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Poezija<br /> Prva nagrada: <strong>Marijana Debeljak</strong>, Beograd – <strong><em>Volšebni akrobata</em></strong></div> <div> Druga nagrada: <strong>Momčilo Bakrač</strong>, Vrbas – <strong><em>Raskol</em></strong></div> <div> Treća nagrada: <strong>Slobodan Kalinović</strong>, Vršac – &nbsp;<strong><em>Među sobom</em></strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Proza</div> <div> Prva nagrada: <strong>Natalija Miletić</strong>, Sisak – <strong><em>Ulica dosadnih žena</em></strong></div> <div> Druga nagrada: <strong>Jasna Dimitrijevič</strong>, Beograd – <strong><em>Fibonačijev niz</em></strong></div> <div> Treća nagrada: <strong>Mihajlo Arsenijević</strong>, Beograd – <strong><em>Akcenat</em></strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Esej</div> <div> Prva nagrada: <strong>Margit Đurin</strong>, Zrenjanin – <strong><em>Causa i telos</em></strong></div> <div> Druga nagrada: <strong>Matija Rupčić</strong>, Sisak – <strong><em>Ja, Salvador Domingo Felipe Jacinto Dali I Domenech</em></strong></div> <div> Treća nagrada: &nbsp;– <strong>Dubravka Janković</strong>, Kula – &nbsp;<strong><em>"Rasvetljenje” Radeta Drainca: silazak sa zvezda velikog pesnika</em></strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Žiri je obrazložio da "nagrađeni radovi predstavljaju prilično precizan uvid u stanje književnosti na kulturnom prostoru bhsc jezika, kao i dobar deo poetičkih tendencija uočljivih među autorkama i autorima na postjugoslovenskoj sceni. Raznovrsni po svojim temama, a napisani sa zavidnim književnim umećem i uverljivošću, ovi tekstovi su se iz mnoštva izdvojili ukupnim utiskom i zrelošću izraza."</div> <div> &nbsp;</div> <div> Nagrađeni radovi bit će objavljeni u novom broju časopisa koji će biti dostupan i na webu.</div> Fri, 20 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/tko-je-dobio-ulaznice http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/tko-je-dobio-ulaznice 'Ozbiljna kritika uvijek će imati publiku' <p> Razgovarali smo s&nbsp;Andreasom Breitensteinom, književnim kritičarem novina 'Neue Zürcher Zeitung', o današnjem statusu književnosti u medijima.</p> <p> <strong>Novine <em>Neue Zürcher Zeitung </em>počele su izlaziti prije Francuske revolucije. Tko su danas čitatelji vaših novina?</strong><br /> <br /> Švicarska je specifična po različitim jezicima, a <em>Neue Zürcher Zeitung </em>su list za populaciju koja govori njemačkim jezikom. Riječ je o novinama koje se obraćaju uglavnom srednjoj klasi, koja je u Švicarskoj još uvijek jaka, te poslovnim ljudima. Zbog toga, osim kulture koja izlazi svaki dan na osam stranica, ove novine imaju veoma jaku političku rubriku kao i poslovnu rubriku. Riječ je o pravim građanskim novinama, pomalo konzervativnim, što je i normalno s obzirom na upravo spomenutu tradiciju.<br /> <br /> <strong>Koliko političke i društvene promjene, posebno nakon pada Berlinskog zida, utječu na politiku novina? &nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Prije nego što sam došao, novine su izlazile čak triput dnevno. To je bio vrhunac buržoazije u Švicarskoj, a samim time i <em>Neue Zürcher Zeitunga </em>koje su bile ključan medijski segment tog društvenog sloja. Nakon pada Berlinskog zida sve se promijenilo. Doduše, bilo bi pomalo pretjerano reći da je došlo do potpunog urušavanja sustava, no nestanak blokovske podjele imao je ogroman utjecaj na razbijanje monolitnosti. Prije toga bili smo najvažniji medijski glas u zemlji, no nakon 1989. došlo je do svojevrsne diversifikacije, počelo se pojavljivati sve više medija. Naravno, nakon pojave Interneta taj proces je samo još više dobio na snazi.<br /> <br /> Također, ono što se dogodilo u tom periodu je i promjena društvene svijesti. Osjećaj pripadnosti kulturi danas nije ni približno tako jak kao što je bio prije, a današnje generacije ga ne osjećaju ni približno onako kako je to nekada bilo, kao što su, recimo, moji roditelji to osjećali. <em>Neue Zürcher Zeitung </em>je nekad naprosto bio dio građanskog života, baš kao što je to bio odlazak u teatar ili na koncert klasične glazbe. To je uključivalo, dakako, i književnost. Danas, a to jasno vidim i na primjeru vlastite djece, stvari su znatno drukčije pa su ti uzusi građanske kulture, inače tipični za Švicarsku, bez kojih je ona bila nezamisliva, sada gotovo u potpunosti nestali. Doduše, <em>Neue Zürcher Zeitung </em>i dalje izlazi, i i to u dosta visokoj nakladi od oko 130 tisuća primjeraka.<br /> <br /> <strong>Kažete da se promijenila uloga književnosti u kulturi, međutim vaše novine i dalje drže tradiciju. Ne samo da imate snažnu kulturnu rubriku, već imate i književne kritičare koji se bave različitim nacionalnim književnostima. Vi se tako bavite kritikom književnosti Srednje i Istočne Evrope. U Hrvatskoj su velike kulturne rubrike u novinama ili nestale ili su radikalno smanjene. Kako uspijevate održati integritet kulture u medijima? &nbsp;</strong><br /> <br /> Istina je da uspijevamo donekle održati integritet kulture, kao i tradiciju praćenja književnosti, ali se i tu stvari mijenjaju. Glavni problem jest veliki pritisak drugih medija, prije svega Interneta. Naime, došlo je do propasti sistema oglašavanja u tiskanim medijima, što neminovno stavlja velik pritisak jer se treba održati prodaja. Kad je u pitanju prisutnost kulture, važno je reći da se promijenila svijest o kulturi i da sama riječ sada uključuje mnogo više nego prije 25 godina kada sam počeo raditi u novinama. Prije je postojalo uglavnom nekoliko glavnih polja; književnost, teatar, glazba, likovne umjetnosti. Otad je došlo do demokratizacije i velikog ulaska <em>popa </em>u to polje.<br /> <br /> Dakle, s jedne strane je sjajno da nije došlo do smanjenja prostora za kulturu u našim novinama, no kako je sama kultura sada mnogo više inkluzivna, ipak je došlo do smanjenja prostora za književnost, tako da danas pišem manje nego prije. Jedan od važnih razloga zašto nije došlo do prevelikih promjena leži i u samoj prirodi medija. S obzirom da su <em>Neue Zürcher Zeitung </em>novine koje oduvijek čita relativno konzervativni, građanski sloj, razina promjena nikada neće biti onolika kao u nekim drugim medijima. Do promjena dakako dolazi, ali one su ipak mnogo manje i mnogo sporije nego drugdje.<br /> <br /> <strong>Koliko sve to utječe na samu književnu kritiku? Omogućava li vam pisanje za konzervativni list stoljetne tradicije dobru kritičarsku poziciju?</strong><br /> <br /> Da, na određen način, budući da ovaj medij književnom kritičaru&nbsp;ostavlja prostor koji drugdje možda ne bi dobio, ili bi bio prisiljen na promjene. Nemojte misliti da je svugdje u Švicarskoj situacija kao u našim novinama. Mi smo u tom smislu jedinstveni fenomen. Stvarno je zahvalna pozicija moći raditi taj posao bez pristajanja na kompromise; od trenutka kad sam počeo pisati kritike za <em>Neue Zürcher Zeitung </em>prije 25 godina nisam bio prisiljen mijenjati način pisanja ni teme. Jedina promjena je u nešto manjoj frekvenciji samog izlaženja književnih kritika, i to je to. &nbsp;<br /> <br /> Trivijalizacija medija koju ste spomenuli prisutna je i u Švicarskoj, ali to, možda pomalo paradoksalno, ima čak pozitivan utjecaj na nas, jer time ostajemo jedine novine koje i dalje imaju veliku kulturnu i književnu rubriku, a usprkos činjenici da se publika mijenja, ipak će i dalje biti dovoljno ljudi koji će htjeti upravo taj tip ozbiljnog kritičkog sadržaja.<br /> <br /> <strong><em>Neue Zürcher Zeitung </em>su novine znane i po tome što su, osim niza cijenjenih kritičarskih imena, zadržale i prostor za same književnike, švicarske i inozemne. Koliko vam se taj aspekt čini važnim?</strong><br /> <br /> To je izvanredno važno za naše novine, jer uz sve što čini našu književnu rubriku cijenjenom i čitanom, poput kritika, književnih portreta, intervjua i slično, kvalitetni književnici su uvijek ogroman dobitak. Jer usprkos samoj reputaciji koju donosi prisutnost sjajnih imena, ipak je ključan sam tekst. A pravi autor piše izvrsne tekstove, koje naša publika jako cijeni. Primjerice, <strong>David Albahari</strong> jedan je od poznatih autora s prilozima u našim novinama, i to zaista izvanrednim minijaturama, koje su izvrsno prihvaćene od publike, vrlo cijenjene i rado čitane. Tako naša publika uvijek ima&nbsp;mogućnost osjetiti tu moć prave književnosti. Pritom ne mislim na samo pripovijedanje odnosno fikciju, već neku vrstu eseja ili sličan tip teksta bliži samoj književnosti nego novinama.<br /> <br /> <strong>U periodu o kojem razgovaramo dogodila se neka vrsta egzodusa književnosti iz novina. Nekada je većina novina imala prostor otvoren književnim tekstovima, usprkos činjenici da su ti tekstovi zasigurno bili manje čitani od drugih rubrika. Mislite li da su u tom smislu novine ogledalo epohe, odnosno odraz promjene društvene uloge književnosti?</strong><br /> <br /> Recimo, promjene o kojima govorimo upravo su vidljive u činjenici da su nekada <em>Neue Zürcher Zeitung </em>bile novine poznate i po mogućnosti objavljivanja proznih i pjesničkih tekstova. No ta su vremena prošla. Naravno, ima i iznimki, poput Davida, čiji su tekstovi čista književnost. Teško ih je odrediti, jer iako je u pitanju tekst donekle prilagođen mediju novina, istovremeno je to blisko prozi, pa čak i poeziji u prozi. Rijetko tko je u stanju napisati takav tekst, a da funkcionira u određenom mediju.<br /> <br /> <strong>To svakako govori o velikoj promjeni kad je riječ o poeziji, koja je danas postala gotovo ekskluzivan tip teksta. Ako se pojavi u novinama, ima ulogu neke vrste čepa da se popuni prostor, lijek protiv <em>horror vacuia</em>.</strong><br /> <br /> Nekada je bilo normalno da pjesme izlaze u dnevnim novinama, i pritom ne mislim na specijalizirane listove. Na neki način, danas imamo poeziju, ali nemamo novine. A zaista jest istina da poezija u novinama služi kao neka vrsta tekstualnog čepa, nešto čime se idealno može popuniti prostor u novinama ako nema reklame. To je jedina mogućnost da se one pojave, a to i mi činimo pa popunimo prazni kvadratić prijevodom neke pjesme, recimo kineskom poezijom.</p> <p> <br /> ***<br /> <br /> <em>Andreas Breitenstein gostovao je u Booksi u sklopu programa <strong>Piščev dnevnik</strong>.</em></p> Thu, 19 Nov 2015 05:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/intervju/ozbiljna-kritika-uvijek-ce-imati-publiku http://www.booksa.hr/kolumne/intervju/ozbiljna-kritika-uvijek-ce-imati-publiku National Book Awards 2015 <p> Dodijeljene su najveće američke književne nagrade u četiri kategorije, a najznačajniju nagradu dobio je Don DeLillo.</p> <p> Objavljeni su godišnji dobitnici najveće američke književne nagrade <strong>National Book Awards</strong>.<br /> <br /> Nagradu za životno djelo dobio je slavni <strong>Don DeLillo</strong> (79), najpoznatiji po romanima kao što su <a href="http://www.booksa.hr/knjige/proza/bijela-buka" target="_blank"><strong><em>Bijela buka</em></strong></a> i <strong><em>Podzemlje</em></strong>. DeLillo se u svojim romanima bavi neuralgičnim točkama američkog društva među kojima su terorizam, <em>celebrity </em>kultura i ubojstvo predsjednika <strong>Kennedyja</strong>.<br /> <br /> Direktor nagrade <strong>Harold Augenbraum </strong>istaknuo je da je DeLillo "neupitno jedan od najvećih pisaca svoje ere" i da je "imao ogroman utjecaj na dvije generacije budućih pisaca, te će se nastaviti na generacije koje tek dolaze." DeLillo se u govoru prisjetio jeftinih izdanja klasika koji su bitno utjecali na njegovu odluku da počne pisati. "Nisam pisac, nego zahvalan čitatelj", zaključio je. Valja napomenuti i da DeLillovo životno djelo nije gotovo: iduće godine izlazi njegov novi roman <strong><em>Zero K</em></strong>.<br /> <br /> U godišnjim kategorijama nagrade su dobili:<br /> <br /> Beletristika:&nbsp;<strong>Adam Johnson</strong>, <strong><em>Fortune Smiles</em></strong><br /> <br /> Publicistika:&nbsp;<strong>Ta-Nehisi Coates</strong>, <strong><em>Between the World and Me</em></strong><br /> <br /> Poezija:&nbsp;<strong>Robin Coste Lewis</strong>, <strong><em>Voyage of the Sable Venus</em></strong><br /> <br /> Književnost za mlade:&nbsp;<strong>Neal Shusterman</strong>, <strong><em>Challenger Deep</em></strong><br /> <br /> ***<br /> <br /> info: <a href="http://www.telegraph.co.uk/books/authors/don-delillo-honoured-national-book-awards/" target="_blank">The Telegraph</a></p> Thu, 19 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/national-book-awards-2015 http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/national-book-awards-2015 Malena trka ispod zvijezda <p> Ben Folds i Nick Hornby u pjesmi 'Things You Think' govore o bezbrojnim Dickensovim likovima, galaksijama i knjigama koje ne stižemo pročitati.</p> <div> Prilično se jasno sjećam jedne scene iz osnovne škole. Učiteljica nas je pitala na što se odrasli najčešće žale, za što kažu da im nedostaje. Svi smo, u glas, odgovarali – novac, novac, uvijek se žale da nemaju novca! Naravno, rekla je, bravo, a na što još. Tu je nastao muk. Razmišljale su naše male glavice, ali se nisu mogle domisliti odgovora. Tek je nakon preduge pola minute neki stidljivi glas iz sredine razreda rekao – vrijeme!</div> <div> &nbsp;</div> <div> Iako se scene sjećam jasno, ne mogu rekonstruirati puni kontekst, ne znam o kojem je predmetu bila riječ i koja je bila tema kojoj je ova pitalica imala poslužiti kao uvod, ali znam da je devetogodišnjem meni bilo potpuno neshvatljivo da netko nema vremena – vrijeme je tada (da ne kažem baš 'u to vrijeme') bilo jedino što sam imao i, iako tu misao nisam mogao jasno artikulirati, znao sam da jest tako, osjećao sam to.</div> <div> &nbsp;</div> <div> U posljednje sam vrijeme često u stisci s vremenom i moram juriti s jedne obveze na drugu, pokušavam sustići sebe samoga pa mi u takvim trenucima često padne na pamet ta osnovnoškolska scena i taman kada pomislim kako je to bilo lijepo i nevino vrijeme i kako se cijeli život podastirao preda mnom, pun mogućnosti, zavodljiv i neotkriven, shvatim da zapravo nemam vremena za nostalgiju i da moram juriti i u toj jurnjavi misli usmjeravati na nešto konkretno, mudro i produktivno.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Ma koliko produktivan bio, znam da nikada neću uspjeti osmisliti trinaest tisuća književnih likova, a upravo ih je toliko, ako je vjerovati <strong>Nicku Hornbyju </strong>izišlo ispod pera <strong>Charlesa Dickensa</strong>. Odakle sad Hornby, odakle sad Dickens, kako su se ta dvojica pisaca između kojih stoji više od stoljeća (što je, znamo, mnogo vremena) našla u istoj rečenici?&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Za to je kriv ili zaslužan američki kantautor <strong>Ben Folds </strong>koji je, uz svoju standardnu glazbeničku karijeru, poduzimao i neke eksperimentalne pothvate pa je na suradnju pozivao i pisce kao što su Hornby ili Neil Gaiman i onda je s njima radio glazbu. Za pjesmu <strong><em>Things You Think</em></strong> o kojoj danas pišem Ben Folds je skladao, a Hornby napisao tekst koji i recitira preko fine glazbene podloge u kojoj glavnu riječ vodi glasovir, skakutav, istovremeno melankoličan i prpošan.<br /> <br /> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/6G5JaicYuVU" width="600"></iframe></div> <div> &nbsp;</div> <div> Pjesma počinje s kratkom Benovom dionicom koja je ujedno i refren i misao vodilja cijele pjesme (<em>Smoke your little smoke and drink your little drink /and try to make sense of the things that you think</em>), a nakon toga Hornby dobiva prostor za svoje mudrovanje. Točnije, za tri lijepa komada teksta kojima je zajedničko da tematiziraju odnos čovjeka i vremena, i u kojima se kontemplira o tome koliko smo sitni, maleni, beznačajni i prolazni, mi homo sapiensi.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Unatoč ovim temama, pjesma nije depresivna ni demotivirajuća, upravo suprotno, ona vas može natjerati da se pokrenete i da se uhvatite u koštac s vlastitom neznatnošću, da pokušate nešto učiniti, da ne idete maleni ispod zvijezda.</div> <div> &nbsp;</div> <div> U prvoj od svojih dionica Hornby (koji je, naravno, <a href="http://booksa.hr/kolumne/glazbeni-dnevnik/stari-balavci" target="_blank">već gostovao u ovoj rubrici</a>) poteže Dickensa i brojku njegovih likova, te pomalo jadikuje što on nikada neće napisati toliko, neće jer ima gomilu distrakcija, ne koristi vrijeme na pravi način, ne čini s njim ono što bi mogao ili trebao.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <em>Did you know that Dickens invented 13,000 characters? 13,000! That's a character a day for the whole of his working life. What have I done today? Dropped the kids off at school, listened to the new National album, played a stupid game on my computer; That's why I'm not Dickens, kids.&nbsp;</em></div> <div> &nbsp;</div> <div> Drago mi je da Hornby također sluša <strong>The National </strong>koji se, pazite sada povratne sprege, <a href="http://booksa.hr/kolumne/glazbeni-dnevnik/glazbeni-dnevnik-dok-cekamo-klik" target="_blank">također pojavio u ovoj rubrici</a>, jer im literarne reference nisu strane, ali kada poslušate ovo što Hornby govori vidjet ćete, iz njegovog tona i iz glazbe koja se plete u pozadini, da tu nema previše žalovanja, samo konstatiranje činjenica.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Mogao bi čovjek bez računalnih igara i itekako bi mogao bez slušanja Nationala, ali suvremeni svijet nam pruža neke lagodnosti kojih se nije lako odreći čak niti u svrhu višeg cilja. Mislim da ih se ni ne treba odricati, toliko smo slabi i kratkovjeki da bismo vrijeme koje imamo na ovoj planeti trebali upotrijebiti najbolje kako umijemo. To 'najbolje' je trik-riječ jer može značiti svašta i svakome može značiti nešto drugo, no meni se čini da je najbolja upotreba vremena ona u kojoj uživamo, u kojoj smo zadovoljni i ispunjeni ako već nismo naučili kako biti sretni.</div> <div> &nbsp;</div> <div> U idućim odlomcima Hornby govori o tome kako se na svijetu svakih trideset sekunda objavi nova knjiga i kako bi čovjeku trebalo petnaest godina da pročita samo naslove svih knjiga ikada objavljenih. A vi ćete navečer malo gledati televiziju?&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Nakon toga govori o zvijezdama i galaksijama, a svemirske relacije duhovito stavlja u odnos s odlaskom u trgovinu iza ugla da se kupi malo kruha za večeru. U svakom od ovih odlomaka ležerno provlači važna životna pitanja, ne pametuje, samo tjera na razmišljanje, sve se zapravo svodi na ono što i Ben Folds pjeva u refrenu: pokušaj dati smisao svojim mislima.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Smisao nije odgovor, smisao je pitanje. Nema jednog smisla, a ako ne mislimo na 42, onda ne postoji jednoznačan odgovor na ultimativno pitanje života, svemira i svega ostaloga, ali ljepota i jest u konstantnoj potrazi. Najbolje od svega je što za tu vrstu potrage čak nije nužno ni dodatno izdvajati vrijeme, upravo suprotno, neki odgovori dat će nam se sami, u jurnjavi između točke A i točke B, dok nam se vrela kava za van prelijeva po prstima, a mobitel ne prestaje zvoniti u džepu. Stat ćemo na čas, u tom trenutku epifanije, ali ćemo odmah shvatiti da nema stajanja, da nema vremena za gubljenje. Trka se nastavlja.</div> Thu, 19 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.booksa.hr/kolumne/glazbeni-dnevnik/malena-trka-ispod-zvijezda http://www.booksa.hr/kolumne/glazbeni-dnevnik/malena-trka-ispod-zvijezda